Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 045, 15. veebruar 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.045.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 45

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
15. veebruar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 143/2014, 14. veebruar 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine püridalüül kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 144/2014, 14. veebruar 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine valifenalaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 145/2014, 14. veebruar 2014, millega kiidetakse kooskõlas taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 heaks toimeaine tieenkarbasoon ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 146/2014, 14. veebruar 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 147/2014, 14. veebruar 2014, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. veebruarist 2014

19

 

 

OTSUSED

 

 

2014/85/EL

 

*

Komisjoni otsus, 13. veebruar 2014, milles käsitletakse vaske sisaldavate biotsiidide turuleviimist olulise kasutuse eesmärgil (teatavaks tehtud numbri C(2014) 718 all)

22

 

 

2014/86/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014, millega muudetakse otsust 93/195/EMÜ seoses loomatervishoiunõuete ja veterinaarsertifikaatidega registreeritud hobuste taassisenemiseks pärast võidusõidu, võistlemise ja kultuuriürituste tõttu toimunud ajutist eksporti Mehhikosse ning otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko lisamisega kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelusse, millest on lubatud importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 692 all)  (1)

24

 

 

2014/87/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014, liidus Xylella fastidiosa (Well et Raju) leviku vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 726 all)

29

 

 

2014/88/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. veebruar 2014, Bangladeshist pärinevate beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavate või neist koosnevate toiduainete impordi ajutise peatamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 794 all)  (1)

34

 

 

2014/89/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. veebruar 2014, katseprojekti kohta, mille eesmärk on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2007/59/EÜ sätestatud halduskoostöö kohustuste rakendamine siseturu infosüsteemi kaudu (1)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top