EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 4 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
4 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на публичния сектор ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2241 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на скумрия в зони VIIIc, IX и X, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 от страна на кораби под флага на Португалия

17

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2242 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на брадата мерлуза във води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII от страна на кораби под флага на Испания

19

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2243 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k от страна на кораби под флага на Белгия

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2244 на Комисията от 3 декември 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива за налагане на допълнителни мита върху вноса на определени видове плодове и зеленчуци

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2245 на Комисията от 3 декември 2015 година за изменение за 239-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията от 3 декември 2015 година относно подробни разпоредби за системата на регистрационните номера, приложима към Регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и информацията, предоставена от стандартните извлечения от Регистъра

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2247 на Комисията от 3 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2248 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията

36

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2249 на Съвета от 3 декември 2015 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2250 на Комисията от 26 ноември 2015 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии, поставени на производителите на нови леки търговски превозни средства за календарната 2014 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8346)

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2251 на Комисията от 26 ноември 2015 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8348)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top