Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 045, 15. február 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.045.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
15. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka pyridalyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 144/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka valifenalát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 145/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka tiénkarbazón a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1)

12

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 147/2014 zo 14. februára 2014, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. februára 2014

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/85/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. februára 2014 o uvádzaní biocídnych výrobkov obsahujúcich meď na trh na základné použitie [oznámené pod číslom C(2014) 718]

22

 

 

2014/86/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. februára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 93/195/EHS, pokiaľ ide o podmienky zdravia zvierat a veterinárnej certifikácie v súvislosti s opakovaným vstupom registrovaných koní určených na dostihy, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze do Mexika a ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/211/ES, pokiaľ ide o položku pre Mexiko v zozname tretích krajín a ich častí, z ktorých je povolený dovoz živých koňovitých a ich spermy, vajíčok a embryí [oznámené pod číslom C(2014) 692]  (1)

24

 

 

2014/87/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. februára 2014 o opatreniach na prevenciu šírenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) v Únii [oznámené pod číslom C(2014) 726]

29

 

 

2014/88/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. februára 2014, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz potravín z Bangladéša, ktoré obsahujú betelové listy (piepor betelový, Piper betle) alebo z nich pozostávajú [oznámené pod číslom C(2014) 794]  (1)

34

 

 

2014/89/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2014 o pilotnom projekte na vykonávanie povinností administratívnej spolupráce stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (1)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top