EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:354:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 354, 14 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 354

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
14 december 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1829/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1830/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2092/2004 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been van oorsprong uit Zwitserland

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1831/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat betreft doramectin ( 1 )

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1832/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van overgangsbepalingen in de sector suiker in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

8

 

*

Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie van 13 december 2006 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten ( 1 )

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1834/2006 van de Commissie van 12 december 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op heek in ICES-zone VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (wateren van de Gemeenschap) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

29

 

*

Verordening (EG) nr. 1835/2006 van de Commissie van 12 december 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zeeduivel in ICES-zone VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (wateren van de Gemeenschap) door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1836/2006 van de Commissie van 12 december 2006 tot vaststelling van een verbod op de visserij op heek in ICES-zone II a (EG-wateren), IV (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van België voeren

33

 

*

Verordening (EG) nr. 1837/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot opheffing van het verbod op de visserij op haring in ICES-zones IVc en VIId door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

35

 

 

Verordening (EG) nr. 1838/2006 van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor noten (amandelen zonder dop, hazelnoten in de dop, hazelnoten zonder dop, walnoten in de dop) in het kader van het A1-stelsel

37

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Besluit van de Commissie van 12 december 2006 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten van toepassing met ingang van 1 februari 2006, 1 maart 2006, 1 april 2006, 1 mei 2006 en 1 juni 2006 op de bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen die in derde landen werkzaam zijn

39

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor 2006 en 2007 tot dekking van de door Portugal gedane uitgaven ter bestrijding van Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6433)

42

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/176/EG tot vaststelling van het formaat en de codes voor de melding van dierziekten krachtens Richtlijn 82/894/EEG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG wat betreft de lijst van grensinspectieposten in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 houdende de principiële erkenning dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van flubendiamide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig is (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een mechanisme voor samenwerking en toetsing van de vooruitgang in Roemenië ten aanzien van specifieke ijkpunten op het gebied van de hervorming van het justitiële stelsel en de bestrijding van corruptie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6569)

56

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 december 2006 tot vaststelling van een mechanisme voor samenwerking en toetsing van de vooruitgang in Bulgarije ten aanzien van specifieke ijkpunten op het gebied van de hervorming van het justitiële stelsel en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top