EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:045:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 045, 2014. gada 15. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.045.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 15. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 143/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu piridalilu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 144/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu valifenalātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 145/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko apstiprina darbīgo vielu tiēnkarbazonu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (1)

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 146/2014 (2014. gada 14. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 147/2014 (2014. gada 14. februāris), ar ko nosaka no 2014. gada 16. februāra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

19

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/85/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 13. februāris) par varu saturošu biocīdu laišanu tirgū būtiskam lietojumam (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris), ar ko groza Lēmumu 93/195/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Meksiku skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem un ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Meksiku to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts importēt Savienībā dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris) attiecībā uz pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Xylella fastidiosa (Well un Raju) izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. februāris), ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas produktus, kas satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 14. februāris) attiecībā uz izmēģinājuma projektu, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK noteiktos administratīvās sadarbības pienākumus, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (1)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top