EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, R 028, 2013. gada 30. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 30. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/01

Euro maiņas kurss

1

 

Revīzijas palāta

2013/C 028/02

Īpašais ziņojums Nr. 20/2012 “Vai struktūrpasākumu finansējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm sasniegt ES atkritumu politikas mērķus”

2

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2013/C 028/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. […/…] (pārstrādāta versija)

3

2013/C 028/04

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par uzticamību un uzticēšanos elektroniskajiem darījumiem iekšējā tirgū (Elektronisko uzticamības pakalpojumu regula)

6

2013/C 028/05

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK/Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē

9


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/06

Paziņojums par konkrētu kompensācijas pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

12

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 

Labojumi

2013/C 028/08

Labojums Ziņojumā par Eiropas Policijas biroja 2011. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (OV C 388, 15.12.2012.)

14


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top