EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:028:TOC

Úradný vestník Európskej únie, R 028, 30. január 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.028.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 28

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
30. januára 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 028/01

Výmenný kurz eura

1

 

Dvor audítorov

2013/C 028/02

Osobitná správa č. 20/2012 „Je financovanie projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom štrukturálnych opatrení pre členské štáty účinnou pomocou na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti odpadu?“

2

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2013/C 028/03

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému EURODAC na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (prepracované znenie)

3

2013/C 028/04

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, predloženého Komisiou o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie o dôveryhodných elektronických službách)

6

2013/C 028/05

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS/Euratom) č. 354/83, pokiaľ ide o uloženie historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

9


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2013/C 028/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých vyrovnávacích opatrení

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 028/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) (1)

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top