EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:291:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 291, 13 август 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 291

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
13 август 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1348 на Комисията от 6 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критерии, съгласно които компетентните органи може да изискват промени в декларацията за съответствието на бенчмаркове с по-малка значимост ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1349 на Комисията от 6 май 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на критерии за извършваната от компетентните органи оценка на съответствието във връзка със задължителното администриране на критичен бенчмарк ( 1 )

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1350 на Комисията от 6 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят изискванията за осигуряването на достатъчно строги правила за управление на администратора ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1351 на Комисията от 6 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на характеристиките на системите и механизмите за контрол за установяване и докладване на всяко поведение, което може да включва манипулиране или опит за манипулиране на бенчмарк ( 1 )

13

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1352 на Комисията от 6 май 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят условия за гарантиране на съответствието на методиката за определяне на бенчмарк с изискванията за качество ( 1 )

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1353 на Комисията от 17 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които компетентните органи могат да определят официални лаборатории, които не отговарят на условията по отношение на всички методи, които те използват за официален контрол или други официални дейности ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1354 на Комисията от 6 август 2021 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати през периода 30 юни 2021 г. — 29 септември 2021 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1355 на Комисията от 12 август 2021 година относно националните контролни програми за остатъчни вещества от пестициди, които трябва да се разработят от държавите членки ( 1 )

120

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top