EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 354, 14. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 354

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
14. decembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1829/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1830/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o doramektín ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1832/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi ( 1 )

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1834/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VIII c, IX, X a Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1835/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu čerta morského v zónach VIII c, IX, X, (vody ES) Rybárskeho výboru pre stredovýchodný Atlantik (CECAF) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1836/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu merlúzy európskej v zóne II a (vody ES), IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1837/2006 z 13. decembra 2006 o obnovení lovu sleďa obyčajného v zóne Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) IVc, VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1838/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systému A1 pre škrupinové ovocné plody (mandle zbavené škrupiny, lieskové orechy so škrupinami, lieskové orechy zbavené škrupiny, vlašské orechy so škrupinami)

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2006, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. februára 2006, 1. marca 2006, 1. apríla 2006, 1. mája 2006 a 1. júna 2006 na odmeňovanie úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

39

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na roky 2006 a 2007 na pokrytie nákladov vzniknutých v Portugalsku na účely boja proti Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) [oznámené pod číslom K(2006) 6433]

42

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6437]  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Kanade, na Novom Zélande a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2006) 6441]  ( 1 )

50

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006‚ ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/881/ES, pokiaľ ide o zoznam hraničných inšpekčných staníc vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska [oznámené pod číslom K(2006) 6454]  ( 1 )

52

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v záujme možného zaradenia flubendiamidu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2006) 6457]  ( 1 )

54

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Rumunsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii [oznámené pod číslom K(2006) 6569]

56

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pokroku v Bulharsku na účely osobitných referenčných kritérií v oblastiach reformy súdnictva a boja proti korupcii a organizovanému zločinu [oznámené pod číslom K(2006) 6570]

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top