EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:291:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 291, 13. august 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 291

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
13. august 2021


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1348 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne for, hvornår kompetente myndigheder kan kræve ændringer i overensstemmelseserklæringer for ikkevæsentlige benchmarks ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1349 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer betingelserne for de kompetente myndigheders overensstemmelsesvurdering vedrørende den obligatoriske administration af et kritisk benchmark ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1350 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de krav, der skal sikre, at en administrators governanceordninger er tilstrækkeligt robuste ( 1 )

9

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1351 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer systemernes og kontrolforanstaltningernes karakteristika med henblik på at identificere og indberette enhver adfærd, der kan omfatte manipulation eller forsøg på manipulation af et benchmark ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1352 af 6. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer de betingelser, der skal sikre, at metodologien til fastlæggelse af et benchmark opfylder kvalitetskravene ( 1 )

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1353 af 17. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser de kompetente myndigheder kan udpege officielle laboratorier, der ikke opfylder betingelserne med hensyn til alle de metoder, de anvender til offentlig kontrol eller andre officielle aktiviteter ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1354 af 6. august 2021 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning med referencedatoer fra den 30. juni 2021 til den 29. september 2021, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed ( 1 )

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1355 af 12. august 2021 om flerårige nationale kontrolprogrammer for pesticidrester, der skal fastlægges af medlemsstaterne ( 1 )

120

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top