EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 318, 4. detsember 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 318

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
4. detsember 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/2240, 25. november 2015, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste ja ühiste raamistike programm (ISA2 programm) kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2241, 1. detsember 2015, millega Portugali lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku makrelli püük VIIIc, IX ja X püügipiirkonnas ning CECAF 34.1.1 püügipiirkonna liidu vetes

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2242, 1. detsember 2015, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse lima-niituimlutsu püük V, VI ja VII püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/2243, 1. detsember 2015, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse railiste püük VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k püügipiirkonna liidu vetes

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2244, 3. detsember 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatava puu- ja köögivilja suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2245, 3. detsember 2015, millega muudetakse 239. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2246, 3. detsember 2015, milles on esitatud üksikasjalikud sätted registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste registreerimisnumbrite süsteemi ning standardsetes registriväljavõtetes esitatava teabe kohta

28

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2247, 3. detsember 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

34

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/2248, 28. oktoober 2015, paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames

36

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/2249, 3. detsember 2015, millega muudetakse otsust 2014/486/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine)

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2250, 26. november 2015, millega kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 CO2 eriheite keskmised tasemed ja eriheite sihttasemed uute väikeste tarbesõidukite tootjate jaoks 2014. kalendriaastal või muudetakse neid tasemeid (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8346 all)

39

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2251, 26. november 2015, millega kinnitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 CO2 eriheite keskmised tasemed ja eriheite sihttasemed sõiduautode tootjate jaoks 2014. kalendriaasta kohta või muudetakse neid tasemeid (teatavaks tehtud numbri C(2015) 8348 all)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top