EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:101:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 101, 2011m. balandis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2011.101.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 101

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. balandžio 15d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 366/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (akrilamidas) (1)

12

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 367/2011, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti giliavandenius ryklius V, VI, VII, VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

14

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 368/2011, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurines paprastąsias krevetes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

16

 

 

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 369/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/46/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga heksitiazoksas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (1)

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/239/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/232/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Birmai (Mianmarui)

24

 

 

2011/240/ES

 

*

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje (1)

122

 

 

2011/241/ES

 

*

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pratęsiamas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Slovakijoje (1)

124

 

 

2011/242/ES

 

*

2011 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Maisto grandinės ir gyvūnų bei augalų sveikatos patariamosios grupės, įsteigtos Sprendimu 2004/613/EB, narių

126

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top