EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:014:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 14, 2016 m. sausio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

59 tomas
2016m. sausio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2016 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/60, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

1

 

 

2016 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/61, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

2016 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/62, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2016 m. sausio 1–7 d. pateiktos importo licencijų paraiškos ir importo teisių paraiškos pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leistas naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2016 m. sausio 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/63 dėl Kroatijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

23

 

 

GAIRĖS

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/64, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (Bendrųjų dokumentų gairės) (ECB/2015/34)

25

 

*

2015 m. lapkričio 18 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35)

30

 

*

2015 m. lapkričio 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/66, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2015/40)

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top