EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 354, 2006m. gruodis 14d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 354

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1829/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1830/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

3

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1831/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedo nuostatas dėl doramektino ( 1 )

5

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2006, nustatantis cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

8

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai ( 1 )

19

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1834/2006, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų lydekas TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

29

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1835/2006, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų velnius TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

31

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1836/2006, uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūros lydekas TJTT II a (EB vandenys), IV (EB vandenys) zonose

33

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1837/2006, atnaujinantis Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

35

 

 

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1838/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, atlyginimams, koregavimo

39

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos 2006 m. ir 2007 m., skirtos padengti Portugalijos išlaidas kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6433)

42

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/176/EB, nustatantį šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB dėl pasienio kontrolės postų sąrašo, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo flubendiamido įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6569)

56

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, nustatantis bendradarbiavimo su Bulgarija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse patikrinimo mechanizmą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top