EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 318, 2015 m. gruodžio 4 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 4d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2241, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines skumbres VIIIc, IX ir X zonose ir CECAF 34.1.1 zonos ES vandenyse

17

 

*

2015 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2242, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles V, VI ir VII zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

19

 

*

2015 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2243, kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas VIa, VIb, VIIa–c ir VIIe–k zonų Sąjungos vandenyse

21

 

*

2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2244, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su ribiniu kiekiu, kurį pasiekus taikomi papildomi muitai tam tikriems vaisiams ir daržovėms

23

 

*

2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2245, kuriuo 239-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

26

 

*

2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2246 dėl registracijos numerių sistemos, taikytinos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų registrui, ir registro teikiamuose standartiniuose išrašuose teikiamos informacijos išsamių taisyklių

28

 

 

2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2247, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

34

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2248 dėl lankstumo priemonės mobilizavimo skubioms biudžeto priemonėms pagal Europos migracijos darbotvarkę

36

 

*

2015 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2249, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

38

 

*

2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2250, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 patvirtinami arba patikslinami 2014 kalendorinių metų naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8346)

39

 

*

2015 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2251, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 patvirtinami arba patikslinami 2014 kalendorinių metų keleivinių automobilių gamintojų vidutiniai savitieji išmetamo CO2 kiekiai ir savitosios teršalų išmetimo normos (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8348)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top