Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Europeiska unionens officiella tidning, L 045, 15 februari 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2014.045.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 45

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

57 årgången
15 februari 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 143/2014 av den 14 februari 2014 om godkännande av det verksamma ämnet pyridalyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 144/2014 av den 14 februari 2014 om godkännande av det verksamma ämnet valifenalat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 145/2014 av den 14 februari 2014 om godkännande av det verksamma ämnet tienkarbazon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

12

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 146/2014 av den 14 februari 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 147/2014 av den 14 februari 2014 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från och med den 16 februari 2014

19

 

 

BESLUT

 

 

2014/85/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 februari 2014 om utsläppande på marknaden av biocidprodukter som innehåller koppar för viktiga användningsområden [delgivet med nr C(2014) 718]

22

 

 

2014/86/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 februari 2014 om ändring av beslut 93/195/EEG vad gäller djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, efter tillfällig export till Mexiko, och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten [delgivet med nr C(2014) 692]  (1)

24

 

 

2014/87/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 februari 2014 om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen [delgivet med nr C(2014) 726]

29

 

 

2014/88/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 februari 2014 om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad [delgivet med nr C(2014) 794]  (1)

34

 

 

2014/89/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 14 februari 2014 om ett pilotprojekt för att, med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden, genomföra de skyldigheter när det gäller administrativt samarbete som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (1)

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top