EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 318, 4. december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 318

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
4. december 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger og fælles rammer for europæiske offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere (ISA2-programmet) som et middel til at modernisere den offentlige sektor ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2241 af 1. december 2015 om forbud mod fiskeri efter makrel i VIIIc, IX og X samt EU-farvande i CECAF 34.1.1 fra fartøjer, der fører portugisisk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2242 af 1. december 2015 om forbud mod fiskeri efter skælbrosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2015/2243 af 1. december 2015 om forbud mod fiskeri efter rokker i EU-farvande i VIa, VIb, VIIa-c og VIIe-k fra fartøjer, der fører belgisk flag

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2244 af 3. december 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for visse frugter og grøntsager

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2245 af 3. december 2015 om 239. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret over europæiske politiske partier og fonde, og hvilke informationer standardudskrifter fra registret skal indeholde

28

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2247 af 3. december 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/2248 af 28. oktober 2015 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration

36

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/2249 af 3. december 2015 om ændring af afgørelse 2014/486/FUSP om Den Europæiske Unions rådgivende mission om reform af den civile sikkerhedssektor Ukraine (EUAM Ukraine)

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2250 af 26. november 2015 om bekræftelse eller ændring af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af nye lette erhvervskøretøjer for kalenderåret 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (meddelt under nummer C(2015) 8346)

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2251 af 26. november 2015 om bekræftelse eller ændring af de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og specifikke emissionsmål for fabrikanter af nye personbiler for kalenderåret 2014 i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (meddelt under nummer C(2015) 8348)

53

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (omarbejdning) ( EUT L 362 af 17.12.2014 )

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top