EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 028, 30. januar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.028.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 28

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
30. januar 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/01

Euroens vekselkurs

1

 

Revisionsretten

2013/C 028/02

Særberetning nr. 20/2012 »Hjælper strukturforanstaltningernes finansiering af projekter vedrørende infrastrukturer til håndtering af kommunalt affald effektivt medlemsstaterne med at opfylde EU's affaldspolitiske mål?«

2

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2013/C 028/03

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. […/…] (omarbejdning)

3

2013/C 028/04

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelseom Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester)

6

2013/C 028/05

Resumé af udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF/Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze

9


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/06

Meddelelse om det forestående udløb af visse udligningsforanstaltninger

12

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 028/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6812 — SFPI/Dexia) (1)

13


 

Berigtigelser

2013/C 028/08

Berigtigelse til beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2011 med enhedens svar (EUT C 388 af 15.12.2012)

14


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top