EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:120:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 120, 2019 m. gegužės 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 120

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/702 dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu

1

 

*

2014 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/703 dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, pasirašymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

3

 

*

2019 m. balandžio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/704 dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

4

 

 

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo

5

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/705 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

8

 

*

2019 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/706, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos karvono patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

11

 

*

2019 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/707, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų alfa cipermetrino, beflubutamido, benalaksilo, bentiavalikarbo, bifenazato, boskalido, bromoksinilo, kaptano, ciazofamido, desmedifamo, dimetoato, dimetomorfo, diurono, etefono, etoksazolio, famoksadono, fenamifoso, flumioksazino, fluoksastrobino, folpeto, foramsulfurono, formetanato, metalaksilo-M, metiokarbo, metribuzino, milbemektino, Paecilomyces lilacinus (padermė 251), fenmedifamo, fosmeto, metilpirimifoso, propamokarbo, protiokonazolo, s-metolachloro ir tebukonazolio patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2019/708, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB papildoma nustatytu 2021–2030 m. sektorių ir pasektorių, kuriems būdinga anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašu ( 1 )

20

 

*

2019 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/709 dėl tinklo valdytojo, atsakingo už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo (OEV) tinklo funkcijas, paskyrimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3228)

27

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2019 m. kovo 25 d. ES ir Ukrainos asociacijos komiteto prekybos klausimais sprendimas Nr. 1/2019 dėl arbitrų sąrašo, nurodyto Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo 323 straipsnio 1 dalyje, sudarymo [2019/710]

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top