EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 101, 2011. gada 15. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.101.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 101

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 15. aprīlis


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 366/2011 (2011. gada 14. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (akrilamīdu) (1)

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 367/2011 (2011. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Portugāles karogu, zvejot dziļūdens haizivis ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI, VII, VIII un IX zonā

14

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 368/2011 (2011. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Zviedrijas karogu, zvejot ziemeļu garneles Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 369/2011 (2011. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2011/46/ES (2011. gada 14. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu heksitiazoksu kā darbīgo vielu, un groza Komisijas Lēmumu 2008/934/EK (1)

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2011/239/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu

24

 

 

2011/240/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 14. aprīlis), ar ko pagarina pārejas periodu attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi Lietuvā (1)

122

 

 

2011/241/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 14. aprīlis), ar ko pagarina pārejas periodu attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi Slovākijā (1)

124

 

 

2011/242/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 14. aprīlis) par pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējas grupas dalībniekiem, kas izveidota ar Lēmumu 2004/613/EK

126

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top