Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 29. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
29. júna 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č 954/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajine, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, ktorým sa ukončujú predbežné preskúmania a preskúmania uplynutia platnosti antidumpingového cla na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom, okrem iného, v Rusku a Rumunsku, a ktorým sa ukončujú predbežné preskúmania antidumpingového cla na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom, okrem iného, v Rusku a Rumunsku a v Chorvátsku a na Ukrajine

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 955/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 956/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 94/92, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske výrobky získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva ( 1 )

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 957/2006 z 28. júna 2006 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 48/90

45

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 958/2006 z 28. júna 2006 o stálom výberovom konaní v rámci hospodárskeho roka 2006/2007 pre stanovenie vývozných náhrad pre biely cukor

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 959/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 647/2006, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu v prípade žiadostí podaných počas prvých desiatich pracovných dní v mesiaci apríli 2006 podľa nariadenia (ES) č. 327/98

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 960/2006 z 28. júna 2006 stanovujúce dostupné množstvo pre druhý polrok roku 2006 pre niektoré výrobky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v rámci kvót otvorených Spoločenstvom na základe samotného povolenia

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 961/2006 z 28. júna 2006 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

58

 

*

Smernica Komisie 2006/59/ES z 28. júna 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS, 90/642/EHS pokiaľ ide o maximálne hodnoty rezíduí karbarylu, deltametrínu, endosulfánu, fenitrotiónu, metidatiónu a oxamylu ( 1 )

61

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 12 k Spoločným konzulárnym pokynom a príloha 14a k Spoločnej príručke o účtovaných poplatkoch, ktoré zodpovedajú administratívnym nákladom na spracovanie žiadostí o vízum

77

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. júna 2006, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom, inter alia, v Rumunsku

81

 

 

Komisia
Správna komisia Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov

 

*

Rozhodnutie č. 207 zo 7. apríla 2006 o výklade článku 76 a článku 79 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 10 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 574/72, týkajúcich sa súbehu rodinných dávok a prídavkov ( 2 )

83

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 42/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

86

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 43/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

89

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 44/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

91

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 45/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

92

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 46/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

94

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 47/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

95

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 48/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

97

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

99

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 50/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

100

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

101

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

103

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

104

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2006 z 28. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

105

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP a dohodu EÚ/Švajčiarsko

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top