ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
8 Μαΐου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/702 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

1

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/703 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/704 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

4

 

 

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/705 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2019, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/706 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2019, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας carvone (καρβόνη), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/707 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, foramsulfuron, φορμετανάτη, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor και tebuconazole ( 1 )

16

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2019/708 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των τομέων και υποτομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021 έως 2030 ( 1 )

20

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/709 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2019, σχετικά με τον διορισμό του διαχειριστή δικτύου για τις λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3228]

27

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2019 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, της 25ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου διαιτητών που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου [2019/710]

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/1


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/702 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (η «συμφωνία»), με βάση την απόφαση του Συμβουλίου που εξουσιοδοτούσε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις.

(2)

Η συμφωνία υπεγράφη στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση 2010/417/ΕΚ του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου (2).

(3)

Η διαδικασία κύρωσης ολοκληρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η Δημοκρατία της Κροατίας πρόκειται να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της Κροατίας του 2011.

(4)

Η συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης.

(5)

Τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης 2010/417/ΕΚ περιέχουν διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εκπροσώπηση όσον αφορά διάφορα θέματα που καθορίζονται στη συμφωνία. Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης Απριλίου 2015 στην υπόθεση C-28/12, η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων πρέπει να λήξει. Έχοντας υπόψη τις Συνθήκες, δεν χρειάζονται νέες διατάξεις για τα εν λόγω θέματα, ούτε διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των κρατών μελών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 5 της απόφασης 2010/417/ΕΚ. Κατά συνέπεια, τα άρθρα 3, 4 και 5 της απόφασης 2010/417/ΕΚ θα πρέπει να παύσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (3).

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 της συμφωνίας, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ένωσης να δεσμευτεί από τη συμφωνία (4) και προβαίνει στην εξής κοινοποίηση:

«Συνεπεία της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και από την ημερομηνία αυτή ασκεί όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συνεπώς, στο κείμενο της συμφωνίας, όπου απαιτείται, ως “Ευρωπαϊκή Κοινότητα” νοείται η “Ευρωπαϊκή Ένωση”.»

Άρθρο 3

Τα άρθρα 3, 4 και 5 της απόφασης 2010/417/ΕΚ παύουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Έγκριση της 2ας Οκτωβρίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου (ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 30).

(3)  Η συμφωνία έχει δημοσιευτεί στην ΕΕ L 207 της 6ης Αυγούστου 2010, σ. 32 μαζί με την απόφαση για την υπογραφή.

(4)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/3


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/703 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ένωσης, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της (1), προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («το πρωτόκολλο»).

(2)

Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 16 Οκτωβρίου 2013.

(3)

Το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης σύναψής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας (2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη της σύναψης του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα αρμόδια πρόσωπα για να υπογράψουν το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LUPI


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 32.

(2)  Το κείμενο του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί μαζί με την απόφαση για τη σύναψή του.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/4


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/704 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Απριλίου 2019

σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Κροατίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2019/703 του Συμβουλίου (2), το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της (3) έχει υπογραφεί, με την επιφύλαξη της σύναψής του, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας («το πρωτόκολλο»).

(2)

Το πρωτόκολλο πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, το έγγραφο έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου (4).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. DAEA


(1)  Έγκριση της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/703 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (Βλέπε σελίδα 3 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)  Το κείμενο του πρωτοκόλλου δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 32.

(4)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/5


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο ΚΑΝΑΔΑΣ

αφενός, και

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

H ΟΥΓΓΑΡΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κράτη μέλη»), και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

αφετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Κροατίας είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών που υπογράφηκε από τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της (1) στις 17Δεκεμβρίου 2009 (εφεξής «η συμφωνία»).

Άρθρο 2

Το κείμενο της συμφωνίας στην κροατική γλώσσα (2) είναι αυθεντικό υπό τους ίδιους όρους με εκείνους των εκδόσεων στις υπόλοιπες γλώσσες.

Άρθρο 3

Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους. Τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που το παρόν πρωτόκολλο εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, τότε θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της συμφωνίας, ένα μήνα από την ημερομηνία της τελευταίας διπλωματικής διακοίνωσης με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τη θέση σε ισχύ του παρόντος πρωτοκόλλου.

Έγινε στις Βρυξέλλες, εις διπλούν, στις είκοσι επτά Ιανουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά, στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

За държавите членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image 1

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 2

За Канада

Por Canadá

Za Kanadu

For Canada

Für Kanada

Kanada nimel

Για τον Καναδά

For Canada

Pour le Canada

Za Kanadu

Per il Canada

Kanādas vārdā –

Kanados vardu

Kanada részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W imieniu Kanady

Pelo Canadá

Pentru Canada

Za Kanadu

Za Kanado

Kanadan puolesta

För Kanada

Image 3


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 32.

(2)  Το κροατικό κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί αργότερα στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/705 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαΐου 2019

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη (2), για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη (3) του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη (1) του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη (2) του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σβούρα από πλαστική ύλη, με εκτοξευτήρα και κορδόνι περιστροφής.

Η σβούρα τίθεται σε κίνηση με τον εκτοξευτήρα και το κορδόνι περιστροφής. Το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα για την ψυχαγωγία προσώπων. Εναλλακτικά, δύο ή περισσότερα είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (εκτοξευόμενα σε ειδική αρένα σε σχήμα λεκάνης η οποία παρουσιάζεται ξεχωριστά) τα οποία συναγωνίζονται με σκοπό να ανατρέψουν τη σβούρα του αντιπάλου.

Βλ. εικόνα (*1)

9503 00 95

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 9503 00 και 9503 00 95 .

Το είδος είναι σβούρα η οποία θεωρείται παιχνίδι της κλάσης 9503 00 [βλ. επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος για την κλάση 9503 , (Δ), (xix)]. Το είδος έχει τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά παιχνιδιού προοριζόμενου για την ψυχαγωγία προσώπων.

Παρόλο που το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άμιλλας μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, η εν λόγω χρήση δεν είναι εγγενές στοιχείο των αντικειμενικών χαρακτηριστικών του είδους όταν αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά (χωρίς την ειδική αρένα). Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9504 ως είδος για παιχνίδια συντροφιάς.

Ως εκ τούτου, το είδος πρέπει να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 9503 00 95 , ως άλλο παιχνίδι από πλαστική ύλη.

Image 4

(*1)  Η εικόνα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/706 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαΐου 2019

για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας carvone (καρβόνη), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2008/44/ΕΚ της Επιτροπής (2) καταχώρισε την ουσία carvone (καρβόνη) ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και παρατίθενται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας carvone, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, λήγει στις 31 Ιουλίου 2019.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας carvone, σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(5)

Ο αιτών υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012. Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης, σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-συνεισηγητή, και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 31 Μαΐου 2017.

(7)

Η Αρχή κοινοποίησε την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης στον αιτούντα και στα κράτη μέλη για υποβολή παρατηρήσεων και διαβίβασε στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις που έλαβε. Η Αρχή έθεσε επίσης τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο στη διάθεση του κοινού.

(8)

Στις 12 Ιουλίου 2018 η Αρχή κοινοποίησε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (6) σχετικά με το αν η ουσία carvone μπορεί να αναμένεται ότι πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Στις 24 Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή παρουσίασε στη μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών αρχικό σχέδιο έκθεσης ανανέωσης για την ουσία carvone.

(9)

Ο αιτών είχε τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις επί του σχεδίου της έκθεσης ανανέωσης.

(10)

Όσον αφορά τα νέα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής (7), από το συμπέρασμα της Αρχής συνάγεται ότι είναι εξαιρετικά απίθανο η ουσία carvone να δρα ως ενδοκρινικός διαταράκτης μέσω του οιστρογονικού, του ανδρογονικού, του θυρεοειδογόνου ή του στεροειδογόνου μηχανισμού. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία και η επιστημονική εκτίμηση κινδύνου που διενήργησε η Αρχή υποδεικνύουν ότι η ουσία carvone δεν είναι πιθανό να προκαλέσει διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η ουσία carvone δεν πρέπει να θεωρηθεί ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

(11)

Για μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία carvone έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(12)

Η εκτίμηση κινδύνου για την ανανέωση της έγκρισης της ουσίας carvone βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό αντιπροσωπευτικών χρήσεων, όμως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τις χρήσεις για τις οποίες μπορούν να εγκριθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία carvone. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να μη διατηρηθεί ο περιορισμός στη χρήση της ουσίας ως ρυθμιστικού παράγοντα ανάπτυξης των φυτών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ανανεωθεί η έγκριση της ουσίας carvone.

(13)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της δραστικής ουσίας carvone.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας carvone, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I, ανανεώνεται υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2008/44/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ούτως ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus και prothioconazole ως δραστικές ουσίες (EE L 94 της 5.4.2008, σ. 13).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).

(6)  EFSA Journal 2018· 16(7):5390. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carvone (Συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική εξέταση από ομοτίμους της εκτίμησης κινδύνου φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία carvone). Διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (ΕΕ L 101 της 20.4.2018, σ. 33).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικές διατάξεις

carvone (καρβόνη)

244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: Δεν έχει αποδοθεί

(S)-5-ισοπροπενυλο-2-μεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

Ή

(S)-p-μινθα-6,8-διεν-2-όνη

923 g/kg d-carvone

1 Αυγούστου 2019

31 Ιουλίου 2034

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανανέωσης για την ουσία carvone, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή:

στην προστασία των χειριστών, εξασφαλίζοντας ότι οι όροι χρήσης προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το αναγκαίο χρονικό διάστημα πριν από την είσοδο στους χώρους αποθήκευσης μετά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν carvone.

Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

τις επιπτώσεις των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που υπάρχουν στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, όταν τα επιφανειακά ύδατα αντλούνται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.

Ο αιτών υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης, από την Επιτροπή, καθοδηγητικού εγγράφου για την αξιολόγηση της επίδρασης των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που υπάρχουν στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα.


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανανέωσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος Α, η καταχώριση 165 για την ουσία carvone απαλείφεται·

2)

στο μέρος Β, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα (1)

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικές διατάξεις

«135

carvone (καρβόνη)

244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: Δεν έχει αποδοθεί

(S)-5-ισοπροπενυλο-2-μεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

Ή

(S)-p-μινθα-6,8-διεν-2-όνη

923 g/kg d-carvone

1 Αυγούστου 2019

31 Ιουλίου 2034

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανανέωσης για την ουσία carvone, και ιδίως τα προσαρτήματά της I και II.

Κατά τη συνολική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή:

στην προστασία των χειριστών, εξασφαλίζοντας ότι οι όροι χρήσης προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Οι όροι χρήσης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το αναγκαίο χρονικό διάστημα πριν από την είσοδο στους χώρους αποθήκευσης μετά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν carvone.

Ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στην Αρχή επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

τις επιπτώσεις των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που υπάρχουν στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, όταν τα επιφανειακά ύδατα αντλούνται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.

Ο αιτών υποβάλλει τις πληροφορίες αυτές εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης, από την Επιτροπή, καθοδηγητικού εγγράφου για την αξιολόγηση της επίδρασης των διεργασιών επεξεργασίας υδάτων στη φύση των υπολειμμάτων που υπάρχουν στα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα.».


(1)  Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα και τις προδιαγραφές της δραστικής ουσίας δίνονται στην έκθεση ανανέωσης.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/707 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαΐου 2019

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, foramsulfuron, φορμετανάτη, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor και tebuconazole

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) και ιδίως το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το τμήμα Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011της Επιτροπής (2) καθορίζει τις δραστικές ουσίες που θεωρούνται εγκριθείσες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών famoxadone (φαμοξαδόνη), flumioxazine (φλουμιοξαζίνη) και metalaxyl-m (μεταλαξύλιο-M) παρατάθηκαν έως τις 30 Ιουνίου 2019 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/917 της Επιτροπής (3). Οι αιτήσεις για την ανανέωση της καταχώρισης των δραστικών ουσιών famoxadone, flumioxazin και metalaxyl-m στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής (5).

(3)

Οι περίοδοι έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin (α-κυπερμεθρίνη), beflubutamid (βεφλουβουταμίδη), benalaxyl (βεναλαξύλιο), benthiavalicarb (βενθειαβαλικάρβη), bifenazate (βιφαιναζάτη), boscalid (βοσκαλίδη), bromoxynil (βρωμοξυνίλη), captan (καπτάνη), cyazofamid (κυαζωφαμίδη), desmedipham (δεσμεδιφάμη), dimethoate (διμεθοάτη), dimethomorph (διμεθομόρφη), ethephon (αιθεφόνη), etoxazole (ετοξαζόλη), fenamiphos (φαιναμιφός), fluoxastrobin (φλουοξαστροβίνη), folpet (φολπέτ), foramsulfuron (φοραμσουλφουρόνη), formetanate (φορμετανάτη), methiocarb (μεθειοκάρβη), metribuzin (μετριβουζίνη), milbemectin (μιλβεμεκτίνη), Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham (φαινομεδιφάμη), phosmet (φοσμέτ), pirimiphos-methyl (μεθυλικό πιριμιφός), propamocarb (προπαμοκάρβη), prothioconazole (προθειοκοναζόλη) και s-metolachlor (S-μετολαχλώριο) παρατάθηκαν έως τις 31 Ιουλίου 2019 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/917.

(4)

Η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας diuron (διουρόνη) παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1262 της Επιτροπής (6).

(5)

Η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας tebuconazole (τεβουκοναζόλη) θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2019 (7).

(6)

Υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ανανέωση των εγκρίσεων των ουσιών που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 3 έως 5 σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (8).

(7)

Επειδή η αξιολόγηση των ουσιών έχει καθυστερήσει για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση των αιτούντων, οι εγκρίσεις αυτών των δραστικών ουσιών ενδέχεται να λήξουν προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωσή τους. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι περίοδοι έγκρισής τους.

(8)

Βάσει του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει ότι η έγκριση μιας δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν ανανεώνεται επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης, η Επιτροπή ορίζει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού που προβλέπει ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας δεν ανανεώνεται, όποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη. Όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει την ανανέωση δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα επιδιώξει να ορίσει τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία εφαρμογής, όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις.

(9)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/917 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών α-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, καπτάν, carvone, chlorpropham, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diquat, ethephon, ethoprophos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, φολπέτ, foramsulfuron, φορμετανάτη, Gliocladium catenulatum στέλεχος: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, μεθειοκάρβη, methoxyfenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, pymetrozine και s-metolachlor (ΕΕ L 163 της 28.6.2018, σ. 13).

(4)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση της διαδικασίας ανανέωσης της καταχώρισης μιας δεύτερης ομάδας δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάρτιση του καταλόγου των ουσιών αυτών (ΕΕ L 322 της 8.12.2010, σ. 10).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1262 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methylcyclopropene, beta-cyfluthrin, chlorothalonil, chlorotoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazate, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiophanate-methyl και tribenuron (ΕΕ L 238 της 21.9.2018, σ. 62).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

(1)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 35, Famoxadone, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2020»·

(2)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 37, Metalaxyl-M, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2020»·

(3)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 39, Flumioxazine, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Ιουνίου 2020»·

(4)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 44, Foramsulfuron, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(5)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 46, Cyazofamid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(6)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 83, α-Cypermethrin, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(7)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 84, Benalaxyl, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(8)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 85, Bromoxynil, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(9)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 86, Desmedipham, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(10)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 88, Phenmedipham, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(11)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 97, S-metolachlor, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(12)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 99, Etoxazole, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(13)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 109, Bifenazate, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(14)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 110, Milbemectin, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(15)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 141, Fenamiphos, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(16)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 142, Ethephon, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(17)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 145, Καπτάν, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(18)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 146, Φολπέτ, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(19)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 147, Φορμετανάτη, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(20)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 148, Μεθειοκάρβη, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(21)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 149, Dimethoate, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(22)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 150, Dimethomorph, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(23)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 152, Metribuzin, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(24)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 153, Phosmet, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(25)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 154, Propamocarb, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(26)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 156, Pirimiphos-methyl, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(27)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 158, Beflubutamid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(28)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 163, Benthiavalicarb, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(29)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 164, Boscalid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(30)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 166, Fluoxastrobin, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(31)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης», της καταχώρισης 167, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(32)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 168, Prothioconazole, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Ιουλίου 2020»·

(33)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 192, Diuron, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Σεπτεμβρίου 2020»·

(34)

στην έκτη στήλη, «Λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 268, Tebuconazole, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Αυγούστου 2020».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/20


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/708 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των τομέων και υποτομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021 έως 2030

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10β παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αποτελεί τη βασική αρχή στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ).

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 έκρινε ότι η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να λήξει και ότι τα υφιστάμενα μέτρα θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά το 2020 για να αποτραπεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα λόγω της κλιματικής πολιτικής, εφόσον δεν καταβληθούν συγκρίσιμες προσπάθειες σε άλλες μεγάλες οικονομίες. Για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού οφέλους της μείωσης των εκπομπών στην Ένωση, εφόσον οι δράσεις τρίτων χωρών δεν παρέχουν ανάλογα κίνητρα στη βιομηχανία για τη μείωση των εκπομπών, θα πρέπει να συνεχιστεί η μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

(3)

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι τομείς και οι υποτομείς εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα σε ποικίλους βαθμούς και ότι η δωρεάν κατανομή απέτρεψε την εν λόγω διαρροή. Παρότι ορισμένοι τομείς και υποτομείς μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής άνθρακα, άλλοι μπορούν να μετακυλίσουν στις τιμές των προϊόντων τους σημαντικό ποσοστό του κόστους των δικαιωμάτων ώστε να καλύψουν τις εκπομπές τους χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς, και να αναλάβουν μόνο το υπόλοιπο κόστος, με αποτέλεσμα να διατρέχουν χαμηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα, το άρθρο 10β παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή οφείλει να καταρτίσει κατάλογο των τομέων και των υποτομέων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Σε αυτούς τους τομείς και υποτομείς πρέπει να κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα σε ποσοστό 100 % της ποσότητας που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(4)

Με την απόφασή της 2014/746/ΕΕ (2), η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2015 έως 2019. Με την οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η ισχύς του κατάλογου διαρροής άνθρακα παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(5)

Στο άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία για τα τρία πιο πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε στοιχεία των ετών 2013, 2014 και 2015, λόγω του ότι, κατά τον χρόνο διενέργειας της αξιολόγησης, στοιχεία από το 2016 ήταν διαθέσιμα μόνο για ορισμένες παραμέτρους.

(6)

Για την κατάρτιση του καταλόγου διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030, η Επιτροπή εκτίμησε τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα των τομέων και υποτομέων σε επίπεδο NACE-4 της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Το επίπεδο NACE-4 είναι το επίπεδο βέλτιστης διαθεσιμότητας δεδομένων που καθορίζει επακριβώς τους τομείς. Ένας τομέας χαρακτηρίζεται από τετραψήφιο κωδικό στην ταξινόμηση NACE και ένας υποτομέας από εξαψήφιο ή οκταψήφιο κωδικό Prodcom, οι οποίοι αντιστοιχούν στην ταξινόμηση των εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται για στατιστικές αναλύσεις σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή της Ένωσης και προκύπτει απευθείας από την ταξινόμηση NACE.

(7)

Η αξιολόγηση της διαρροής άνθρακα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Όσον αφορά την ποσοτική αξιολόγηση πρώτου επιπέδου σε επίπεδο NACE-4, ένας τομέας θεωρείται ότι εκτίθεται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα εάν ο «δείκτης διαρροής άνθρακα» υπερβαίνει το όριο του 0,2 που καθορίζεται στο άρθρο 10β παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Για έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που πληρούν τα σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 10β παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, διεξήχθη «αξιολόγηση δεύτερου επιπέδου», είτε ως ποιοτική αξιολόγηση με καθορισμένα κριτήρια είτε ως ποσοτική αξιολόγηση σε αναλυτικό επίπεδο.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο δείκτης διαρροής άνθρακα υπολογίστηκε με πολλαπλασιασμό της έντασης εμπορικών συναλλαγών του τομέα με τρίτες χώρες επί την ένταση των εκπομπών του τομέα.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ένταση των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες υπολογίστηκε ως ο λόγος της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες προς το συνολικό μέγεθος της αγοράς για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ετήσιος κύκλος εργασιών συν σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες). Επιπλέον, η Επιτροπή αξιολόγησε την ένταση των συναλλαγών σε κάθε τομέα και υποτομέα με βάση τα στοιχεία που υποβάλλει η Eurostat στη βάση δεδομένων Comext. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά είναι τα πληρέστερα και πλέον αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών από και προς τρίτες χώρες και τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών στην Ένωση.

(10)

Η ένταση εκπομπών υπολογίστηκε ως το άθροισμα των άμεσων και των έμμεσων εκπομπών για τον εκάστοτε τομέα διά της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και μετριέται σε kg CO2 ανά ευρώ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία του ημερολογίου συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την ορθότερη και πιο διαφανή πηγή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές CO2 σε επίπεδο εγκατάστασης και, ως εκ τούτου, αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστούν οι άμεσες εκπομπές για τους διάφορους τομείς. Οι εγκαταστάσεις εντάχθηκαν σε τομείς σε επίπεδο NACE-4 βάσει των πληροφοριών που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη μαζί με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και την απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής (5). Όσον αφορά την εκτίμηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο τομέα, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, καθώς αυτά θεωρήθηκαν η ορθότερη πηγή.

(11)

Για τον προσδιορισμό των έμμεσων εκπομπών, θεωρήθηκε ότι τα στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που συλλέγονται απευθείας από τα κράτη μέλη αποτελούν την πλέον αξιόπιστη πηγή λόγω της έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ-28. Για τη μετατροπή της κατανάλωσης ηλεκτρισμού σε έμμεσες εκπομπές χρησιμοποιείται ο συντελεστής εκπομπών ηλεκτρισμού. Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως τιμή αναφοράς το μέσο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Η τιμή αυτή βασίζεται στη συνολική ετήσια ποσότητα εκπομπών από τον κλάδο ηλεκτροπαραγωγής στην Ένωση, που λαμβάνει υπόψη όλες τις πηγές ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη, διαιρούμενη με την αντίστοιχη ποσότητα παραγόμενου ηλεκτρισμού. Ο συντελεστής εκπομπών ηλεκτρισμού έχει επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η απεξάρτηση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από τις πηγές ανθρακούχων εκπομπών και η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Η νέα τιμή θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως έτος αναφοράς το 2015, παράμετρος που συμβαδίζει με τα στοιχεία για τα τρία πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ημερολογιακά έτη (2013-2015). Η επικαιροποιημένη τιμή ορίζεται στα 376 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά kWh.

(12)

Το άρθρο 10β παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει λεπτομερείς κανόνες για την επιλεξιμότητα συγκεκριμένων τομέων και υποτομέων για δεύτερη αξιολόγηση σε περίπτωση που δεν πληρούν το κύριο κριτήριο διαρροής άνθρακα ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαρροής άνθρακα. Στις περιπτώσεις στις οποίες ο δείκτης διαρροής άνθρακα βρισκόταν μεταξύ των τιμών 0,15 και 0,2, είναι πιθανό να ζητήθηκε από κάποιον τομέα η διενέργεια ποιοτικής αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 10β παράγραφος 3, οι τομείς και υποτομείς με ένταση εκπομπών μεγαλύτερη του 1,5 έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν είτε ποιοτική αξιολόγηση είτε ποσοτική αξιολόγηση σε αναλυτικό επίπεδο (εξαψήφιος ή οκταψήφιος κωδικός Prodcom). Οι τομείς και υποτομείς για τους οποίους η δωρεάν κατανομή υπολογίζεται με βάση τους δείκτες αναφοράς διυλιστηρίων είχαν και αυτοί τη δυνατότητα να ζητήσουν και τους δύο τύπους αξιολόγησης. Οι τομείς και υποτομείς που απαριθμούνται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος της απόφασης 2014/746/ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν ποσοτική αξιολόγηση σε αναλυτικό επίπεδο.

(13)

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018, τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις μεθόδους που επελέγησαν για την κατάρτιση του καταλόγου διαρροής άνθρακα. Οι συμμετέχοντες τάχθηκαν εν γένει υπέρ των αξιολογήσεων δεύτερου επιπέδου με το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας με τις ποσοτικές αξιολογήσεις του πρώτου επιπέδου, και υποστήριξαν ένα ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης στο οποίο θα συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις για την κατάρτιση του καταλόγου διαρροής άνθρακα και εκτελέστηκαν περαιτέρω εργασίες σχετικά με τις αξιολογήσεις που πρέπει να διενεργηθούν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(14)

Διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων (6) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις πρώτου επιπέδου και οι αξιολογήσεις δεύτερου επιπέδου όσον αφορά τον κατάλογο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030 διενεργούνται με συγκρίσιμο τρόπο, δηλαδή ότι αμφότερες οι αξιολογήσεις εντοπίζουν μόνο τους τομείς εκείνους που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η εκτίμηση επιπτώσεων επικεντρώθηκε στις επιχειρησιακές επιλογές που συνδέονται με το πλαίσιο της αξιολόγησης δεύτερου επιπέδου.

(15)

Στις 8 Μαΐου 2018 δημοσιεύτηκε προκαταρκτικός κατάλογος διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030 (7), μαζί με έγγραφα καθοδήγησης της Επιτροπής για το πλαίσιο των ποιοτικών αξιολογήσεων και των ποσοτικών αξιολογήσεων σε αναλυτικό επίπεδο (8).

(16)

Αξιολογήσεις βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά τομέων οι οποίοι θεωρήθηκε ότι δεν εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 1.

(17)

Συνολικά, η Επιτροπή αξιολόγησε 245 τομείς της βιομηχανίας που κατατάσσονται στα τμήματα της ταξινόμησης NACE «Ορυχεία και λατομεία» και «Μεταποίηση». Οι τομείς και υποτομείς που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

(18)

Ποιοτικές αξιολογήσεις βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ διενεργήθηκαν σε μια σειρά τομέων. Στην περίπτωση των τομέων «Εξόρυξη αλατιού» (κωδικός NACE 0893), «Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων» (κωδικός NACE 1330), «Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων» (κωδικός NACE 2110), «Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών» (κωδικός NACE 2341), «Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής» (κωδικός NACE 2342) και «Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη» (κωδικός NACE 2332), συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι η προσθήκη των τομέων αυτών στον κατάλογο διαρροής άνθρακα είναι δικαιολογημένη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι ανωτέρω τομείς εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030.

(19)

Στην περίπτωση του τομέα «Εξόρυξη λιγνίτη» (κωδικός NACE 0520), κατά την ποιοτική αξιολόγηση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν διάφορες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων, αφενός, του γεγονότος ότι ο τομέας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται τις επιπτώσεις του κόστους άμεσων εκπομπών και, αφετέρου, αμφιβολιών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του ενδοενωσιακού ανταγωνισμού από άλλες πηγές καυσίμων και της διαρροής άνθρακα. Καταδείχθηκε η ύπαρξη περιφερειακού ανταγωνισμού ορισμένου βαθμού από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση λιγνίτη εκτός Ένωσης, παρότι η αξιολόγηση σε ενωσιακή κλίμακα επιβεβαιώνει την εξαιρετικά περιορισμένη έκθεση στον εξωτερικό ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι η προσθήκη του συγκεκριμένου τομέα στον κατάλογο τομέων και υποτομέων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα δεν είναι δικαιολογημένη.

(20)

Παραλήφθηκαν τρεις αιτήσεις από τομείς που δεν συμπεριλήφθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο διαρροής άνθρακα: «Άντληση φυσικού αερίου» (κωδικός NACE 0620), «Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο» (κωδικός NACE 2362) και «Χύτευση ελαφρών μετάλλων» (κωδικός NACE 2453). Η εξέταση των εν λόγω αιτήσεων επικεντρώθηκε στην επιλεξιμότητά τους για καταχώριση στον κατάλογο διαρροής άνθρακα βάσει ποσοτικής αξιολόγησης πρώτου επιπέδου σε επίπεδο NACE-4. Τα επίσημα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των αξιολογήσεων πρώτου επιπέδου διαβιβάστηκαν στα ενδιαφερόμενα μέρη και θεωρήθηκαν αρκετά αξιόπιστα για τη δημοσίευση του προκαταρκτικού καταλόγου διαρροής άνθρακα. Η Επιτροπή εξέτασε τις πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους τρεις τομείς στις αιτήσεις τους και θεωρεί ότι βάσει αυτών δεν δικαιολογείται αλλαγή της αρχικής θέσης της. Η Επιτροπή συνεχίζει να θεωρεί ότι οι εν λόγω τομείς δεν εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, δεδομένου ότι οι σχετικοί δείκτες διαρροής άνθρακα δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,2 που καθορίζεται στο άρθρο 10β παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Επιπλέον, οι τομείς αυτοί εξακολουθούν να μην πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για περαιτέρω αξιολογήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10β παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(21)

Ποσοτικές αξιολογήσεις σε αναλυτικό επίπεδο βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ διενεργήθηκαν σε μια σειρά υποτομέων. Στην περίπτωση των υποτομέων «Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι» (κωδικός Prodcom 08.12.21), «Πατάτες κατεψυγμένες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες (περιλαμβάνονται πατάτες ψημένες ή ψημένες εν μέρει σε λάδι και στη συνέχεια κατεψυγμένες· εξαιρούνται οι διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ)» (κωδικός Prodcom 10.31.11.30), «Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων» (κωδικός Prodcom 10.31.13.00), «Πουρές και πελτές ντομάτας, συμπυκνωμένος» (κωδικός Prodcom 10.39.17.25), «Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη» (κωδικός Prodcom 10.51.21), «Πλήρες γάλα σε σκόνη» (κωδικός Prodcom 10.51.22), «Καζεΐνη» (κωδικός Prodcom 10.51.53), «Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης» (κωδικός Prodcom 10.51.54), «Ορός γάλακτος τροποποιημένος ή μη, σε σκόνη, κόκκους ή άλλες στερεές μορφές, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη γλυκαντικών» (κωδικός Prodcom 10.51.55.30), «Ζύμες αρτοποιίας» (κωδικός Prodcom 10.89.13.34), «Εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κεραμευτικής (μπόλια) και παρόμοια παρασκευάσματα για κεραμικά, εμαγιέ ή γυαλί» (κωδικός Prodcom 20.30.21.50), «Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα· τριμμένο γυαλί και άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, κόκκων ή νιφάδων» (κωδικός Prodcom 20.30.21.70) και «Σφυρηλατημένα σε ανοικτή μήτρα εξαρτήματα από σιδηρούχα μέταλλα, για άξονες μετάδοσης της κίνησης, στροφαλοφόρους άξονες, εκκεντροφόρους άξονες και στροφάλους (μανιβέλες) κ.λπ.» (κωδικός Prodcom 25.50.11.34), συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι η προσθήκη των υποτομέων αυτών στον κατάλογο διαρροής άνθρακα είναι δικαιολογημένη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι οι ανωτέρω υποτομείς εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030.

(22)

Στην περίπτωση των υποτομέων «Πάστα κακάο (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη» (κωδικός Prodcom 10.82.11), «Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου» (κωδικός Prodcom 10.82.12) και «Σκόνη κακάου, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά» (κωδικός Prodcom 10.82.13), κατά τις διενεργηθείσες ποσοτικές αξιολογήσεις σε αναλυτικό επίπεδο διαπιστώθηκαν διάφορες αποκλίσεις από την εναρμονισμένη μεθοδολογία, από τις οποίες δημιουργείται κίνδυνος σημαντικής υπερεκτίμησης του δείκτη διαρροής άνθρακα. Για τον λόγο αυτό, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι η προσθήκη των υποτομέων αυτών στον κατάλογο διαρροής άνθρακα δεν είναι δικαιολογημένη.

(23)

Δεδομένου ότι ο κατάλογος διαρροής άνθρακα θα ισχύει για την περίοδο 2021-2030, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι τομείς και οι υποτομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021 έως 2030.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  Απόφαση 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων και κλάδων, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 2015 έως 2019 (ΕΕ L 308 της 29.10.2014, σ. 114).

(3)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814 (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 130 της 17.5.2011, σ. 1).

(6)  Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD (2019) 22.

(7)  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον προκαταρκτικό κατάλογο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021-2030 (ΕΕ C 162 της 8.5.2018, σ. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_qualitative_assessments.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/framework_for_disaggregated_assessments.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τομείς και υποτομείς οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα

1.   Βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Κωδικός NACE

Περιγραφή

0510

Εξόρυξη λιθάνθρακα

0610

Άντληση αργού πετρελαίου

0710

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

0729

Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

0891

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

0899

Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

1041

Παραγωγή ελαίων και λιπών

1062

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

1081

Παραγωγή ζάχαρης

1106

Παραγωγή βύνης

1310

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

1395

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

1411

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

1621

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

1711

Παραγωγή χαρτοπολτού

1712

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

1910

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης)

1920

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

2011

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

2012

Παραγωγή χρωστικών υλών

2013

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

2014

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

2015

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

2016

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

2017

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

2060

Παραγωγή συνθετικών ινών

2311

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

2313

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

2314

Κατασκευή ινών γυαλιού

2319

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

2320

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

2331

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

2351

Παραγωγή τσιμέντου

2352

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

2399

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

2410

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων

2420

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

2431

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων

2442

Παραγωγή αλουμινίου (αργιλίου)

2443

Παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου

2444

Παραγωγή χαλκού

2445

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

2446

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

2451

Χύτευση σιδήρου

2.   Βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Κωδικός NACE

Περιγραφή

0893

Εξόρυξη αλατιού

1330

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

2110

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

2341

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

2342

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

3.   Βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Κωδικός NACE

Περιγραφή

2332

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

4.   Βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 10β παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Κωδικός Prodcom

Περιγραφή

081221

Καολίνης και άλλες καολινικές άργιλοι

10311130

Πατάτες κατεψυγμένες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες (περιλαμβάνονται πατάτες ψημένες ή ψημένες εν μέρει σε λάδι και στη συνέχεια κατεψυγμένες· εξαιρούνται οι διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ)

10311300

Πατάτες αποξηραμένες με τη μορφή αλεύρων, χονδραλεύρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων

10391725

Πουρές και πελτές ντομάτας, συμπυκνωμένος

105121

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη

105122

Πλήρες γάλα σε σκόνη

105153

Καζεΐνη

105154

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

10515530

Ορός γάλακτος τροποποιημένος ή μη, σε σκόνη, κόκκους ή άλλες στερεές μορφές, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη γλυκαντικών

10891334

Ζύμες αρτοποιίας

20302150

Εξυαλώσιμα σμάλτα και εφυαλώματα, επικαλύμματα κεραμευτικής (μπόλια) και παρόμοια παρασκευάσματα για κεραμικά, εμαγιέ ή γυαλί

20302170

Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα· τριμμένο γυαλί και άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, κόκκων ή νιφάδων

25501134

Σφυρηλατημένα σε ανοικτή μήτρα εξαρτήματα από σιδηρούχα μέταλλα, για άξονες μετάδοσης της κίνησης, στροφαλοφόρους άξονες, εκκεντροφόρους άξονες και στροφάλους (μανιβέλες) κ.λπ.


8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/709 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Μαΐου 2019

σχετικά με τον διορισμό του διαχειριστή δικτύου για τις λειτουργίες του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3228]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για τον εναέριο χώρο») (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004, τα κράτη μέλη ανέθεσαν στον Eurocontrol την εκτέλεση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας μέσω της υλοποίησης της κεντρικής μονάδας διαχείρισης της ροής (CFMU).

(2)

Με την απόφαση C(2011) 4130 final της 7ης Ιουλίου 2011, η Επιτροπή διόρισε τον Eurocontrol διαχειριστή δικτύου από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2019 για την εκτέλεση των καθηκόντων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των λειτουργιών του δικτύου ATM του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

(3)

Η Επιτροπή επανεξέταζε τακτικά την αποτελεσματικότητα του τρόπου εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων από τον Eurocontrol από το 2011 έως το 2016. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Eurocontrol είχε εκτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο ικανοποιητικό από επιχειρησιακή άποψη.

(4)

Το 2017 η Επιτροπή επανεξέτασε τις πτυχές των λειτουργιών του δικτύου ΑΤΜ που αφορούν τη διακυβέρνηση, τις οικονομικές ρυθμίσεις, τη βάση κόστους και την οικονομική αποδοτικότητα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη διαχειριστική αυτονομία. Ο γενικός διευθυντής του Eurocontrol παραχώρησε την εν λόγω αυτονομία στον διευθυντή διαχειριστή δικτύου, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου στον Eurocontrol, με την απόφαση αριθ. XI/91 (2017) της 1ης Νοεμβρίου 2017 (2).

(5)

Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι λειτουργίες του δικτύου ATM θα πρέπει να εκτελούνται με ενισχυμένο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο σε σύγκριση με την περίοδο 2011-2016, συγκεκριμένα χωρίς επικάλυψη των προσπαθειών, ώστε να απαιτούνται λιγότεροι, ή τουλάχιστον όχι περισσότεροι, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για την εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών στα κράτη μέλη.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολικά θετική αξιολόγηση της εκτέλεσης των καθηκόντων διαχειριστή δικτύου από τον Eurocontrol με οικονομικά αποδοτικό τρόπο κατά την πρώτη και δεύτερη περίοδο αναφοράς του μηχανισμού επιδόσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (3), καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου ATM, στις 17 Ιουλίου 2018 η Επιτροπή κάλεσε τον Eurocontrol να υποβάλει πρόταση. Η Επιτροπή ζήτησε από τον Eurocontrol να διευκρινίσει εάν έχει τη βούληση και την ικανότητα να διοριστεί εκ νέου διαχειριστής δικτύου, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 551/2004. Εν προκειμένω, ζήτησε επίσης από τον Eurocontrol να περιγράψει με ποιον τρόπο θα πληροί τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123 της Επιτροπής (4), και να εξηγήσει πώς θα πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού μετά τον διορισμό του.

(7)

Στην πρόταση που υπέβαλε στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ο Eurocontrol παρέσχε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

(8)

Μετά από επακόλουθο αίτημα της Επιτροπής, ο Eurocontrol παρέσχε πρόσθετες διευκρινίσεις.

(9)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα στοιχεία που υπέβαλε ο Eurocontrol και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

(10)

Στην πρότασή του, η οποία αναφέρεται κυρίως στα αποτελέσματα που πέτυχε ως διαχειριστής δικτύου κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης περιόδου αναφοράς, ο Eurocontrol εξετάζει τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123. Η πρόταση αποδεικνύει ότι ο οργανισμός διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, στην πρότασή του ο Eurocontrol περιγράφει από ποιοτικής και ποσοτικής άποψης τους κύριους στόχους που προτίθεται να επιτύχει όσον αφορά τη διαχείριση των λειτουργιών δικτύου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίσει την καλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, ο Eurocontrol περιέγραψε την προσέγγιση και τα μέσα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως διαχειριστής δικτύου, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στα διδάγματα που άντλησε από την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

(13)

Εάν ο διαχειριστής δικτύου ασκεί και άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που αφορούν την εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου, το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123 ορίζει ότι πρέπει να αποδείξει ότι θα εκτελεί τις εν λόγω άλλες δραστηριότητες ανεξάρτητα από τα καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου που προβλέπονται στο άρθρο 7. Στην πρότασή του, ο Eurocontrol ανέφερε ότι τα καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου που σχετίζονται με την εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου θα ανατεθούν στη διεύθυνση διαχειριστή δικτύου και ότι οι δραστηριότητες αυτού του τμήματος του οργανισμού θα είναι επαρκώς διαχωρισμένες από άλλες δραστηριότητες.

(14)

Πέρα από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 3, ο Eurocontrol δήλωσε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνει την οικονομική αποδοτικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαχειριστή δικτύου κατά την περίοδο του διορισμού του.

(15)

Ως εκ τούτου, ο Eurocontrol θα πρέπει να διοριστεί διαχειριστής δικτύου.

(16)

Ο διορισμός του θα πρέπει να καλύπτει την τρίτη και την τέταρτη περίοδο αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής (5), δεδομένων των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη προηγμένου συστήματος για την υποστήριξη της εκτέλεσης των λειτουργιών του δικτύου ΑΤΜ, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχεια των λειτουργιών δικτύου.

(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, ο διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας πριν από την έναρξη της τρίτης περιόδου αναφοράς.

(18)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτονομία του διαχειριστή δικτύου, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός δραστηριοτήτων εντός του οργανισμού που έχει διοριστεί διαχειριστής δικτύου. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, ο Eurocontrol θα πρέπει, συνεπώς, να εκτελεί τις δραστηριότητές του ως διαχειριστής δικτύου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο διεθνών οργανισμών.

(19)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι δίκαιος έναντι των κρατών μελών και των τρίτων χωρών στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του, ο διαχειριστής δικτύου θα πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης και δαπανών και να συμμορφώνεται με ειδικούς κανόνες όσον αφορά τη διαχείριση των λογαριασμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορισμός του διαχειριστή δικτύου

1.   Ο Eurocontrol διορίζεται διαχειριστής δικτύου.

2.   Ο διορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει την τρίτη και τέταρτη περίοδο αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/317.

Άρθρο 2

Καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου

1.   Ενεργώντας ως διαχειριστής δικτύου, ο Eurocontrol εκτελεί τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των λειτουργιών του δικτύου ATM που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

2.   Ενεργώντας ως διαχειριστής δικτύου, ο Eurocontrol εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

Άρθρο 3

Πιστοποίηση

Πριν από την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί και μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2020, ο Eurocontrol πιστοποιείται ως διαχειριστής δικτύου από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής (6).

Άρθρο 4

Διαχειριστής δικτύου και συμβούλιο διαχείρισης δικτύου

1.   Ο διαχειριστής του διαχειριστή δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123 είναι ο διευθυντής της διεύθυνσης διαχειριστή δικτύου του Eurocontrol.

2.   Ο εκπρόσωπος του Eurocontrol που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123 είναι ο γενικός διευθυντής του Eurocontrol.

3.   Ο διαχειριστής δικτύου επιβαρύνεται με τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοικητική υποστήριξη του προέδρου του συμβουλίου διαχείρισης δικτύου.

Άρθρο 5

Συμμετοχή στις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο διαχειριστής δικτύου συμμετέχει στις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 21 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

Άρθρο 6

Ανεξάρτητη εκτέλεση των καθηκόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, ο Eurocontrol εκτελεί τα καθήκοντα του διαχειριστή δικτύου ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις χρηματοδότησης και δαπανών και λογιστικός διαχωρισμός του διαχειριστή δικτύου

1.   Με την επιφύλαξη των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, ο διαχειριστής δικτύου διαθέτει ρυθμίσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού καταβάλλουν δίκαιη και αναλογική χρηματοδοτική συνεισφορά για τα καθήκοντα που ανατίθενται στον διαχειριστή δικτύου. Όσον αφορά τη διαχείριση των λογαριασμών του, συμμορφώνεται με τις παραγράφους 3 και 4.

2.   Ο διαχειριστής δικτύου διασφαλίζει ότι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123 δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών για άλλες δραστηριότητες πλην εκείνων που καλύπτονται από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού ή δαπανών που προκύπτουν από τη συμμετοχή τρίτων χωρών δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123, τα καθήκοντα του Eurocontrol ως διαχειριστή δικτύου καλύπτονται από χωριστό λογαριασμό στον προϋπολογισμό του Eurocontrol.

4.   Εντός του λογαριασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ο διαχειριστής δικτύου εμφανίζει χωριστά τις δαπάνες και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν λόγω τυχόν ρυθμίσεων συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 3 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/123.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 20.

(2)  Απόφαση για την ανάθεση στον διευθυντή διαχειριστή δικτύου αρμοδιοτήτων και/ή της εξουσίας υπογραφής σε θέματα που αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης από άλλες μονάδες του οργανισμού, τη διαδικασία του προϋπολογισμού της διαχείρισης δικτύου, τις τεχνικές συνεδριάσεις κοινωνικού διαλόγου με το επιχειρησιακό προσωπικό της διαχείρισης δικτύου και τις επιχειρησιακές και τεχνικές συμφωνίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου από τον Eurocontrol.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/123 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2019, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εκτέλεσης των λειτουργιών δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 28 της 31.1.2019, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/317 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού επιδόσεων και συστήματος χρέωσης τελών στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και με την κατάργηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013 (ΕΕ L 56 της 25.2.2019, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας/αεροναυτιλίας και άλλων λειτουργιών δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της εποπτείας τους, με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 482/2008, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1034/2011, (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 και (ΕΕ) 2016/1377, και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 677/2011 (ΕΕ L 62 της 8.3.2017, σ. 1).


ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

8.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 120/31


ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

της 25ης Μαρτίου 2019

σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου διαιτητών που αναφέρεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου [2019/710]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (1), η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουνίου 2014 («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 323 παράγραφος 1 και το άρθρο 465 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας, η Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα («Επιτροπή Εμπορίου») καταρτίζει, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κατάλογο των ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή.

(2)

Η Ένωση πρότεινε πέντε πρόσωπα τα οποία επιθυμούν και μπορούν να υπηρετήσουν ως διαιτητές, ενώ η Ουκρανία πρότεινε τέσσερα πρόσωπα. Η Ένωση και η Ουκρανία συμφώνησαν σε πέντε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός μέρους, τα οποία θα εκτελούν χρέη προεδρεύοντος της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

(3)

Προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατάρτιση του καταλόγου των ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή και να διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό η ορθή λειτουργία της συμφωνίας, ιδίως του κεφαλαίου 14 του τίτλου IV, η Επιτροπή Εμπορίου πρέπει να εγκρίνει τον εν λόγω κατάλογο με βάση τις υποβληθείσες προτάσεις.

(4)

Η Ουκρανία πρέπει να προτείνει έναν πέμπτο υποψήφιο στην Επιτροπή Εμπορίου το συντομότερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Ο κατάλογος των ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή βάσει του άρθρου 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση.

2.   Η Ουκρανία υποβάλει στην Επιτροπή Εμπορίου, το συντομότερο δυνατόν, την πρότασή της για έναν πέμπτο υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί και μπορεί να ασκήσει καθήκοντα διαιτητή.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Κίεβο, 25 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα

Ο Πρόεδρος

Πέτρος ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ

Οι Γραμματείς

Για την Ουκρανία

Oleksandra NECHYPORENKO

Για την ΕΕ

Christian FRIGAARD RASMUSSEN


(1)  ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 323 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαιτητές που προτάθηκαν από την Ένωση:

1.

Claus-Dieter EHLERMANN

2.

Giorgio SACERDOTI

3.

Jacques BOURGEOIS

4.

Pieter Jan KUIJPER

5.

Ramon TORRENT

Διαιτητές που προτάθηκαν από την Ουκρανία:

1.

Serhiy HRYSHKO

2.

Taras KACHKA

3.

Victor MURAVYOV

4.

Yuriy RUDYUK

Προεδρεύοντες που έχουν επιλεγεί από τα μέρη:

1.

William DAVEY (ΗΠΑ)

2.

Helge SELAND (Νορβηγία)

3.

Maryse ROBERT (Καναδάς)

4.

Christian HÄBERLI (Ελβετία)

5.

Merit JANOW (ΗΠΑ)