Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 045, 2014. gada 15. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.045.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 15. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 143/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu piridalilu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 144/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu valifenalātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 145/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu tiēnkarbazonu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 146/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 147/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko nosaka no 2014. gada 16. februāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

19

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/85/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 13. februāris) par varu saturošu biocīdu laišanu tirgū būtiskam lietojumam (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Meksiku skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem un ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts importēt Savienībā dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris) attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Well un Raju) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris), ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas produktus, kas satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 14. februāris) attiecībā uz izmēģinājuma projektu, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK noteiktos administratīvās sadarbības pienākumus, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (1)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top