EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:045:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 045, 15 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.045.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 45

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
15 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 143/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество пиридалил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 144/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество валифеналат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 145/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за одобряване на активното вещество тиенкарбазон, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 146/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 147/2014 на Комисията от 14 февруари 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 февруари 2014 година

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/85/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно пускането на пазара на съдържащи мед биоциди за съществена употреба (нотифицирано под номер C(2014) 718)

22

 

 

2014/86/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година за изменение на Решение 93/195/ЕИО по отношение на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви, след временен износ в Мексико и за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни (нотифицирано под номер C(2014) 692)  (1)

24

 

 

2014/87/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година относно мерки за предотвратяване на разпространението на Xylella fastidiosa (Well et Raju) в Съюза (нотифицирано под номер C(2014) 726)

29

 

 

2014/88/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 февруари 2014 година за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle“) (нотифицирано под номер C(2014) 794)  (1)

34

 

 

2014/89/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 февруари 2014 година относно пилотен проект за изпълнение посредством информационната система за вътрешния пазар на задълженията за административно сътрудничество по Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

36

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top