Help Print this page 

Document L:2014:045:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 045, 15 февруари 2014г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.045.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 45

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
15 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 143/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество пиридалил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 144/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество валифеналат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 145/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество тиенкарбазон, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 146/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 147/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 февруари 2014 година

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/85/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно пускането на пазара на съдържащи мед биоциди за съществена употреба (нотифицирано под номер C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ в Мексико и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (нотифицирано под номер C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (нотифицирано под номер C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle“) (нотифицирано под номер C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 февруари 2014 година относно пилотен проект за изпълнение посредством информационната система за вътрешния пазар на задълженията за административно сътрудничество по Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

36

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top