EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:045:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 045, 15. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.045.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 45

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
15. februar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 143/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet pyridalyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 144/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet valifenalat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 145/2014 af 14. februar 2014 om godkendelse af aktivstoffet thiencarbazon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 146/2014 af 14. februar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 147/2014 af 14. februar 2014 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. februar 2014

19

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/85/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. februar 2014 om markedsføring af biocidholdige produkter, der indeholder kobber, til væsentlige anvendelser (meddelt under nummer C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om ændring af Kommissionens beslutning 93/195/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel til Mexico og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Mexico i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien tillades (meddelt under nummer C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om foranstaltninger mod spredning inden for Unionen af Xylella fastidiosa (Well et Raju) (meddelt under nummer C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. februar 2014 om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle) (meddelt under nummer C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (1)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top