EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:291:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 291, 2021. gada 13. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 291

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 13. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1348 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, saskaņā ar kuriem kompetentās iestādes var pieprasīt izmaiņas paziņojumā par maznozīmīgu etalonu atbilstību ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1349 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji kompetento iestāžu atbilstības novērtējumam attiecībā uz kritiski svarīga etalona obligāto pārvaldību ( 1 )

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1350 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas prasības, lai nodrošinātu, ka administratora pārvaldības kārtība ir pietiekami stingra ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1351 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas sistēmu un kontroļu īpašības, lai identificētu un ziņotu par rīcību, kas var būt saistīta ar etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1352 (2021. gada 6. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti nosacījumi, lai nodrošinātu, ka etalona noteikšanas metodika atbilst kvalitātes prasībām ( 1 )

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1353 (2021. gada 17. maijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, nosakot, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem kompetentās iestādes drīkst nozīmēt oficiālās laboratorijas, kas neatbilst nosacījumiem attiecībā uz visām metodēm, kuras tās izmanto oficiālajām kontrolēm vai citām oficiālajām darbībām ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1354 (2021. gada 6. augusts), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2021. gada 30. jūnija līdz 2021. gada 29. septembrim ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1355 (2021. gada 12. augusts) par pesticīdu atlieku valstu daudzgadu kontroles programmām, kas dalībvalstīm jāizstrādā ( 1 )

120

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top