Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 045, 15. februar 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.045.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
15. februar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 143/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet pyridalyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 144/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet valifenalat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 145/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet thiencarbazon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 146/2014 af 14. februar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 147/2014 af 14. februar 2014 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. februar 2014

19

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/85/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. februar 2014 om markedsføring af biocidholdige produkter, der indeholder kobber, til væsentlige anvendelser (meddelt under nummer C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om ændring af Kommissionens beslutning 93/195/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel til Mexico og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Mexico i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien tillades (meddelt under nummer C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju) (meddelt under nummer C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) (meddelt under nummer C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (1)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top