EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, R 028, 30 januari 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.028.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 28

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången
30 januari 2013


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 028/01

Eurons växelkurs

1

 

Revisionsrätten

2013/C 028/02

Särskild rapport nr 20/2012 Är strukturåtgärdsfinansieringen av infrastrukturprojekt för kommunal avfallshantering ändamålsenliga när det gäller att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla EU:s avfallspolitiska mål?

2

 

Europeiska datatillsynsmannen

2013/C 028/03

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannen om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr […/…] (omarbetning)

3

2013/C 028/04

Sammanfattning av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (förordningen om elektroniska betrodda tjänster)

6

2013/C 028/05

Sammanfattning av Europeiska datatillsynsmannens yttrande om kommissionens förslag om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens

9


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 028/06

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa utjämningsåtgärder snart kommer att löpa ut

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2013/C 028/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top