EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:204:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 204, 2013. gada 31. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.204.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 204

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 31. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, IV daļas (tirdzniecības jautājumi) provizorisku piemērošanu (Nikaragva)

1

 

*

Paziņojums par Nolīguma, ar ko ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, IV daļas (tirdzniecības jautājumi) provizorisku piemērošanu (Panama)

1

 

*

Paziņojums par Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, IV daļas (tirdzniecības jautājumi) provizorisku piemērošanu (Hondurasa)

1

 

 

2013/408/Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2012. gada 31. jūlijs) par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Atomenerģijas kopienu un Dienvidāfrikas Republikas valdību par sadarbību kodolenerģijas izmantošanā mierīgiem nolūkiem

2

 

 

Nolīgums starp Dienvidāfrikas valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) par sadarbību kodolenerģijas izmantošanā mierīgiem mērķiem

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 733/2013 (2013. gada 22. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu ( 1 )

11

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 734/2013 (2013. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai ( 1 )

15

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 735/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

23

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 736/2013 (2013. gada 17. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 attiecībā uz tās darba programmas ilgumu, kas paredzēta esošo biocīdo aktīvo vielu pārbaudei ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 737/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 501/2008, ar ko nosaka kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

26

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 738/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz konkrētu piedevu lietošanu zivju ikru analogos uz jūras aļģu bāzes ( 1 )

32

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 739/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz augu sterīnu ar augstu stigmasterīna saturu lietošanu kā stabilizētāju saldēšanai sagatavotos alkoholiskajos kokteiļos un Komisijas Regulu (ES) Nr. 231/2012 attiecībā uz specifikācijām pārtikas piedevai “augu strerīni ar augstu stigmasterīna saturu” ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 740/2013 (2013. gada 30. jūlijs) par atkāpēm no izcelsmes noteikumiem, kas noteikti II pielikumā Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, kuri saskaņā ar kvotām attiecas uz dažiem izstrādājumiem no Kolumbijas

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 741/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar ko atver Savienības tarifa kvotas Kolumbijas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un nodrošina šo kvotu pārvaldību

43

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 742/2013 (2013. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

47

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2013/44/ES (2013. gada 30. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I un IA pielikumā aktīvo vielu pulverī sasmalcinātas kukurūzas vālīšu serdes ( 1 )

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2013/409/KĀDP (2013. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

52

 

 

2013/410/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 10. jūlijs) par Savienības finansiālo ieguldījumu dalībvalstu izstrādātajās zvejas kontroles programmās 2013. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4256)

54

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top