EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, R 028, 2013m. sausis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.028.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 28

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 30d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 028/01

Euro kursas

1

 

Audito Rūmai

2013/C 028/02

Specialioji ataskaita Nr. 20/2012 „Ar komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros projektams skirtas struktūrinių priemonių finansavimas veiksmingai padeda valstybėms narėms siekti ES atliekų politikos tikslų?“

2

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2013/C 028/03

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos EURODAC sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. […/…] (nauja redakcija) santrauka

3

2013/C 028/04

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo vidaus rinkoje ir pasitikėjimo jomis (Elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų reglamentas) santrauka

6

2013/C 028/05

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83, santrauka

9


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 028/06

Pranešimas apie artėjančią tam tikrų kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

12

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2013/C 028/07

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top