EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 318, 2015. gada 4. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 318

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 4. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/2240 (2015. gada 25. novembris), ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai (programma ISA2 ) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2241 (2015. gada 1. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot makreli VIIIc, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

17

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2242 (2015. gada 1. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot lielacu diegspuru vēdzeli Savienības un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā

19

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2243 (2015. gada 1. decembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis Savienības ūdeņos VIa, VIb, VIIa–c un VIIe–k zonā

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2244 (2015. gada 3. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu augļiem un dārzeņiem

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2245 (2015. gada 3. decembris), ar ko 239. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2246 (2015. gada 3. decembris) par sīki izstrādātiem noteikumiem reģistrācijas numuru sistēmai, ko piemēro Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu reģistram, un informācijai, ko sniedz ar standarta izrakstiem no reģistra

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2247 (2015. gada 3. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/2248 (2015. gada 28. oktobris) par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā

36

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2249 (2015. gada 3. decembris), ar ko groza Lēmumu 2014/486/KĀDP par Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine)

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2250 (2015. gada 26. novembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/2011 apstiprina vai groza vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķus jaunu vieglo kravas automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2014. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8346)

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2251 (2015. gada 26. novembris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina vai groza vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķus vieglo automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2014. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8348)

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top