Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21973A0303(01)

Konvencija dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos

OJ L 384, 31.12.1982, p. 7–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 27 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 66 - 119
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 48 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/3626/oj

21973A0303(01)

Konvencija dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos

Oficialusis leidinys L 384 , 31/12/1982 p. 0007 - 0054
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0066
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0027
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 15 tomas 4 p. 0066
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 15 tomas 4 p. 0027
CS.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
ET.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
HU.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
LT.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
LV.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
MT.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
PL.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
SK.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95
SL.ES skyrius 11 tomas 15 p. 48 - 95


A PRIEDAS

Konvencija

dėl nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos

SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS,

PRIPAŽINDAMOS, kad daugelis gražių ir įvairių laukinės faunos ir floros formų sudaro nepakeičiamą žemės gamtos sistemų dalį, kurią reikia išsaugoti šiai ir ateinančioms kartoms;

SUVOKDAMOS vis didėjančią mokslinę, kultūrinę, rekreacinę ir ekonominę laukinės faunos ir floros vertę

PRIPAŽINDAMOS, kad geriausi tautoms ir valstybėms priklausančios faunos ir floros saugotojai yra jos pačios; be to,

PRIPAŽINDAMOS, kad norint apsaugoti tam tikras laukinės faunos ir floros rūšis nuo per didelio naudojimo tarptautinėje prekyboje, labai svarbu bendradarbiauti tarptautiniu mastu;

ĮSITIKINUSIOS, kad šiuo tikslu būtina skubiai imtis atitinkamų priemonių;

SUSITARĖ TAIP:

I straipsnis

Apibrėžimai

Šioje Konvencijoje, jei kontekstas nereikalauja kitaip:

a) rūšis – tai bet kuri rūšis, porūšis ar geografiniu atžvilgiu atskira jų populiacija;

b) egzempliorius:

i) bet kuris gyvas ar negyvas gyvūnas ar augalas;

ii) gyvūnų atveju: bet kuri lengvai atpažįstama I ir II priedėliuose įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai; bet kuri lengvai atpažįstama III priedėlyje įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai, nurodyti III priedėlyje pagal jų santykį su tomis rūšimis; ir

iii) augalų atveju: bet kuri lengvai atpažįstama I priedėlyje įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai; bet kuri lengvai atpažįstama II ir III priedėliuose įrašytų rūšių dalis ar jų dariniai, nurodyti II ir III priedėliuose pagal jų santykį su tomis rūšimis;

c) prekyba – tai eksportas, reeksportas, importas ir introdukcija iš jūros;

d) reeksportas – tai bet kurio anksčiau importuoto egzemplioriaus eksportas;

e) introdukcija iš jūros – bet kuriai rūšiai priklausančių egzempliorių, kurie buvo sugauti jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančioje jūroje, įvežimas į valstybę;

f) mokslo institucija – tai pagal IX straipsnį paskirta nacionalinė mokslo institucija;

g) valdymo institucija – tai pagal IX straipsnį paskirta nacionalinė valdymo institucija;

h) šalis – valstybė, kuriai yra įsigaliojusi ši Konvencija.

II straipsnis

Pagrindiniai principai

1. Į I priedėlį įrašomos visos rūšys, kurioms gresia išnykimas ir kurioms daro ar gali daryti įtakos prekyba. Šioms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba privalo būti ypač griežtai reguliuojama, kad jų išlikimui nekiltų dar didesnė grėsmė, ir gali būti leidžiama tik išimtiniais atvejais.

2. Į II priedėlį įrašomos:

a) visos rūšys, kurioms išnykimas galbūt dabar negresia, bet gali grėsti, jei tokioms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba nebus griežtai kontroliuojama ir nebus siekiama uždrausti su tokių rūšių išlikimu nesuderinamo jų naudojimo; ir

b) kitos rūšys, kurias būtina reguliuoti, kad būtų galima veiksmingai kontroliuoti tam tikroms šios dalies a pastraipoje minimoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybą.

3. Į III priedėlį įrašomos visos bet kurios šalies nurodytos rūšys, kurias šalis reguliuoja jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, siekdama apriboti ar visai neleisti jų naudoti, ir kurių prekybos kontrolei būtinas kitų šalių bendradarbiavimas.

4. Konvencijos šalys neleidžia prekiauti į I, II ir III priedėlius įrašytų rūšių egzemplioriais nesilaikant šios Konvencijos nuostatų.

III straipsnis

Į I priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

1. Į I priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į I priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės mokslo institucija pareiškia, kad toks eksportas nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

c) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi; ir

d) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzemplioriui yra išduotas importo leidimas.

3. Kuriai nors į I priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto gauti ir pateikti importo leidimą ir eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą. Importo leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) importo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad importuojama tokiems tikslams, kurie nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) importo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad numatytas gyvo egzemplioriaus gavėjas turi galimybes tinkamai jį patalpinti ir juo pasirūpinti; ir

c) importo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebus naudojamas pirmiausia komerciniams tikslams.

4. Kuriai nors į I priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių reeksportui būtina iš anksto gauti ir pateikti reeksporto sertifikatą. Reeksporto sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo importuotas į valstybę laikantis šios Konvencijos nuostatų;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi; ir

c) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad importo leidimas buvo suteiktas visiems gyviems egzemplioriams.

5. Kuriai nors į I priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių introdukcijai iš jūros būtina iš anksto gauti įvežimo valstybės valdymo institucijos sertifikatą. Sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) įvežimo valstybės mokslo institucija įsitikina, kad tokia introdukcija nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) įvežimo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad numatytas gyvo egzemplioriaus gavėjas turi galimybes tinkamai jį patalpinti ir juo pasirūpinti; ir

c) įvežimo valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebus naudojamas pirmiausia komerciniams tikslams.

IV straipsnis

Į II priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

1. Į II priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į II priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės mokslo institucija praneša, kad toks eksportas nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

c) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

3. Kiekvienos šalies mokslo institucija stebi į II priedėlį įrašytų rūšių egzemplioriams suteiktus tos valstybės leidimus ir tokių egzempliorių faktinį eksportą. Kiekvienu atveju, kai mokslo institucija nustato, kad, norint išlaikyti rūšį visame jos paplitimo areale tokiu lygiu, kuris atitiktų jos vaidmenį ekologinėse sistemose, kuriose ji aptinkama, ir aukštesniu lygiu negu tas lygis, kuriame rūšį reikėtų įrašyti į I priedėlį, tokiai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportas turi būti ribojamas, mokslo institucija informuoja atitinkamą valdymo instituciją apie taikytinas priemones, ribojančias tos rūšies egzempliorių eksportui išduodamus leidimus.

4. Kuriai nors į II priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto pateikti arba eksporto leidimą, arba reeksporto sertifikatą.

5. Kuriai nors į II priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių reeksportui būtina iš anksto gauti ir pateikti reeksporto sertifikatą. Reeksporto sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) reeksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo importuotas į valstybę laikantis šios Konvencijos nuostatų; ir

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

6. Kuriai nors į II priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių introdukcijai iš jūros būtina iš valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucijos iš anksto gauti sertifikatą. Sertifikatas suteikiamas tik tuo atveju, jei yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) valstybės, į kurią introdukuojama, mokslo institucija įsitikina, kad tokia introdukcija nepakenks tos rūšies išlikimui;

b) valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus tvarkomi taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir nebūtų su jais žiauriai elgiamasi.

7. Šio straipsnio 6 dalyje minimi sertifikatai gali būti išduodami kuriai nors mokslo institucijai pritarus ir pasikonsultavus su kitomis nacionalinėmis mokslo institucijomis arba atitinkamais atvejais su tarptautinėmis mokslo institucijomis ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, nurodant visą per tokį laikotarpį introdukuotų egzempliorių skaičių.

V straipsnis

Į III priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos reguliavimas

1. Į III priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba reguliuojama pagal šio straipsnio nuostatas.

2. Kuriai nors į III priedėlį įrašytai rūšiai priklausančių egzempliorių eksportui iš valstybės, kuri tą rūšį yra įrašiusi į III priedėlį, būtina iš anksto gauti eksporto leidimą ir jį pateikti. Eksporto leidimas suteikiamas, tik kada yra įvykdyti šie reikalavimai:

a) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius nebuvo įsigytas, pažeidžiant tos valstybės faunos ir floros apsaugos įstatymus;

b) eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad visi gyvi egzemplioriai bus parengti ir siunčiami taip, kad kiltų kuo mažesnis pavojus pakenkti jų sveikatai ir su jais nebūtų žiauriai elgiamasi.

3. Išskyrus atvejus, kuriems taikoma šio straipsnio 4 dalis, į III priedėlį įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių importui būtina iš anksto pateikti kilmės pažymėjimą, o jei importuojama iš valstybės, kuri tą rūšį yra įrašiusi į III priedėlį, – ir eksporto leidimą.

4. Reeksportuojant reeksporto valstybės valdymo institucijos išduotą sertifikatą, kad egzempliorius toje valstybėje buvo perdirbtas arba yra reeksportuojamas, importo valstybė priima kaip įrodymą, kad tokio egzemplioriaus atžvilgiu buvo laikomasi šios Konvencijos nuostatų.

VI straipsnis

Leidimai ir sertifikatai

1. Leidimai ir sertifikatai, išduoti laikantis III, IV ir V straipsnių nuostatų, privalo atitikti šio straipsnio nuostatas.

2. Eksporto leidime pateikiama informacija, nurodyta IV priedėlyje pateiktame pavyzdyje; tokiu leidimu galima naudotis šešis mėnesius nuo jo išdavimo dienos.

3. Kiekviename leidime ar sertifikate nurodomas šios Konvencijos pavadinimas, jį suteikusios valdymo institucijos pavadinimas, jos antspaudas bei valdymo institucijos tokiam dokumentui paskirtas kontrolinis numeris.

4. Valdymo institucijos išduoto leidimo ar sertifikato kopijos aiškiai pažymimos, kad jos yra tik kopijos, ir jų negalima naudoti vietoj originalo, išskyrus tik ten nurodytais atvejais.

5. Kiekvienai egzempliorių siuntai būtinas atskiras leidimas ar sertifikatas.

6. Bet kurių egzempliorių importo valstybės valdymo institucija eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą ir atitinkamą importo leidimą, pateiktą importuojant atitinkamą egzempliorių, anuliuoja ir laiko pas save.

7. Atitinkamais atvejais, jei įmanoma, valdymo institucija egzempliorių gali pažymėti žymeniu, kad jį būtų lengviau identifikuoti. Čia "žymuo" reiškia nepanaikinamą įspaudą, švino plombą ar kitą egzemplioriui identifikuoti tinkamą priemonę, suprojektuotą taip, kad neįgaliotiems asmenims jį būtų kuo sunkiau imituoti.

VII straipsnis

Išimtys ir kitos prekybai taikomos specialiosios nuostatos

1. III, IV ir V straipsnio nuostatos netaikomos egzempliorių tranzitui ar persiuntimui per šalies teritoriją arba jos teritorijoje, kol egzemplioriai yra kontroliuojami muitinės.

2. Kai eksporto ar reeksporto šalies valdymo institucija įsitikina, kad egzempliorius buvo įsigytas prieš pradedant jam taikyti šios Konvencijos nuostatas, valdymo institucijai išduodant atitinkamą sertifikatą III, IV ir V straipsnio nuostatos jam netaikomos.

3. III, IV ir V straipsnių nuostatos netaikomos egzemplioriams, kurie priklauso asmeniškai asmeniui ar šeimai. Ši išimtis netaikoma, kai:

a) į I priedėlį įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius savininkas įsigijo už valstybės, kurioje jis paprastai gyvena, ribų ir įveža į tą valstybę; arba

b) į II priedėlį įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius:

i) savininkas įsigijo ne toje valstybėje, kurioje jis paprastai gyvena, o valstybėje, kurioje jie buvo sugauti;

ii) importuoja į savininko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę;

iii) valstybė, kurioje egzemplioriai buvo sugauti, reikalauja tokių egzempliorių eksportui išankstinių leidimų,

nebent valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzemplioriai buvo įsigyti prieš pradedant jiems taikyti šią Konvenciją.

4. Laikoma, kad į I priedėlį įrašytoms gyvūnų rūšims priklausantys egzemplioriai, išauginti nelaisvėje komerciniais tikslais, ir į I priedėlį įrašytoms augalų rūšims priklausantys egzemplioriai, kurie buvo dirbtinai padauginti komerciniais tikslais, yra į II priedėlį įrašytoms rūšims priklausantys egzemplioriai.

5. Kai eksporto valstybės valdymo institucija įsitikina, kad bet kuris gyvūnų rūšims priklausantis egzempliorius buvo išaugintas nelaisvėje arba bet kuris augalų rūšims priklausantis egzempliorius buvo dirbtinai padaugintas, arba yra tokio gyvūno ar augalo dalis ar buvo iš jų gautas, tokios valdymo institucijos apie tai išduotas sertifikatas pripažįstamas vietoj leidimų ir sertifikatų, kurių reikalaujama pagal III, IV ar V straipsnius.

6. III, IV ir V straipsnių nuostatos netaikomos nekomerciniams tikslams skolinamiems, dovanojamiems ir mokslininkų bei valstybės valdymo institucijos registruotų mokslo įstaigų apsikeičiamiems herbarų egzemplioriams bei kitokiems konservuotiems, sudžiovintiems ar inkliuziniams muziejų eksponatams ir gyvai augalinei medžiagai su valdymo institucijos išduota ar patvirtinta etikete.

7. Bet kurios valstybės valdymo institucija gali atsisakyti taikyti III, IV ir V straipsnių reikalavimus egzemplioriams, kurie sudaro keliaujančio žvėryno, cirko, kilnojamosios augalų ar kitokios parodos dalį, ir leisti jiems judėti be leidimų ar sertifikatų, jei:

a) eksportuotojas ar importuotojas visą informaciją apie tokius egzempliorius užregistruoja valdymo institucijoje;

b) egzemplioriai priskiriami vienai iš kategorijų, nurodytų šio straipsnio 2 ir 5 dalyse;

c) valdymo institucija įsitikina, kad gyvas egzempliorius bus gabenamas ir juo bus rūpinamasi taip, kad nebūtų pavojaus jį sužeisti, pakenkti jo sveikatai ar žiauriai su juo elgtis.

VIII straipsnis

Priemonės, kurių privalo imtis šalys

1. Šalys imasi atitinkamų priemonių šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti ir drausti egzempliorių prekybą ją pažeidžiant, būtent:

a) baudžia už šią Konvenciją pažeidžiančią egzempliorių prekybą, jų turėjimą arba už viena ir kita;

b) numato egzempliorių konfiskavimą arba egzempliorių grąžinimą eksporto valstybei.

2. Šalia priemonių, taikomų pagal šio straipsnio 1 dalį, valstybės, jei joms atrodo būtina, gali numatyti dėl egzempliorių konfiskavimo pažeidus šios Konvencijos nuostatas patirtų nuostolių vidaus atlyginimą.

3. Šalys stengiasi užtikrinti, kad būtini egzempliorių prekybos formalumai būtų atliekami per kuo trumpesnį laiką. Tam šalys gali paskirti išvežimo ir įvežimo punktus, kuriuose egzemplioriai tikrinami. Šalys taip pat užtikrina, kad visais gyvais egzemplioriais tranzito, laikymo ar gabenimo metu būtų tinkamai rūpinamasi ir kad pavojus juos sužeisti, pakenkti jų sveikatai ar žiauriai su jais elgtis būtų kuo mažesnis.

4. Kai dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių gyvas egzempliorius yra konfiskuojamas:

a) egzempliorius perduodamas konfiskavimo valstybės valdymo institucijai;

b) pasitarusi su eksporto valstybe valdymo institucija egzempliorių grąžina eksporto valstybei jos sąskaita arba perduoda gelbėjimo centrui ar į kitą vietą, kurią valdymo institucija laiko tinkama ir atitinkančia šios Konvencijos tikslus; ir

c) norėdama palengvinti sprendimą pagal šios dalies b pastraipą ir pasirinkti gelbėjimo centrą ar kitą vietą, valdymo institucija gali tartis su mokslo įstaiga arba, jei nori, su sekretoriatu.

5. Šio straipsnio 4 dalyje minimas gelbėjimo centras – tai valdymo institucijos paskirta įstaiga rūpintis gyvų egzempliorių gerove, ypač tų, kurie buvo konfiskuoti.

6. Kiekviena šalis daro į I, II ir III priedėlius įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos įrašus, kuriuose užrašo:

a) eksportuotojų ir importuotojų pavardes bei adresus; ir

b) suteiktų leidimų ir sertifikatų numerius bei tipą; valstybes, su kuriomis vyksta tokia prekyba; egzempliorių skaičių, kiekį ir tipą; į I, II ir III priedėlius įrašytų rūšių pavadinimus ir atitinkamais atvejais egzempliorių dydį bei lytį.

7. Kiekviena šalis reguliariai rengia šios Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas ir sekretoriatui pateikia:

a) metinę ataskaitą su šio straipsnio 6 dalies b pastraipoje nurodytos informacijos santrauka; ir

b) kas dvejus metus – įstatymų, jų lydimųjų aktų ir administracinių priemonių, taikytų šios Konvencijos nuostatoms įgyvendinti, ataskaitą.

8. Šio straipsnio 7 dalyje minima informacija turi būti prieinama visuomenei, jei tai neprieštarauja atitinkamos šalies teisei.

IX straipsnis

Valdymo ir mokslo institucijos

1. Šios Konvencijos įgyvendinimo tikslais kiekviena šalis paskiria:

a) vieną ar daugiau valdymo institucijų, kompetentingų savo šalies vardu suteikti leidimus ir sertifikatus; ir

b) vieną ar kelias mokslo institucijas.

2. Valstybė, deponuodama ratifikavimo, pripažinimo, pritarimo ar prisijungimo dokumentą, tuo pačiu metu Vyriausybei depozitarei praneša valdymo institucijos, įgaliotos palaikyti ryšius su kitomis šalimis ir sekretoriatu, pavadinimą bei adresą.

3. Apie visus paskyrimų ar įgaliojimų pagal šio straipsnio nuostatas pasikeitimus atitinkama šalis praneša sekretoriatui, kad šis tai praneštų kitoms šalims.

4. Sekretoriato ar kitos šalies valdymo institucijos prašymu bet kuri šio straipsnio 2 dalyje minėta valdymo institucija pateikia savo antspaudų, plombų ar kitokių leidimams ir sertifikatams patvirtinti naudojamų priemonių atspaudus.

X straipsnis

Prekyba su valstybėmis, kurios nėra šios konvencijos šalys

Eksportuojant arba reeksportuojant į šalį, kuri nėra šios Konvencijos šalis, arba importuojant iš jos vietoj leidimų ir sertifikatų pagal šią Konvenciją galima pripažinti tos valstybės kompetentingų institucijų išduotus panašius dokumentus, kurie labiausiai atitinka šios Konvencijos leidimų ir sertifikatų reikalavimus.

XI straipsnis

Šalių konferencijos

1. Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šios Konvencijos įsigaliojimo sekretoriatas sušaukia Šalių konferencijos susitikimą.

2. Vėliau eilinius Šalių konferencijos susitikimus sekretoriatas šaukia bent kartą per dvejus metus, jei konferencija nenusprendžia kitaip, o neeiliniai susitikimai rengiami bet kuriuo metu bent vieno trečdalio šalių prašymu, pateiktu raštu.

3. Eiliniuose ir neeiliniuose susitikimuose šalys apžvelgia šios Konvencijos įgyvendinimą ir gali:

a) priimti tokias nuostatas, kurių gali reikėti, kad sekretoriatas galėtų atlikti savo pareigas ir priimtų finansų nuostatas [1];

b) svarstyti ir pagal XV straipsnį priimti I ir II priedėlių pataisas;

c) apžvelgti pažangą atgaivinant ir išsaugant į I, II ir III priedėlius įrašytas rūšis;

d) gauti ir svarstyti visus sekretoriato ar bet kurios šalies pranešimus;

e) prireikus pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti šios Konvencijos veiksmingumą.

4. Kiekvienoje eilinėje sesijoje šalys gali nustatyti kito eilinio susitikimo, šaukiamo pagal šio straipsnio 2 dalį, laiką ir vietą.

5. Susitikimuose šalys gali nustatyti susitikimo darbo tvarkos taisykles.

6. Šalių konferencijos susitikimuose Jungtinėms Tautoms, jų specializuotoms agentūroms ir Tarptautinei atominės energetikos agentūrai, taip pat bet kuriai valstybei, kuri nėra šios Konvencijos šalis, gali atstovauti stebėtojai, kurie turi teisę dalyvauti, bet nebalsuoja.

7. Šalių konferencijos susitikimuose leidžiama dalyvauti toliau išvardytų kategorijų organizacijų ar agentūrų, turinčių reikiamas laukinės faunos ir floros apsaugos, išsaugojimo ir tvarkymo kvalifikacijas, stebėtojams, jei jos apie savo norą būti atstovaujamos susirinkime sekretoriatui praneša ir jei tam neprieštarauja bent vienas trečdalis šalių:

a) tarptautinės Vyriausybinės ir nevyriausybinės agentūros bei organizacijos ir nacionalinės Vyriausybinės agentūros bei organizacijos;

b) nacionalinės Vyriausybinės atitinkamos valstybės šiam tikslui paskirtos agentūros bei organizacijos.

Jei šaliai leidžiama būti atstovaujamai, stebėtojai turi teisę dalyvauti, bet nebalsuoja.

XII straipsnis

Sekretoriatas

1. Įsigaliojus šiai Konvencijai sekretoriato funkcijas užtikrina Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos vykdomasis direktorius. Prireikus pageidaujamu būdu jam gali padėti atitinkamos tarpvyriausybinės, nevyriausybinės, tarptautinės ir nevyriausybinės agentūros bei organizacijos, turinčios technines kvalifikacijas laukinės faunos ir floros apsaugos, išsaugojimo ir tvarkymo srityje.

2. Sekretoriato funkcijos yra šios:

a) organizuoti ir aptarnauti šalių susitikimus;

b) atlikti jam patikėtas pagal šios Konvencijos XV ir XVI straipsnius funkcijas;

c) pagal Šalių konferencijos pavestas programas vykdyti mokslinius ir techninius tyrimus, kurie padėtų įgyvendinti šią Konvenciją, įskaitant gyvų egzempliorių gabenimo, atitinkamo parengimo ir jų identifikavimo priemonių tyrimus;

d) išnagrinėti šalių ataskaitas ir paprašyti šalių, kad pateiktų su ataskaitomis susijusios papildomos informacijos, kuri, jo nuomone, yra būtina šios Konvencijos įgyvendinimui užtikrinti;

e) atkreipti šalių dėmesį į bet kurį su šios Konvencijos tikslais susijusį klausimą;

f) reguliariai skelbti ir šalims išplatinti naujausias I, II ir III priedėlių redakcijas kartu su bet kuria informacija, kuri padeda nustatyti į priedėlius įrašytoms rūšims priklausančius egzempliorius;

g) parengti šalims metines ataskaitas apie savo darbą ir apie šios Konvencijos įgyvendinimą bei kitus pranešimus, kurių gali pageidauti šalių susitikimai;

h) teikti rekomendacijas dėl šios Konvencijos tikslų ir nuostatų įgyvendinimo, taip pat keistis mokslinio ir techninio pobūdžio informacija;

i) vykdyti kitas funkcijas, kurias jam gali pavesti šalys.

XIII straipsnis

Tarptautinės priemonės

1. Kai iš gautos informacijos sekretoriatas įsitikina, kad į I ar II priedėlius įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekyba daro neigiamos įtakos arba kad šios Konvencijos nuostatos nėra veiksmingai įgyvendinamos, tokią informaciją jis praneša atitinkamoms šalies ar šalių valdymo institucijoms.

2. Kai šalis gauna informacijos, kuri minima šio straipsnio 1 dalyje, ji kuo skubiau sekretoriatui praneša, kiek leidžia jos įstatymai, apie atitinkamus faktus ir prireikus pasiūlo, kokių korekcinių veiksmų reikia imtis. Kai šalis mano, kad pageidautinas tyrimas, tokį tyrimą gali atlikti vienas ar keli asmenys, kuriuos šalys aiškiai įgalioja.

3. Šalies pateiktą informaciją arba šio straipsnio 2 dalyje nurodyto tyrimo duomenis išnagrinėja artimiausias Šalių konferencijos susitikimas, kuris gali pasiūlyti bet kurias, jo nuomone, tinkamas rekomendacijas.

XIV straipsnis

Poveikis vidaus įstatymams ir tarptautinėms konvencijoms

1. Šios Konvencijos nuostatos nedaro jokios įtakos šalių teisei priimti:

a) griežtesnes priemones, taikomas į I, II ir III priedėlius įrašytoms rūšims priklausančių egzempliorių prekybos, gaudymo, turėjimo ar gabenimo sąlygoms, ar netgi ir visiškai tai uždrausti;

b) vidaus priemones, kurios apriboja ar draudžia į I, II ar III priedėlius neįrašytų rūšių prekybą, gaudymą, turėjimą ar gabenimą.

2. Šios Konvencijos nuostatos neturi visiškai jokios įtakos vidaus teisinių priemonių nuostatoms ar šalių įsipareigojimams pagal kokią nors galiojančią ar vėliau šalies sudarytą sutartį, konvenciją ar tarptautinį susitarimą, susijusį su kitais egzempliorių prekybos, gaudymo, turėjimo ar transportavimo aspektais, įskaitant priemones muitų, visuomenės sveikatos, veterinarinio ar augalų karantino srityse.

3. Šios Konvencijos nuostatos neturi visiškai jokios įtakos dabar ar vėliau valstybių sudarytoms sutartims, konvencijoms ar tarptautiniams susitarimams dėl sąjungos įkūrimo ir juose numatytiems šalių įsipareigojimams bei regioniniams susitarimams dėl bendros išorinių muitų kontrolės įvedimo, palaikymo ar pašalinimo tarp susitarimo šalių, jei jie susiję su prekyba tarp tokios sąjungos valstybių narių ar tokio susitarimo šalių.

4. Valstybė, kuri yra šios Konvencijos šalis ir taip pat kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo, kuris galioja šios Konvencijos įsigaliojimo metu ir numato į II priedėlį įrašytų jūros rūšių apsaugą, šalis, atleidžiama nuo įpareigojimų pagal šios Konvencijos nuostatas, kai yra prekiaujama pagal tos kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo nuostatas į II priedėlį įrašytoms rūšims priklausančiais egzemplioriais, kuriuos sugavo toje valstybėje registruoti laivai.

5. Nepaisant III, IV ir V straipsnių nuostatų, kai yra eksportuojami egzemplioriai, sugauti laikantis šio straipsnio 4 dalies, reikalaujama tik valstybės, į kurią introdukuojama, valdymo institucijos išduoto sertifikato, kuris liudija, kad egzempliorius buvo sugautas, laikantis atitinkamos kitos sutarties, konvencijos ar tarptautinio susitarimo nuostatų.

6. Niekas šioje Konvencijoje neturi pakenkti nei Jungtinių Tautų konferencijos jūros teisės klausimais, sušauktos pagal Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos rezoliuciją 2750 C (XXV), vykdomam jūros teisės kodifikavimui ir plėtrai, nei bet kurios valstybės dabartinėms ar būsimoms pretenzijoms ar teisinėms pažiūroms į jūrų teisę ir į pajūrio bei vėliavos valstybės jurisdikcijos pobūdį ir apimtį.

XV straipsnis

I ir II priedėlių pataisos

1. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos I ir II priedėlių pataisoms šalių konferencijos susitikimuose:

a) Bet kuri šalis gali siūlyti kitame susitikime apsvarstyti kokią nors I ar II priedėlio pataisą. Siūlomos pataisos tekstas sekretoriatui pranešamas bent prieš 150 dienų iki susitikimo. Sekretoriatas dėl pataisos tariasi su kitomis šalimis ir suinteresuotomis organizacijomis laikydamasis šio straipsnio 2 dalies b ir c pastraipų nuostatų ir atsakymą praneša visoms šalims ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susitikimo.

b) Pataisos priimamos dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma. Šioje pastraipoje "dalyvaujančios ir balsuojančios" šalys - tai šalys, kurios dalyvauja ir balsuoja už arba prieš. Susilaikiusios šalys neįskaičiuojamos į du trečdalius balsų, kurių reikia pataisoms priimti.

c) Susitikime priimtos pataisos įsigalioja praėjus 90 dienų po susitikimo visoms šalims, išskyrus toms, kurios pareiškia išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį.

2. Toliau išdėstytos nuostatos taikomos I ir II priedėlių pataisoms tarp Šalių konferencijos susitikimų:

a) Kiekviena šalis gali siūlyti I ar II priedėlių pataisą apsvarstyti tarp susitikimų, pasinaudodama šioje dalyje nurodyta pašto tvarka.

b) Gavęs siūlomos pataisos apie jūrines rūšis tekstą, sekretoriatas nedelsdamas praneša jį šalims. Jis taip pat pasitaria su tarpvyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su tomis rūšimis, ypač stengdamasis gauti mokslinių duomenų, kuriuos tos organizacijos gali suteikti, ir užtikrindamas koordinavimą su tų organizacijų vykdomomis išsaugojimo priemonėmis. Sekretoriatas kuo skubiau šalims praneša tų organizacijų pareikštą nuomonę ir pateiktus duomenis bei savo gautus rezultatus ir rekomendacijas.

c) Gavęs siūlomos pataisos apie ne jūros faunos ir floros rūšis tekstą, sekretoriatas nedelsdamas jį praneša šalims, o po to kuo skubiau savo paties rekomendacijas.

d) Per 60 dienų nuo tos dienos, kai sekretoriatas savo rekomendacijas pranešė šalims pagal šios dalies b ir c pastraipas, bet kuri šalis sekretoriatui gali perduoti pastabas dėl siūlomos pataisos kartu su atitinkamais moksliniais duomenimis ir informacija.

e) Sekretoriatas kuo skubiau šalims praneša gautus atsakymus kartu su savo rekomendacijomis.

f) Jei per 30 dienų nuo tada, kai pagal šios dalies e pastraipos nuostatas buvo pranešta apie gautus atsakymus ir rekomendacijas, nėra gauta jokių prieštaravimų dėl siūlomos pataisos, pataisa įsigalioja po 90 dienų visoms šalims, išskyrus tas, kurios pareiškė išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį.

g) Jei sekretoriatas gauna kurios nors šalies prieštaravimą, siūloma pataisa teikiama balsuoti paštu pagal šios dalies h, i ir j pastraipų nuostatas.

h) Sekretoriatas šalis įspėja, kad gautas pranešimas apie prieštaravimą.

i) Jei per 60 dienų nuo šios dalies h pastraipoje nurodyto pranešimo dienos sekretoriatas negauna bent pusės šalių balsų už, prieš ar susilaikiusių balsų, siūloma pataisa perduodama kitam Konferencijos susitikimui toliau svarstyti.

j) Jei gaunama pusė šalių balsų, pataisa priimama dviejų trečdalių atiduotų už arba prieš balsų dauguma.

k) Sekretoriatas praneša visoms šalims apie balsavimo rezultatus.

l) Jei siūloma pataisa priimama, ji įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai sekretoriatas praneša apie jos priėmimą visoms šalims, išskyrus tas, kurios pareiškia išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį.

3. Per 90 dienų laikotarpį, numatytą šio straipsnio 1 dalies c pastraipoje arba 2 dalies l pastraipoje, bet kuri šalis, pranešdama raštu Vyriausybei depozitarei, gali dėl pataisos pareikšti išlygą. Kol tokios išlygos šalis neatsiima, atitinkamų rūšių prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

XVI straipsnis

III priedėlis ir jo pataisos

1. Bet kuri šalis bet kuriuo metu sekretoriatui gali pateikti sąrašą rūšių, kurios II straipsnio 3 dalyje minėtais tikslais yra reguliuojamos jos jurisdikcijos. III priedėlyje pateikiami šalių, kurios siūlo į jį įrašyti tam tikras rūšis, pavadinimai, pasiūlytų rūšių moksliniai pavadinimai ir atitinkamų gyvūnų bei augalų tam tikrų dalių ir jų darinių, kurie pagal I straipsnio b pastraipą yra susiję su tomis rūšimis, pavadinimai.

2. Apie visus sąrašus, kurie pateikiami pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, sekretoriatas kuo skubiau praneša visoms šalims. Sąrašas kaip III priedėlio dalis įsigalioja praėjus 90 dienų po tokio pranešimo. Bet kuriuo metu po tokio pranešimo bet kuri šalis, raštu pranešdama Vyriausybei depozitarei, gali užregistruoti išlygą dėl bet kurios rūšies, jos dalių ir darinių; kol tokios išlygos šalis neatsiima, atitinkamų faunos ir floros rūšių, jos dalių ir išvestinių objektų prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

3. Šalis, pasiūliusi įrašyti kurią nors rūšį į III priedėlį, gali tą pasiūlymą atsiimti, raštu pranešusi apie tai sekretoriatui, kuris apie tokį išbraukimą iš sąrašo praneša visoms šalims. Išbraukimas įsigalioja praėjus 30 dienų po tokio pranešimo.

4. Kiekviena šalis, kuri pateikia sąrašą pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kartu sekretoriatui pateikia visų savo vidaus įstatymų ir įstatymų lydimųjų aktų, taikomų tokioms rūšims saugoti, kopijas kartu su paaiškinimais, kurie, šalies nuomone, yra tikslingi arba kurių prašo sekretoriatas. Kol rūšis yra įrašyta į III priedėlį, šalis teikia tokių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir jų aiškinimo priimtas pataisas.

XVII straipsnis

Konvencijos pataisos

1. Gavęs bent vieno trečdalio šalių prašymą raštu apsvarstyti ir priimti šios Konvencijos pataisas, sekretoriatas sukviečia Šalių neeilinį konferencijos susitikimą. Tokios pataisos priimamos dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma. Šioje pastraipoje "dalyvaujančios ir balsuojančios" šalys – tai šalys, kurios dalyvauja ir balsuoja už arba prieš. Susilaikiusios šalys neįskaičiuojamos į du trečdalius balsų, kurių reikia pataisoms priimti.

2. Siūlomos pataisos tekstą sekretoriatas praneša visoms šalims bent prieš 90 dienų iki įvykstant susitikimui.

3. Pataisa įsigalioja šalims, kurios ją priėmė, praėjus 60 dienų po to, kai du trečdaliai šalių deponuoja pataisos pripažinimo dokumentą Vyriausybei depozitarei. Vėliau pataisa kiekvienai šaliai įsigalioja praėjus 60 dienų po to, kai toji šalis deponuoja pataisos pripažinimo dokumentą.

XVIII straipsnis

Ginčų sprendimas

1. Bet kuris ginčas, kuris gali kilti tarp dviejų ar daugiau šalių dėl šios Konvencijos nuostatų aiškinimo ar taikymo, sprendžiamas ginčo šalių derybomis.

2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti pagal šio straipsnio 1 dalį, šalys abipusiu susitarimu ginčą perduoda arbitražui, pavyzdžiui, Nuolatiniam arbitražo teismui Hagoje; taip ginčo nagrinėjimą perdavusios šalys laikosi arbitražo sprendimo.

XIX straipsnis

Pasirašymas

Šią Konvenciją galima pasirašyti Vašingtone iki 1973 m. balandžio 30 d., o vėliau Berne iki 1974 m. gruodžio 31 d.

XX straipsnis

Ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas

Ši Konvencija turi būti ratifikuota, priimta ar patvirtinta. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybei, kuri atlieka Vyriausybės depozitarės vaidmenį.

XXI STRAIPSNIS

Prisijungimas

Nėra nustatomos jokios prisijungimo prie šios Konvencijos laiko ribos. Prisijungimo dokumentai deponuojami Vyriausybei depozitarei.

XXII straipsnis

Įsigaliojimas

1. Ši Konvencija įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai Vyriausybei depozitarei deponuojamas dešimtas ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas.

2. Kiekvienai valstybei, kuri ratifikuoja, priima ar patvirtina šią Konvenciją ar prie jos prisijungia po to, kai deponuojamas dešimtas ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas, ši Konvencija įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai toji valstybė deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą.

XXIII straipsnis

Išlygos

1. Šios Konvencijos nuostatoms nedaromos bendros išlygos. Konkrečios išlygos gali būti pareikštos pagal šį straipsnį ir XV bei XVI straipsnius.

2. Kiekviena valstybė, deponavusi savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, gali pareikšti konkrečią išlygą dėl:

a) bet kurios rūšies, įrašytos į I, II ar III priedėlius; arba

b) bet kurios dalies ar darinių, susijusių su rūšimis, įrašytomis į III priedėlyje.

3. Kol tokios pagal šį straipsnį pareikštos išlygos šalis neatsiima, nurodytos tokioje išlygoje faunos ar floros rūšies, jos dalių ir darinių prekyboje ji nelaikoma šios Konvencijos šalimi.

XXIV straipsnis

Denonsavimas

Bet kuri šalis gali šią Konvenciją denonsuoti apie tai bet kuriuo metu raštu pranešusi Vyriausybei depozitarei. Denonsavimas įsigalioja praėjus dvylikai mėnesių po to, kai Vyriausybė depozitarė gauna tokį pranešimą.

XXV straipsnis

Depozitaras

1. Šios Konvencijos originalas kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis, kiekvieną tekstą laikant autentišku, deponuojamas Vyriausybei depozitarei, kuri jos patvirtintas kopijas perduoda visoms ją pasirašiusioms arba prisijungimo prie jos dokumentus deponavusioms valstybėms.

2. Vyriausybė depozitarė praneša visoms pasirašiusioms ir prisijungusioms valstybėms bei sekretoriatui apie Konvencijos pasirašymą, ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentų deponavimą, šios Konvencijos įsigaliojimą, jos pataisas, pareiškiamas ir denonsuojamas išlygas bei pranešimus apie Konvencijos denonsavimą.

3. Įsigaliojus šiai Konvencijai, Vyriausybė depozitarė perduoda jos patvirtintą kopiją Jungtinių Tautų sekretoriatui, kad šis ją užregistruotų ir paskelbtų pagal Jungtinių Tautų įstatų 102 straipsnį.

Patvirtindami šią Konvenciją, tinkamai tam įgalioti žemiau nurodyti aukštieji įgaliotiniai pasirašė šią Konvenciją.

Priimta Vašingtone tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt trečiųjų metų kovo trečią dieną.

[1] Tekstas italiku: arba dan neįsigaliojo, arba neratifiknotos valstybių narių.

--------------------------------------------------

I IR II PRIEDĖLIAI [1] [2]

Aiškinimas

1. Į šiuos priedėlius įrašytos rūšys:

a) vadinamos vartojant rūšies pavadinimą;

b) vartojant jų pavadinimą, turima galvoje visos rūšys, įeinančios į aukštesnį taksoną ar tam tikrą nurodytą jo dalį.

2. Sutrumpinimas "spp." reiškia visas rūšis, kurios įeina į aukštesnį taksoną.

3. Kitos nuorodos į aukštesnius taksonus daromos tik informacijos ir klasifikacijos tikslais.

4. Sutrumpinimas "p.e." vartojamas kalbant apie rūšis, kurios yra galbūt išnykusios.

5. Žvaigždutė (*) prie rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į I priedėlį, bet neįrašyti į II priedėlį.

6. Dvi žvaigždutės (**)prie rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į II priedėlį, bet neįrašyti į I priedėlį.

7. Ženklas (+) prieš skaičių, pavartotą su rūšies, porūšio ar aukštesnio taksono pavadinimu, reiškia, kad tik nurodytos geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies, porūšio ar taksono populiacijos yra įrašytos į nurodytą priedą, būtent:

+ 201 | Pietų Afrikos populiacija |

+ 202 | Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos |

+ 203 | Italijos populiacija |

+ 204 | Šiaurės Amerikos visi porūšiai |

+ 205 | Azijos populiacija |

+ 206 | Indijos populiacija |

+ 207 | Australijos populiacija |

+ 208 | Himalajų populiacija |

+ 209 | Naujosios Zelandijos visos rūšys |

+ 210 | Čilės populiacija |

+ 211 | Šiaurės ir Pietų Amerikos šeimos visos rūšys |

+ 212 | Australijos populiacija |

8. Ženklas (-) prieš skaičių, pavartotą su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu, reiškia, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, rūšys, rūšių grupės ar šeimos nėra įrašytos į nurodytą priedėlį:

- 101 | Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos |

- 102 | Panthera tigris altaica (= amurensis). |

- 103 | Australijos populiacija |

-104 | Cathartidae |

- 105 | Šiaurės Amerikos poluliacija, išskyrus Grenlandiją |

-106 | Jungtinių Amerikos Valstijų populiacijos |

-107 | Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri |

- 108 | Papua Naujosios Gvinėjos populiacijos |

-109 | Čilės populiacija |

-110 | Visos rūšys, kurios nėra sukulentinės |

9. Ženklas ">" prieš skaičių, pavartotą kartu su rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimu, žymi dalis ir išvestinius objektus, kurie konvencijoje yra nurodomi sąryšyje su rūšimi ar taksonu:

> 1 žymi šaknis,

> 2 žymi medieną,

> 3 žymi kamienus.

| I priedėlis | II priedėlis | |

FAUNA GYVŪNAI | |

MAMMALIA ŽINDUOLIAI | |

MONOTREMATA Kloakiniai | | | |

Zaglossus spp. | (C 2) |

Visos proechidnos |

| |

MARSUPIALIA Sterbliniai | | | |

Macropodidae Kengūriniai | Bettongia spp. Visos betongijos | | |

Caloprymnus campestris p.e. Plikakrūtė kengūra | | |

Dendrolagus bennettianus | (C 2) |

Beneto medlaipė kengūra |

Dendrolagus lumholtzi | (C 2) |

Lumholto medlaipė kengūra |

Dendrolagus inustus | (C 2) |

Pilkoji medlaipė kengūra |

Dendrolagus ursinus | (C 2) |

Meškinė medlaipė kengūra |

| |

Lagorchestes hirsutus Gauruotoji zuikinė valabė | | |

Lagostrophus fasciatus Dryžuotoji valabė | | |

Onychogalea frenata Velso naguotauodegė valabė | | |

Onychogalea lunata Pietinė naguotoji valabė | | |

Phalangeridae Laipiojantieji sterbliniai | | Phalanger maculatus Dėmėtasis kuskusas | |

| Phalanger orientalis Pilkasis kuskusas | |

Burramyidae Nykštukiniai kuskusai | | Burramys parvus Kalninis kuskusas | |

Vombatidae Vombatiniai | Lasiorhinus krefftii Kvinslendinis vombatas | | |

Peramelidae Bandikutiniai | Chaeropus ecaudatus p.e. Kiauliakojis vombatas | | |

Macrotis lagotis Triušinis vombatas | | |

Macrotis leucur Mažasis triušinis vombatas | | |

Perameles bougainville Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas | | |

Dasyuridae Plėšrieji sterbliniai | Sminthopsis longicaudata Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė | | |

Sminthopsis psammophila Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė | | |

Thylacinidae Sterbliniai vilkai | Thylacinus cynocephalus p.e. Sterblinis vilkas | | |

INSECTIVORA Vabzdžiaėdžiai | | | |

Erinaceidae Ežiniai | | Erinaceus frontais Kapinis ežys | |

PRIMATES spp. (*) | (C 2) |

Visi primatai |

| |

Lemuridae Lemūriniai | Allocebus spp. Visi apželtaausiai lemūrai | | |

Cheirogaleus spp. Visi makiniai | | |

Hapalemur spp. Visi puslemūriai | | |

Lemur spp. Visi tikrieji lemūrai | | |

Lepilemur spp. Visi žebenkštiniai lemūrai | | |

Microcebus spp. Visi peliniai lemūrai | | |

Phaner spp. Visi šakotajuosčiai lemūrai | | |

Indriidae Indriniai | Avahi spp. Visi vilnotieji indriai | | |

Indri spp. Visi indriniai | | |

Propithecus spp. Visos sifakos | | |

Daubentoniidee Laibapirščiai | Daubentonia madagascariensis Laibapirštis | | |

Callithricidse Voverinės bezdžionės | Callimico goeldii Geldo marmozetė | | |

Callithrix aurita Baltaausė marmozetė | | |

Callithrix flaviceps Geltongalvė marmozetė | | |

Leontopithecus (= Leontideus) spp. Visos liūtbeždžionės | | |

Saguinus bicolor Dvispalvė tamarina | | |

Saguinus leucopus Baltakojė tamarina | | |

Saguinus oedipus (geoffroyi) Perukinė tamarina | | |

Cebidae Kabiauodegės tamarinos | Alouatta palliata (villosa) Kolumbinis staugūnas | | |

Ateles geoffroyi frontālus Žofrua koatos porūšis – frontanus) | | |

Ateles geqffroyi panamensis Žofrua koatos porūšis - panamensis (Panaminė Žofrua koata) | | |

Brachyteles arachnoides Vorbeždžionė | | |

Cacajao spp. Visi uakariai | | |

Chiropotes albinasus Baltasis sakis | | |

Saimiri oerstedii Raudonnugaris saimiris | | |

Cercopithecidae Šunbeždžionės | Cercocebus galeritus galeritus Kuoduotojo mangabio porūšis – galeritus (Kuoduotasis taninis mangabis) | | |

Cercopithecus diana (Roloway) Diana | | |

Colobus badius kirkii Raudonojo kolobuso porūšis – kirkii (Raudonasis Kirko kolobusas) | | |

Colobus badius rufomitratus Raudonojo kolobuso porūšis – rufomitratus (Raudonasis Tano kolobusas) | | |

Macaca silenus Vandera | | |

Nosalis larvatus Didnosa | | |

Papio (= Mandrillus) leucophaens Drilas | | |

Papio (= Mandrillus) sphinx Mandrilas | | |

Presbytis entellus Hulmanas | | |

Presbytis geei Auksinis langūras | | |

Presbytis pileatus Kuoduotasis langūras | | |

Presbytis potenziani Mentavinis langūras | | |

Pygathrix nemaeus Puošnusis dukas | | |

Simias concolor Mentavinis langūras | | |

Hylobatidae Giboniniai | Hylobates spp. Visi gibonai | | |

Symphalangus syndactylus Siamangas | | |

Pongidae Žmoginės beždžionės | Pongidae spp. Visos žmoginės beždžionės | | |

EDENTATA Nepilnadančiai | | | |

Myrmecophaga tridactyla Didžioji skruzdėda | (C1) |

Tamandua tetradactyla chapadensis |

Mažosios skruzdėdos porūšis – chapadensis | (C1) |

(Mažoji Mato skruzdėda) |

| |

Bradypodidae Tinginiai | | Bradypus boliviensis Bolivinis tinginys | |

Dasypodidae Šarvuotiniai | Priodontes giganteus (= maximus) Didysis šarvuotis | |

PHOLIDOTA Skujuočiai | | |

Manis crassicaudata | (C1) |

Indinis skujuotis |

Manis javanica | (C1) |

Javinis skujuotis |

Manis pentadactyla | (C1) |

Kininis skujuotis |

| |

Manis temmincki Stepinis skujuotis | | |

LAGOMORPHA Kiškiažvėriai | | |

Leporidae Kiškiniai | Caprolagus hispidus Asaminis triušis | | |

Nesolagus netscheri Dryžuotasis kiškis | |

Romerolagus diazi Beuodegis kiškis | | |

RODENTIA Graužikai | | |

Sciuridae Voveriniai | Cynomys mexicanus Meksikinis prerinis šuniukas | | |

Lariscus hosei Malajinė voverė | |

Ratufa spp. | (C1) |

Visos didžiosios voverės |

| |

Heteromyidae Maišiaskruosčiai šokliniai | | Dipodomys phillipsii phillipsii Filipso kengūrinio šoklio porūšis – phillipsii (Žiurkinis filipso kengūrinis šoklys) | |

Muridae Peliniai | Leporillus conditor Ilgaausė kiškiažiurkė | | |

| Notomys spp. Visos šokliapelės | |

Pseudomys fumeus Dūminė netikroji pelė | | |

Pseudomys praeconis Pajūrinė netikroji pelė | | |

| Pseudomys shortridgei Šortrigo netikroji pelė | |

Xeromys myoides Netikroji vandeninė žiurkė | | |

Zyzomys pedunculatus Storauodegė žiurkė | | |

Chinchillidae Šinšiliniai | Chinchilla spp. + 201 Visos šinšilos | | |

CETACEA spp. (*) | (C 1) |

Visi Banginiai |

| |

Platanistidae Upiniai delfinai | Lipotes vexillifer Kininis ežerinis delfinas | | |

Platanista spp. Visi ganginiai delfinai | | |

Physeteridae Kašalotiniai | Physeter catodon (= macrocephalus) Kašalotas | | |

Delphinidae Delfininiai | Sotalia spp. Visos sotalijos | | |

Sousa spp. Visi ilgasnukiai delfinai | | |

Phocaenidae Jūrinės kiaulės | Neophocaena phocaenoides Bepelekė jūrų kiaulė | | |

Phocoena sinus Kaliforninė jūrų kiaulė | | |

Eschrichtidae Pilkieji banginiai | Eschrichtius robustus (glaucus) Pilkasis banginis | | |

Balaenopteridae Ruožuotieji banginiai | Balaenoptera borealis Seivalas | | |

Balaenoptera musculus Mėlynasis banginis | | |

Balaenoptera physalus Finvalas | | |

Megaptera novaeangliae Kupročius | | |

Balaenidae Tikrieji banginiai | Balaena mysticetus Grenlandinis banginis | | |

Eubalaena spp. Visi paprastieji tikrieji banginiai | | |

CARNIVORA Plėšrieji | | | |

Canis lupus (*) – 101 | (C2) |

Vilkas |

Chrysocyon brachyurus | (C2) |

Karčiuotasis vilkas |

| |

| Cuon alpinus Raudonasis vilkas | |

| Dusicyon culpaeus Andinė lapė | |

| Dusicyon fulvipes Chiloé fox | |

| Dusicyon griseus Pietų Amerikos pilkoji lapė | |

Speothos venaticus Miškinis šuo | | |

| Vulpes cana Afganistaninė lapė | |

Vulpes velox hebes Amerikinės stepinės lapės porūšis – hebes (Šiaurinė lapė) | | |

Ursidae Lokiniai | Helarctos malayanus Malajinis lokys | | |

Selenarctos thibetanus Himalajinis lokys | | |

Tremarctos ornatus Akiniuotasis lokys | | |

Ursus arctos (**) + 203 Rudasis lokys | Ursus arctos (*) + 204 Rudasis lokys | |

Ursus arctos isabellinus Rudojo lokio porūšis – isabellinus (Himalajinis rudasis lokys) | | |

Ursus arctos nelsoni Rudojo lokio porūšis – nelsoni (Meksikinis rudasis lokys) | | |

Ursus arctos pruinosus Rudojo lokio porūšis – pruinosus (Tibetinis rudasis lokys) | | |

Ursus (= Thalarctos) maritimus | (C2) |

Baltasis lokys |

| |

Ailurus fulgens | (C2) |

Mažoji panda |

| |

Mustelidae Kiauniniai | Aonyx microdon Kamerūninė benagė ūdra | | |

| Conepatus humboldti Humbolto skunsas | |

Enhydra lutris nereis Jūrinės ūdros porūšis – nereis (Kaliforninė jūrinė ūdra) | | |

Lutra felina Katinė ūdra | | |

Lutra longicaudis (platensis/annectens) Ilgauodegė ūdra | | |

Lutra lutra Ūdra | | |

Lutra provocax Pietinė ūdra | | |

Lutrinae spp. (*) Visos ūdros | (C 2: | Lutra enudris Lutra incarum) |

| |

Mustela nigripes Juodakojis šeškas | | |

Pteronura brasiliensis Brazilinė ūdra | | |

Viverridae Viveriniai | | Cryptoprocta ferox Fosa | |

Eupleres goudotii | (C1) |

Smulkiadantis mungas |

Eupleres major | (C1) |

Didysis mungas |

Eupleres major | (C1) |

Didysis mungas |

Fossa fossa | (C1) |

Fanaloka |

Hemigalus derbyanus Dryžuotoji civeta |

Prionodon linsang | (C1) |

Dryžuotasis linzangas |

| |

Prionodon pardicolor Dėmėtasis linzangas | | |

Hyaenidae Hieniniai | Hyaena brunnea Rudoji hiena | | |

Felidae spp. (*) Visi katiniai | [C 2: | Felis bengalensis (*) Bengalinė katė |

Felis concolor (*) Puma |

Felis geoffroi Žofrua katė |

Felis pajeros |

Felis pardalis (*) Ocelotas |

Felis serval Servalas |

Felis tigrina (*) Dėmėtoji katė |

Felis wiedii (*) Ilgauodegė katė |

Felis yagouaroundi (*) Jaguarundis |

Felis lynx (*) Lūšis |

Felis sylvestris] Vilpišys |

| |

Acinonyx jubatus Gepardas | | |

Felis bengalensis bengalenis Bengalinės katės porūšis - bengalenis | | |

Felis caracal(**) + 205 Karakalas | | |

Felis concolor coryi Pumos porūšis – coryi (Floridinė puma) | | |

Felis concolor costaricensis Pumos porūšis – costaricensis (Kostarikinė puma) | | |

Felis concolor cougar Pumos porūšis – cougar (Rytinė puma) | | |

Felis jacobita Andinė katė | | |

Felis marmorata Marmurinė katė | | |

Felis nigripes Juodakojė katė | | |

Felis pardalis mearnsi Oceloto porūšis – mearnsi (Kostarikinis ocelotas) | | |

Felis pardalis mitis Oceloto porūšis – mitis (Brazilinis ocelotas) | | |

Felis planiceps Sumatrinė katė | | |

Felis rubiginosa (**) + 206 Rudoji katė | | |

Felis (Lynx) rufa escuinapae Rudosios lūšies porūšis – escuinapae (Meksikinė lūšis) | | |

Felis temmincki Teminko katė | | |

Felis tigrina oncilla Dėmėtosios katės porūšis – oncilla (Mažoji dėmėtoji katė) | | |

Felis wiedii nicaraguae Ilgauodegės katės porūšis –nicaraguae (Nikaraguinė ilgauodegė katė) | | |

Felis wiedii salvinia Ilgauodegės katės porūšis – salvinia (Gvatemalinė ilgauodegė katė) | | |

Felis yagouaroundi cacomitli Jaguarundžio porūšis – cacomitli (Rytinės Meksikos jaguarundis) | | |

Felis yagouaroundi fossata Jaguarundžio porūšis – fossata (Pietinės Meksikos jaguarundis) | | |

Felis yagouaroundi panamensis Jaguarundžio porūšis – panamensis (Panaminis jaguarundis) | | |

Felis yagouaroundi tolteca Jaguarundžio porūšis – tolteca (Rytinės Meksikos jaguarundis) | | |

Neofelis nebulosa Dūminis leopardas | | |

Panthera leo persica Liūto porūšis persica (Persinis liūtas) | | |

Panthera onca Jaguaras | | |

Panthera pardus Leopardas | | |

Panthera tigris (**) – 102 Tigro porūšiai, išskyrus usūrinį tigrą | | |

Panthera uncia Snieginis leopardas | | |

PINNIPEDIA Irklakojai | | | |

Otariidae Ausytieji ruoniai | | Arctocephalus spp. (*) Visi pietiniai jūrų lokiai | |

Arctocephalus townsendi Gvadelupinis jūrų lokys | | |

Mirounga angustirostris | (C1) |

Šiaurinis jūrų dramblys |

Mirounga leonina | (C1) |

Pietinis jūrų dramblys |

| |

Monachus spp. Visi ruoniai vienuoliai | | |

TUBULIDENTATA Vamzdžiadančiai | | | |

Orycteropodidae Vamzdžiadantiniai | | Orycteropus afer Vamzdžiadantis | |

PROBOSCIDEA Straubliniai | | | |

Elephantidae Drambliniai | Elephas maximus Azijinis dramblys | | |

| Loxodonta africana Afrikinis dramblys | |

SIRENIA SIRENOS | | | |

Dugong dugon (*) + 207 | (C1) |

Diugonis |

| |

Trichechidae Sireniniai | Trichechus inunguis Brazilinis lamantinas | | |

Trichechus manatus Naguotasis lamantinas | | |

Trichechus senegalensis | (C1) |

Afrikinis lamantinas |

| |

PERISSODACTYLA Neporanagiai | | | |

Equidae Arkliniai | Equus grevyi Dykuminis zebras | | |

Equus hemionus (*) | (C1) |

Azijinis asilas |

| |

| Equus hemionus hemionus Azijinio asilo porūšis – hemionus (Mongolinis asilas) | | |

| Equus hemionus khur Azijinio asilo porūšis – khur (indinis asilas) | | |

| Equus przewalskii Prževalskio arklys | | |

Equus zebra hartmannae Kalninio zebro porūšis hartmannae | (C1) |

(Hartmano zebras) |

| |

Equus zebra zebra Kalninio zebro porūšis – zebra (Kapinis zebras) | | |

Tapiridae Tapyriniai | Tapirus bairdii Berdo tapyras | | |

Tapirus indicus Baltaliemenis tapyras | | |

Tapirus pinchague Kalninis tapyras | | |

Tapirus terrestris | (C1) |

Lyguminis tapyras |

| |

Rhinocerotidae Raganosiniai | Rhinocerotidae spp. Visi raganosiai | | |

ARTIODACTYLA Poranagiai | | | |

Suidae Kiauliniai | Bebyrousa babyrussa Babirusa | | |

Sus salvanius Nykštukinis šernas | | |

Choeropsis liberiensis | (C2) |

Mažasis hipopotamas |

| |

Camelidae Kupranugariniai | | Lama guanicoe Guanakas | |

Vicugna vicugna Vikunija | | |

Cervidae Elniniai | Axis (= Hyelaphus) calamianensis Kalaminis elnias | | |

Axis (= Hyelaphus) kuhli Bavinis elnias | | |

Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus Kiaulinio elnio porūšis – annamiticus (Anamitinis elnias) | | |

Blastocerus dichotomus Pelkinis elnias | | |

Cervus duvauceli Barasinga | | |

| Cervus elaphus bactrianus Tauriojo elnio porūšis – bactrianus (Baktrijaninis elnias) | |

Cervus elaphus hanglu Tauriojo elnio porūšis – hanglu (Kašmirinis elnias) | | |

Cervus eldi Lyraragis elnias | | |

Dama mesopotamica Irakinis danielius | | |

Hippocamelus antisensis Šiaurės Andų elnias | | |

Hippocamelus bisulcus Pietų Andų elnias | | |

| Moschus spp. (*) Visos kabargos | |

Moschus moschiferus (**) +208 Kabarga | | |

Ozotoceros bezoarticus Pampinis elnias | | |

Pudu mephistophiles | (C2) |

Šiaurinis pudu |

| |

Pudu pudu Pietinis pudu | | |

Antilocapra americana mexicana | (C1) |

Šakiaragio porūšis – mexicana (Meksikinis šakiaragis) |

| |

Antilocapra americana peninsularis Šakiaragio porūšis – peninsularis (Kaliforninis šakiaragis) | | |

Antilocapra americana sonoriensis Šakiaragio porūšis – sonoriensis (Sonorinis šakiaragis) | | |

Bovidae Dykaraginiai | | Addax nasomaculatus Adaksas | |

Bison bison athabascae Bizono porūšis – athabascae (Miškinis bizonas) | | |

Bos gaurus Gauras | | |

Bos (grunniens) mutus Jakas | | |

Bubalus (Anoa) depressicorni Mažasis buivolas | | |

Bubalus (Anoa) mindorensis Mindorinis buivolas | | |

Bubalus (Anoa) quarlesi Kalninis buivolas | | |

Capra falconeri (*) | (C1) |

Sraigtaragis ožys |

| |

| Capra falconeri chiltanensis Sraigtaragio ožio porūšis – chiltanensis (Čiltaninis sraigtaragis ožys) | | |

| Capra falconeri jerdoni Sraigtaragio ožio porūšis – jerdoni (Džerdono sraigtaragis ožys) | | |

| Capra falconeri megaceros Sraigtaragio ožio porūšis – megaceros (Kabulinis sraigtaragis ožys) | | |

| Capricornis sumatraensis Sumatrinis ožkaragis | | |

| | Cephalophus monticola Mėlynasis dukeris | |

| | Damaliscus dorcas dorcas Baltasnukės antilopės porūšis dorcas (Bontbokinė baltasnukė antilopė) | |

| | Hippotragus equinus Arklinė antilopė | |

| Hippotragus niger variani Juodosios antilopės porūšis –variani (Didžioji juodoji antilopė) | | |

| | Kobus leche Ličis | |

| Nemorhaedus goral Goralas | | |

| Novibos (= Bos) sauveli Savelio jautis | | |

Oryx (tao) dammah | (C1) |

Kardaragis oriksas |

| |

| Oryx leucoryx Baltasis oriksas | | |

Ovis ammon (*) | (C2) |

Kalninis avinas |

| |

Ovis ammon hodgsoni Kalninio avino porūšis –hodgsoni (Nyjanas) | | |

| Ovis canadensis Snieginis avinas | |

Ovis orientalis ophion Rytinio avino porūšis – ophion (Kiprinis rytinis avinas) | | |

Ovis vignei Šapo avinas | | |

Pantholops hodgsoni Orongas | | |

Rupicapra rupicapra ornata Gemzės porūšis – ornata (Abruzinė gemzė) | | |

AVES PAUKŠČIAI | |

RHEIFORMES NANDINIAI PAUKŠČIAI | | | |

Rheidae Nandiniai | Pterocnemia pennata Lesser or Darwin's rhea or Puna | | |

| Rhea americana albescens Argentine (greater) rhea or Argentine (common) rhea | |

TINAMIFORMES Tinaminiai paukščiai | | | |

Tinamidae Tinaminiai | | Rhynchotus rufescens maculicollis Bolivian red-winged tinamou; Bolivian rufous tinamou | |

| Rhynchotus rufescens pallescens Argentine rufous tinamou or Argentine red-winged tinamou | |

| Rhynchotus rufescens rufescens Brazilian rufous tinamou or Brazilian red-winged tinamou | |

Tinamus solitarius Solitary tinamou | | |

SPHENISCIFORMES Pingvininiai paukščiai | | | |

Spheniscus demersus | (C1) |

Black-footed penguin or jackan penguin |

| |

PODICIPEDIFORMES Kraginiai paukščiai | | | |

Podicipedidae Kraginiai Kragai | Podilymbus gigas Atitlan (pied-billed) grebe or giant pied-billed grebe | | |

PROCELLARIIFORMES Audrapaukštiniai | | | |

Diomedeidae Albatrosiniai | Diomedea albatrus Short-tailed albatross or Steller's albatross | | |

PELECANIFORMES Pelikanai ir kiti giminingi paukščiai | | | |

Pelecanus crispus | (C1) |

Garbanotasis pelikanas |

| |

Sulidae Padūkėliai | Sula abbotti Aboto padūkėlis | | |

Fregatidae Fregatos | Fregata andrewsi Christmas Island frigate bird | | |

CICONIIFORMES Braidžiojantys paukščiai (garniai ir kiti giminingi paukščiai) | | | |

Ciconiidae Gandrai | Ciconia ciconia boyciana Japanese white stork or white oriental stork | | |

Ciconia nigra | (C1) |

Juodasis gandras |

| |

Threskiomithidae Ibiai ir girnovės | | Geronticus calvus (Southern) bald ibis | |

Geronticus eremita Miškinis ibis | | |

Nipponia nippon Japanese crested ibis | | |

Platealea leucorodia | (C1) |

Girnovė |

| |

Phoenicoparrus andinus | (C1) |

Andean flamingo |

Phoenicoparrus jamesi | (C1) |

James' flamingo |

Phoenicopterus ruber chilensis | (C1) |

Chilean flamingo |

Phoenicopterus ruber ruber | (C1) |

Caribbean flamingo or American flamingo or Cuban flamingo or rosy flamingo or West Indian flamingo |

| |

ANSERIFORMES Vandens paukščiai | | | |

Anas aucklandica aucklandica | (C2) |

Auckland Island flightless teal |

Anas aucklandica chlorotis | (C2) |

New Zealand brown teal |

| |

| Anas aucklandica nesiotis Campbell Island brown or Campbell Island flightless teal | | |

Anas bernieri | (C2) |

Madagascar teal |

| |

| Anas laysanensis Laysan duck or Laysan teal | | |

| Anas oustaleti Marianas (Island) duck or Oustalet's grey duck or Marianas mallard (duck) | | |

| | Anser albifrons gambelli Tule white-fronted goose | |

| Branta canadensis leucopareia Aleutian Canada goose | | |

Branta ruficollis | (C1) |

Rudakaklė berniklė |

| |

| Branta sandvicensis Hawaiian goose or néné | | |

| Cairina scutulata White-winged wood duck | | |

Coscoroba coscoroba | (C1) |

Coscoroba (swan) |

Cygnus bewickii jankowskii | (C1) |

Eastern Bewick's swan or Jankowski's swan |

| |

| | Cygnus melancoryphus Juodakaklė gulbė | |

| | Dendrocygna arborea Black-billed whistling duck or Cuban tree duck | |

| Rhodonessa caryophyllacea p.e. Pink-headed duck | | |

| | Sarkidiornis melanotos Comb duck or knob-billed duck | |

Falconiformes spp. (*) – 104 | (C1) |

Dieniniai plėšrieji paukščiai (išskyrus Naujojo Pasaulio grifus |

| |

Cathartidae Naujojo Pasaulio grifai | Gymnogyps californianus Kalifornijos kondoras | | |

Vultur gryphus Kondoras | | |

Accipitridae Vanagai | Aguila heliaca Karališkasis erelis | | |

Chondrohierax wilsonii Cuba(n) hook-billed kite | | |

Haliaeetus albicilla Jūrinis erelis | | |

Haliaeetus leucocephalus Baltagalvis erelis | | |

Harpia harpyja Harpija | | |

Pithecophaga jefferyi Monkey-eating or Philippine eagle | | |

Falconidae Falcons and caracaras | Falco araea Seychelles kestrel | | |

Falco nevvtoni aldabranus Aldabra kestrel | | |

Falco peregrinus (peligrinoides/ babylonicus) Sakalas keleivis (Stepinis sakalas) | | |

Falco punctatus Mauritius kestrel | | |

Falco rusticolus (**) – 105 Medžioklinis sakalas | | |

GALLIFORMES Vištiniai paukščiai | | | |

Magapodiidae Didžiakojės vištos | Macrocephalon maleo Didžiagalvė višta | | |

| Megapodius freycinet abbotti Abbott's scrub fowl or Abbott's megapode | |

| Megapodius freycinet nicobariensis Nicobar scrub fowl or Nicobar megapode | |

Cracidae Curassows and guans | Crax blumenbachii Red-billed curassow or mutum | | |

Mitu mitu mitu Razor-billed curassow or mitu | | |

Oreophasis darbianus Horned guan | | |

Penelope albipennis White-winged quan | | |

Pipile jacutinga Black-fronted piping guan or black-faced piping guan or black-faced curassow or jacutinga | | |

Pipile pipile pipile Trinidad white-headed curassow or Trinidad white-headed piping guan | | |

Tetraonidae Tetervinai | | Lyrurus mlokosiewiczi Kaukazinis tetervinas | |

Tympanuchus cupido attvvateri Attwater's (greater) prairie chicken | | |

Argusianus argus | (C1) |

Great argus pheasant |

| |

| Catraeus wallichii Cheer pheasant | | |

| Colinus virginianus ridgwayi Masked bobwhite | | |

| Crossoptilon crossoptilon White-eared pheasant or Tibetan-eared pheasant | | |

| Crossoptilon mantchuricum Brown-eared pheasant | | |

Cyrtonyx montezumae mearnsi – 106 | (C1) |

Mearn's Montezuma quail or Mearn's harlequin quail |

Cyrtonyx montezumae montezumae | (C1) |

Montezuma quail or Massena harlequin quail |

Francolinus ochropectus | (C1) |

Pale-bellied francolin; Tadjoura francolin |

Francolinus swierstrai | (C1) |

Swierstra's francolin |

Gallus sonneratii | (C1) |

Grey jungle fowl; Sonnerat's jungle fowl |

Ithaginis cruentus | (C1) |

Blood pheasant |

| |

| Lophophorus impejanus Himalayan monal or (Himalayan) monal pheasant or Impeyan pheasant | | |

| Lophophorus lhuysii Chinese monal (pheasant) | | |

| Lophophorus sclateri Sclater's monal (pheasant) | | |

| Lophura edwardsi Edward's pheasant | | |

| Lophura imperialis Imperial pheasant | | |

| Lophura smnhoii Swinhoe's pheasant | | |

| | Pavo muticus Green pea fowl | |

Polyplectron bicalcaratum | (C1) |

Grey or common peacock-pheasant |

| |

| Polyplectron emphanum Palawan or peacock pheasant | | |

Polyplectron germaini | (C1) |

Germain's peacock pheasant |

Polyplectron malacense | (C1) |

Malay(sian) peacock pheasant |

| |

Syrmaticus ellioti Elliot's pheasant | | |

Syrmaticus humiae Hume's pheasant or (Hume's) bar-tailed pheasant | | |

Syrmaticus mikado Mikado pheasant | | |

Tetraogallus caspius Kaspijinis ularas | | |

Tetraogallus tibetanus Tibetinis ularas | | |

Tragopan blythii Blyth's tragopan | | |

Tragopan caboti Cabot's tragopan | | |

Tragopan melanocephalus Western (horned) tragopan | | |

GRUIFORMES Gervės, vandeninės vištos ir kiti giminingi paukščiai | | | |

Turnicidae | | Turnix melanogaster Black-breasted button quail | |

Pedionomidae | | Pedionomus torquatus Plains wanderer | |

Gruidae Gervės Gruidae Gerviniai | | Balearica regulorum South African crowned crane | |

Grus americana Whooping crane | | |

Grus canadensis nesiotes Cuba sandhill crane | | |

Grus canadensis pratensis | (C1) |

Florida sandhill crane |

| |

Grus canadensis pulla Mississippi sandhill crane | | |

Grus japonensis Manchurian or red-crowned crane or Japanese crane | | |

Grus leucogeranus Siberian white crane or snow crane | | |

Grus monacha Hooded crane | | |

Gris nigricollis Black-necked crane or Tibetan crane | | |

Grus vipio Baltoji gervė | | |

Gattirallus australis hectori | (C2) |

New Zealand wood rail or Eastern Weka rail |

| |

Tricholimnas sylvestris Lord Howe wood rail or Lord Howe Island wood hen | | |

Rhynochetidae Kagu | Rhynochetos jubatus Kagu | | |

Otididae Eininiai Einiai | Chlamydotis undulata Puošnusis einis | | |

Choriotis nigriceps Great Indian bustard | | |

Eupodotis bengalensis Bengal florican or Bengal bustard | | |

Otis tarda | (C1) |

Didysis einis |

| |

CHARADRIIFORMES Tilvikai, kirai ir alkos | | | |

Scolopacidae Tilvikai | Numenius borealis Eskiminė kuolinga | | |

| Numenius minutus Mažoji kuolinga | |

Numenius tenuirostris | (C1) |

Laibasnapė kuolinga |

| |

Tringa guttifer Nordmann's or spotted greenshank | | |

Larus brunnicephalus | (C1) |

Brown-headed gull |

| |

Larus relictus Reliktinis kiras | | |

COLUMBIFORMES Karveliai, smiltvištės ir drontai | | | |

Columbidae Karveliniai Karveliai | Caloenas nicobarica Nicobar dove or pigeon | | |

Ducula mindorensis Kruvinasis karvelis | | |

Gallicolumba luzonica | (C2) |

Kruvinasis karvelis |

Goura cristata | (C1) |

Blue crowned pigeon or common crowned pigeon or great goura |

Goura scheepmakeri | (C1) |

Sheepmaker's crowned pigeon or maroon-breasted crowned pigeon or masked goura |

| |

| | Goura victoria Victoria crowned pigeon or Victoria goura | |

PSITTACIFORMES spp. – 107 |

Parrots and related | (C 2: Psittacidae spp. – 107) Papūgos ir kiti giminingi paukščiai |

(išskyrus: Mellopsittacus undullatus banguotąją papūgėlę, Nymphicus hollandicus, Psittacula krameri Kramerio papūgą ) | |

| |

Psittacidae PapūginiaiPapūgos | Amazona arausiaca Red-necked amazon or jacquot | | |

Amazona barbadensis Yellow-shouldered amazon | | |

Amazona brasiliensis Red-tailed amazon | | |

Amazona guildingii St Vincent parrot or St Vincent amazon | | |

Amazona imperialis Imperial amazon or imperial parrot | | |

Amazona leucocephala Cuban amazon or Cuban parrot or Bahamas parrot or Bahaman parrot | | |

Amazona pretrei pretrei Red-spectacled amazon or red-spectacled parrot | | |

Amazona rhodocorytha Red-crowned amazon or red-browed parrot or red-crowned parrot | | |

Amazona versicolor St Lucia amazon or St Lucia parrot | | |

Amazona vinacea Vinaceous amazon or vinaceous (breasted) parrot | | |

Amazona vittata Puerto Rican amazon or Puerto Rico parrot or Puerto Rican parrot or red-fronted amazon | | |

Anodorhynchus glaucus p.e. Glaucous macaw | | |

Anodorhynchus leari Lear's or Indigo macaw | | |

Aratinga guaruba Golden parakeet or golden conure or Queen of Bavaria or Queen of Bavaria's conure | | |

Cyanopsitta spixii Little blue or Spix's macaw | | |

Cyanoramphus auriceps forbes Forbes parakeet or Forbes "kakariki" | | |

Cyanoramphus novaezelandiae Red-fronted parakeet or red-fronted kakariki or New Zealand parakeet | | |

Cyclopsitta (= Opopsitta) diophtalma coxeni Cexen blue-browed fig parrot or Coxen twoeyed fig parrot or Coxen double-eyed fig parrot | | |

Geopsittacus occidentalis p.e. (Australian) night parrot | | |

Neophema chrysogaster Orange-Psittacidaebellied parakeet or orange-bellied parrot | | |

Pezoporus wallicus Ground parrot or ground parakeet or swamp parakeet | | |

Pionopsitta pileata Pileated or red-capped parrot | | |

Psephotus chrysopterygius Golden-shouldered parakeet and hooded parakeet | | |

Psephotus pulcherrimus p.e. Paradise parrot or beautiful parakeet | | |

Psittacula krameri echo Mauritius ring-necked parakeet | | |

Psittacus erithacus princeps Fernando Poo grey or Principe parrot | | |

Pyrrhura cruentata Blue-throated conure or ochre-marked parakeet or red-rumped conure | | |

Rhynchopsitta spp. Thick-billed parrot and maroon-fronted parrot | | |

Strigops habroptilus Pelėdinė papūga | | |

CUCULIFORMES Gegutės ir kiti giminingi paukščiai | | | |

Gallirex porphyreolophus | (C1) |

Purple- or violet-crested turaco |

Tauraco corythaix | (C1) |

Helmeted or knysna turaco |

| |

STRIGIFORMES spp. (*) | (C1) |

Naktiniai plėšrieji paukščiai arba pelėdos |

| |

Tytonidae Liepsnotosios pelėdos | Tyto soumagnei Madagascar owl or Soumagne's owl | | |

Strigidae Tikrosios pelėdos | Athene blewitti Forest spotted owlet or forest little owl | | |

Ninox novaeseelandiae royana Norfolk Island boobook owl | | |

Ninox squamipila natalis Christmas Island (hawk) owl | | |

Otus gurneyi Giant scops owl | | |

APODIFORMES Čiurliai ir kolibriai | | | |

Trochilidae Kolibriniai | Kolibriai Ramphodon dohrnii | | |

TROGONIFORMES Trogons | | | |

Trogonidae Trogoniniai | Pharomachrus miconno costaricensis Costa Rica (resplendent) quetzal | | |

Pharomachrus mocinno mocinno Mexican resplendent quetzal or magnificent quetzal | | |

CORACIIFORMES Tulžiai ir kiti giminingi paukščiai | | | |

Aceros narcondami | (C1) |

Narcondam hornbill |

Buceros bicomis (*) | (C1) |

Ragasnapis |

| |

| Buceros bicornis homrai Homrai pied hornbill or Homrai great Indian hornbill or Northern great pied hornbill | | |

Buceros hydrocorax hydrocorax | (C1) |

Luzon rufous hornbill or Philippine hornbill |

Buceros rhinoceros rhinoceros | (C1) |

Ragasnapis |

| |

Rhinoplax vigil Helmeted hornbill | | |

PICIFORMES Geniai, tukanai ir kiti giminingi paukščiai | | | |

Picidae Geniai | Campephilus imperially Imperial woodpecker | | |

Dryocopus javensis richardsi Tristram's or white-bellied black woodpecker | | |

Picus squamatus flavirostris | (C1) |

Western scaly-bellied green woodpecker; Western scaly woodpecker |

| |

PASSERIFORMES Paukščiai giesmininkai | | | |

Pitta brachyura nympha | (C2) |

Japanese fairy pitta |

| |

Pitta kochi Koch's pitta | | |

Cotingidae Cotingas | Cotinga maculata Banded or spotted cotinga | | |

Rupicola peruviana | (C2) |

Andean or scarlet or red or Peruvian cock-of-the-rock |

Rupicola rupicola | (C2) |

Guianan or smaller or orange or common cock-of-the-rock |

| |

| Xipholena atropurpurea White-winged cotinga | | |

A trichornithidae Scrub-birds | Atrichomis clamosa Noisy scrub-bird or Western scrub-bird | | |

Pseudochelidon sirintarae | (C1) |

White-eyed river martin |

| |

Muscicapidae Musinukiniai Senojo pasaulio musinukės | Dasyornis brachypterus longirostris p.e. Western bristlebird or long-billed bristlebird | | |

Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Western rufous bristlebird or lesser rufous bristlebird or rufous-headed bristlebird | | |

| Muscicapa ruecki Rueck's blue flycatcher | |

Picathartes gymnocephalus White-necked rock-fowl or white-necked picathartes or bare-headed rock-fowl | | |

Picathartes oreas Grey-necked rock-fowl or grey-necked picathartes | | |

Psophodes nigrogularis | (C2) |

Psophodes nigrogularis |

| |

Zosteropidae White-eyes | Zosterops albogularis White-breasted silver-eye | | |

Meliphagidae Honeyeaters | Meliphaga cassidix Helmeted honeyeater or subcrested honeyeater | | |

Fringillidae Kikiliniai Kikiliai arba Naujojo pasaulio grūdlesiai | Spinus cucullatus Red siskin | | |

| Spinus yarrellii Yellow-faced siskin | |

Estrildidae Astrildiniai | | Emblema oculata Red-eared fire-tail | |

| Poephila cincta cincta Black-throated finch | |

Sturnidae Varnėniniai | Varnėnai Leucopsar rothschildi | | |

Paradisaeidae spp. | (C1) |

Rojaus paukščiai |

| |

REPTILIA ROPLIAI | |

TESTUDINATA Chelonians, tortoises terrapins and turtles | | | |

Dermatemytidae | | Dermatemys mawii Pelomedūza | |

Emydidae Baliniai vėžliai | Batagur baska Keturpirštis terapinas | | |

| Clemmys muhlenbergi Balinis Miulenbergo vėžlys | |

Geoclemys (= Damonia) hamiltonii Juodasis Indijos balinis vėžlys | | |

Geomyda (= Nicoria) tricarinata Three-keeled turtle or Bengal three-keeled land terrapin or Asian three-keeled turtle or three-keeled land tortoise | | |

Kachuga tecta tecta Indijos stogavėžlis | | |

Morenia ocellata Birmos akiuotasis vėžlys | | |

Terrapene coahuila Meksikos dėžiavėžlis | | |

Testudinidae spp. (*) | | | (C2) |

Land tortoises | C 1: | Testudo graeca Graikinis vėžlys Testudo hermanni Balkanų vėžlys Testudo marginata) Kraštuotasis vėžlys | |

| |

Geochelone (= Testudo) elephantopus Galapagų gigantinis vėžlys | | |

Geochelone (= Testudo) radiata Spinduliuotasis vėžlys | | |

Geochelone (= Testudo) yniphora Madagaskaro kyliavėžlis | | |

Geopherus flavomarginatus Meksikos goferis | | |

Psammobates (= Testudo) geometrica Geometrinis vėžlys | | |

Cheloniidae Jūriniai vėžliai | Cheloniidae spp. (True) sea turtles | | |

Dermochelyidae Kietaodžiai vėžliai | Dermochelys coriacea Kietaodis vėžlys | | |

Trionychidae Minkštaodžiai vėžliai trioniksai | Lissemys punctata punctata Indijos dėmėtasis minkštaodis vėžlys | | |

Trionyx ater Black soft-shell(ed) turtle or black mud turtle or Cuatro Cienages soft-shell(ed) turtle | | |

Trionyx gangeticus Ganges soft-shell(ed) turtle or Indian soft-shell(ed) turtle | | |

Trionyx hurum Peacock-marked soft-shell(ed) turtle or brown soft-shell(ed) turtle or peacock soft-shell(ed) turtle | | |

Trionyx nigricans Dark-coloured soft-shell(ed) turtle or sacred black mud turtle | | |

Podocnemis spp. | (C2) |

River turtles or sideneck turtles |

| |

Chelidae Snake-necked turtles | Pseudemydura umbrina Snake-necked turtles | | |

CROCODYLIA Crocodilians | | | |

Alligatoridae spp. | (C2) |

Alligators and caimans |

| |

Alligator sinensis China alligator or Chinese alligator | | |

Caiman crocodilus apaporiensis Rio Apaporis (spectacled) caiman or Apaporis river caiman | | |

Caiman latirostris Broad-nosed caiman or broad-snouted caiman | | |

Melanosuchus niger Black caiman | | |

Crocodylidae spp. (*) | (C2) |

Crocodiles and false gavials |

| |

Crocodylus acutus American crocodile | | |

Crocodylus cataphractus African slender-snouted crocodile or African sharp-nosed crocodile | | |

Crocodylus intermedius Orinoco crocodile | | |

Crocodylus moreletii Morelet's crocodile | | |

Crocodylus niloticus Nile crocodile or African crocodile | | |

Crocodylus novaeguineae mindorensis Philippine or Mindoro crocodile | | |

Crocodylus palustris Mugger (crocodile) or marsh crocodile or broad-snouted crocodile | | |

Crocodylus porosus (**) – 108 Saltwater crocodile or estuarine crocodile | | |

Crocodylus rhombifer Cuban crocodile | | |

Crocodylus siamensis Siamese crocodile | | |

Osteolaemus tetraspis (African) dwarf crocodile | | |

Tomistoma schlegelii False gavial or tomistoma (crocodile) or false gharial | | |

Gavialidae Gavials | Gavialis gangeticus (Indian) gavial or gharial | | |

RHYNCHOCEPHALIA Mesozoic rhynchocephalia | | | |

Sphenodontidae Tuatara | Sphenodon punctatus Tuatara | | |

SAURIA Lizards | | | |

Gekkonidae Geckos | | Cyrtodactylus serpensinsula Serpent Island gecko | |

Phelsuma spp. | (C2) |

Day geckos |

| |

Pygopodidae Snake lizards | | Paradelma orientalis Queensland snake-lizard or Queensland flap-footed lizard | |

Uromastyx spp. | (C2) |

Spiny-tailed lizards or mastigures or spiny-tailed agamids or dabb lizards or palm lizards |

| |

Chamaeleo spp. Chamaeleons | (C1: | Chamaeleo Chamaeleon) |

| |

Amblyrhynchus cristatus | (C2) |

Galapagos marine iguana |

Conolophus spp. | (C2) |

(Galapagos) land iguanas or land lizards |

| |

Brachylophus spp. Banded and Fiji crested iguanas | | |

Cyclura spp. Ground iguanas or West Indian rock iguanas | | |

| Iguana spp. (Common) iguanas | |

| Phrynosoma coronatum blainvillei San Diego or Blainville horned lizard | |

Cordylidae | | Cordylus spp. Girdled lizards | |

| Pseudocordylus spp. Crag lizards | |

Chemidophorus hyperythrus | (C1) |

Orange-throated whiptail (lizard) or orange-throated race runner |

| |

| | Crocodilurus lacertinus Dragon lizard or dragon lizardet | |

| | Dracaena guianensis Caiman lizard or armoured teyou or four-foot caiman lizard or croco-teju | |

| | Tupinambis spp. Tegus or tegu lizards | |

Heloderma spp. | (C1) |

Gila monster and beaded lizard or poisonous lizards |

| |

Varanus spp. (*) | (C2) |

Monitors or goannas |

| |

Varanus bengalensis Bengal or Indian monitor | | |

Varanus fla vescens Yellow monitor or ruddy snub-nosed monitor or yellow land lizard or (Indian) oralgrain lizard | | |

Varanus griseus Desert or grey monitor | | |

Varanus komodoensis Komodo dragon or Komodo (Island) monitor or ora | | |

SERPENTES Snakes | | | |

Boidae spp. (*) Giant snakes or boids or boas and pythons or giant constricting snakes | [C 2: | Constrictor (= Boa) constrictor Euinectes spp. Python spp. (*) Eryx jaculus] |

| |

Acrantophis spp. Madagascar boas | | |

Boleyria spp. Round Island boas | | |

Casarea spp. Keel-scaled boas or Round Island boas | | |

Epicrates inomatus Yellow tree or Puerto Rican boa or culebra grande | | |

Epicrates subflavus Jamaica(n) boa | | |

Python molurus molurus Indian (rock) python or tiger python | | |

Sanzinia madagascariensis Sanzinia or Madagascar tree boa | | |

Colubridae Colubrid snakes (water snakes, grass snakes and tree snakes) | | Cyclagras gigas South American false cobra or South American water cobra or beach cobra or surucucu | |

| Elachistodon westermanni Indian egg-eating snake or Indian egg-eater or Westermann's snake | |

| Pseudoboa cloelia Mussurana (snake) or musurana | |

| Thamnophis elegans hammondi Two-striped garter snake | |

AMPHIBIA AMFIBIJOS | |

URODELA Tailed amphibians | | | |

Cryptobranchidae Giant salamanders | Andrias (= Megalobatrachus) davidianus Chinese giant salamander | | |

Andrias (= Megalobatrachus) japonicus Japanese giant salamander | | |

Ambystomidae Mole salamanders | | Ambystoma dumerilii Lake Patzcuaro salamander or achoque | |

| Ambystoma lermaensis Lake Lerma salamander | |

| Ambystoma mexicanum Axolotl (salamander) | |

SALIENTIA Tail-less amphibians (frogs and toads) | | | |

Bufonidae True toads | Bufo periglenes Orange toad or golden toad or Monte Verde toad | | |

Bufo retiformis | (C2) |

Sonoran green toad |

| |

Bufo superciliaris Cameroon toad | | |

Nectophrynoides spp. Viviparous African toads | | |

Atelopodidae Atelopids | Atelopus varius zeteki Zetek's frog or (Panamanian) golden frog or golden arrow poison frog | | |

PISCES ŽUVYS | |

COELA CA NTH I FORMES Riešapelekės žuvys | | | |

Coelacanthidae | | Latimeria chaluminae Coelacanth | |

CERA TODIFORMES Vienaplautės dvikvėpės žuvys | | | |

Ceratodidae Australinės dvikvėpės, baramundos | | Neoceratodus forsteri Australinė dvikvėpė, baramunda | |

A CIPENSERIFORMES Eršketžuvės | | | |

Acipenseridae Eršketai | Acipenser brevirostrum Bukasnukis eršketas | | |

| Acipenser fulvescens Ežerinis eršketas | |

| Acipenser oxyrhynchus Aštriašnypis eršketas | |

| Acipenser sturio Sturys, Atlanto eršketas | |

OSTEOGLOSSIFORMES Kaulaliežuvės žuvys | | | |

Arapaima gigas | (C1) |

Arapaima |

| |

Scleropages formosus Malajų kaulaliežuvė | | |

SALMONIFORMES Lašišažuvės | | | |

Salmonidae Lašišinės | Coregonus alpenae Didžiažiotė seliava | | |

| Salmo chrysogaster Mexican golden trout | |

| Stenodus leucichthys leucichthys Baltoji lašiša, nelma | |

CYPRINIFORMES Karpžuvės | | | |

Cyprinidae Karpiai | | Caecobarbus geertsi African blind barb fish or Congo blind barb | |

| Plagopterus argentissimus Sidabrinė aštriapelekė | |

Probarbus jullieni Ikan temoleh or pla eesok (Thai) or ikaa temelian (Malay) | | |

Catastomidae | Chamistes cujus Cui-ui | | |

| Ptychocheilus lucius Colorado river squawfish or Colorado squawfish | |

SILURIFORMES Šamažuvės | | | |

Schilbeidae Paprastieji stikliniai šamai | Pangasianodon gigas Didžioji pangasija (šilba) | | |

ATHERINIFORMES Aterinžuvės | | | |

Cyprinodontidae Dantytieji karpiai, dančiakarpiai | | Cynolebias constanciae Annual tropical killifish or pearlfish | |

| Cynolebias marmoratus Annual tropical killifish or ginger pearlfish | |

| Cynolebias minimus Annual tropical killifish or minute pearlfish | |

| Cynolebias opalescens Annual tropical killifish or opalescent pearlfish | |

| Cynolebias splendens Annual tropical killifish or splendid pearlfish | |

Poeciliidae Gyvavedžiai dančiakarpiai, pecilinės, gambuzinės | | Xiphophorus couchianus Monterrey platyfish | |

PERCIFORMES Gyvavedžiai dančiakarpiai, pecilinės, gambuzinės | | | |

Percidae Ešerinės | Stizostedion vitreum glaucum Gelsvapelekis sterkas | | |

Sciaenidae Kupriniai, krokeriai | Cynoscion macdonaldi Totoaba | | |

MOLLUSCA MOLIUSKAI | |

ANISOMYARIA | | | |

Mytilidae Midijos | | Mytilus chorus | |

NAIADOIDA Unionidae | | | |

Unionidae Gėlavandenės geldutės | Conradilla caelata Raižytoji konradilė | | |

| Cyprogenia aberti | |

Dromus dramas Vienkuprė perluotė | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi Kurčio epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina Geltonoji epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni Sampsono epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua Raiboji epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum Žalsvoji epioblasma | | |

| Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana Tan blossom naiad or tan-blossomed pearly mussel | |

Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa Žieduotoji epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) turgidula iškilioji žieduotoji epioblasma | | |

Epioblasma (= Dysnomia) walkeri Brown blossom pearly mussel or brown-blossom naiad or tan riffle shell | | |

Fusconaia cuneolus Fine-rayed pigtoe pearly mussel or fine-rayed pigtoe | | |

Fusconaia edgariana Edgaro fuskonaja | | |

| Fusconaia subrotunda Long solid mussel or long solid naiad | |

| Mmpsilis brevicula Ozark lamp pearly mussel or ozark lamp naiad | |

Lampsilis higginsi Higinso lampsilis | | |

Lampsilis orbiculata orbiculata Rožinis apvalusis lampsilis | | |

Lampsilis satura Plain pocketbook (mussel) | | |

Lampsilis virescens Alabamos lampsilis | | |

| Lexingtonia dolabelloides Slab sided naiad | |

Plethobasis cicatricosus Baltoji karpuotoji perluotė | | |

Plethobasis cooperianus Uždarasis pletobasis | | |

Pleurobema plenum Šiurkščioji pleurobema | | |

Potamilus (= Proptera) capax Pilnasis potamilas | | |

Quadrula intermedia Kvadrula vidutinioji | | |

Quadrula sparsa Apalačių kvadrula | | |

Toxolasma (= Carunculina) cylindrella Blyškioji mažoji perluotė | | |

Unio (Megalonaias/ ?/) nickliniana Niklino geldutė | | |

Unio (Lampsilis) tampicoensis tecomatensi Tampiko geldutė | | |

Villosa (= Micromya) trabalis Trabalio viloza | | |

STYLOMMA TOPHORA Sausumos sraigės | | | |

Cameanidae Amerikos sausumos sraigės | | P'upustyla (= Papuina) pulcherrima Žalioji medžių sraigė | |

Paryphantidae Rytididai | | Paryphanta spp. +209 Naujosios Zelandijos plėšrioji sraigė | |

PROSOBRANCHIA Priekiažiauniai moliuskai | | | |

Hydrobiidae Hidrobiidai | | Coahuilix hubbsi Hubo sraigė | |

| Cochliopina milleri Milerio kochliopina | |

| Durangonella coahuilae Koachilo durangonela | |

| Mexipyrgus carranzae Karanco meksipirgas | |

| Mexipyrgus churinceanus Churinco meksipirgas | |

| Mexipyrgus escobedae Eskobedo meksipirgas | |

| Mexipyrgus lugoi Lugo meksipirgas | |

| Mexipyrgus mojarralis Modžaralio meksipirgas | |

| Mexithauma multilineatus Ddaugiajuostė meksitauma | |

| Mexipyrgus quadripaludium Čienego meksipirgas | |

| Nymphophilus minckleyi Minklėjo nimfofilas (arba dykumų vandeninė sraigė) | |

| Paludiscala caramba De Oro paludiskala | |

INSECTA VABZDŽIAI | |

LEPIDOPTERA Drugiai | | | |

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Birdwing butterflies |

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Birdwing butterflies |

Troides spp. (sensu D'Abrera) | (C1) |

Birdwing butterflies |

Parnassius apollo | (C1) |

Apollo butterfly or mountain apollo |

| |

ANTHOZOA KORALINIAI POLIPAI | |

Antipatharia spp. | (C2) |

Juodųjų koralų rūšys |

| |

FLORA AUGALAI | |

APOCYNACEAE Stepukiniai | | Pachypodium spp. (*) Tukvių rūšys | |

Pachypodium namagnamum Garbanotasis tukvis | | |

ARACEAE Aroniniai | Alocasia sanderiana Arum | | |

Alocasia zebrina Arum | | |

ARALIACEAE Aralijiniai | | Panax quinquefolius > 1 Amerikinis ženšenis | |

ARAUCARIACEAE Araukarijiniai | Araucaria araucana (**) +210 Čilinė araukarija | Araucaria araucana (*) – 109 > 2 Čilinė araukarija | |

ASCLEPIADACEAE Klemaliniai | | Ceropegia spp. Veropegijų rūšys | |

| Frerea indica | |

BYELIDACEAE Vaivorykšteniniai | | Byblis spp. Vaivorykštenių rūšys | |

CACTACEAE Cactus family | | CACTACEAE spp. (*) + 211 Kaktusinių rūšys | |

Ariocarpus agavoides Agavinis ariokarpas | | |

Ariocarpus scapharostrus Pleištinis ariokarpas | | |

Aztekium ritteri Mažasis actekis | | |

Echinocereus lindsayi Lenktadyglis ežiažvakis | | |

Obregonia denegrii Puošnioji obregonija | | |

Pelecyphora aselliformis Pentinuotasis ropenis | | |

Pelecyphora strobiliformis Kankorėžinis ropenis | Rhipsalis spp. Ripsalių rūšys | |

CARYOCARACEAE Kariokariniai | Caryocar costaricense | | |

Kostarikinis kariokaras CAR YOPHYLLACEAE | Gymnocarpos przewalskii | | |

Melandrium mongolicus Mongolinė naktižiedė | | |

Silene mongolica Mongolinė naktižiedė | | |

Stellaria pulvinata Miltuotoji žliūgė | | |

CEPHALOTACEAE Cefalotiniai | | Cephalotus follicularis Australinis cefalotas | |

CHLOANTHACEAE Chlorantiniai | | CHLOANTHACEAE spp. + 212 Chlorantų rūšys | |

COMPOSITAE Graižažiedžiai | | Saussurea lappa > 1 Kvapioji sosiūrija | |

CUPRESSACEAE Kiparisiniai | Fitzroya cupressoides Kiparisinė ficroja | | |

Pilgerodendron uviferum Pietinis čilkadagis | | |

CYATHEACEAE Taurėpapartiniai | | CYATHEACEAE spp. > 3 Taurėpapartinių rūšys | |

CYCADACEAE Cikiniai | | CYCADACEAE spp. (*) Cikinių rūšys | |

Microcycas calocoma Dailusis cikaitis | | |

DICKSONIACEAE Diksonijiniai | | DICKSONIACEAE spp. > 3 Diksonijinių rūšys | |

DIDIEREACEAE Šiurpūniniai | | DIDIEREACEAE spp. Šiurpūninių rūšys | |

DIOSCOREACEAE Dioskorėjiniai | | Dioscorea deltoidea > 1 Muilinė dioskorėja | |

EUPHORBIACEAE Karpažoliniai | | Euphorbia spp. – 110 Karpažolių rūšys | |

FAGACEAE Bukiniai | | Quercus copeyensis > 2 | |

GENTIANACEAE Gencijoniniai | Prepusa hookeriana Scarlet flowered prepusa or white flowered prepusa | | |

HAEMODORACEAE | | Anigozanthos spp. Kangaroo paws | |

| Macropidia fuliginosa Black kangaroo paw | |

HUMIRIACEAE | Vantanea barbourii Ira chiricana | | |

JUGLANDACEAE Riešutmediniai | Engelhardtia pterocarpa | | |

LEGUMINOSAE Ankštiniai | Ammopiptanthus mongolicum | | |

Cynometra hemitomophylla | | |

Platymiscium pleiostachyum Quira macawood | | |

Tachigalia versicolor | | |

| Thermopsis mongolica | |

LILIACEAE Lelijiniai | | Aloe spp. (*) Alavijų rūšys | |

Aloe albida Blyškusis alavijas | | |

Aloe pillansii Didysis alavijas | | |

Aloe polyphylla Verpetinis alavijas | | |

Aloe thomcropftii Dailusis alavijas | | |

Aloe vossi Spuoguotasis alavijas | | |

MELASTOMA TACEAE | Lavoisiera itambana | | |

MELIACEAE Melijiniai | Guarea longipetiola | | |

| Swietenia humilis > 2 Žm. svietenija | |

MORACEAE Šilkmediniai | Batocarpus costaricensis | | |

MYRTACEAE Mirtiniai | | Verticordia spp. | |

NEPENTHACEAE Ąsoteniniai | Nepenthes rajah Didysis ąsotenis | | |

ORCHIDACEAE Gegužraibiniai | | ORCHIDACEAE spp. (*) Gegužraibinių rūšys | |

Cattleya skinneri Dvilapė katlėja | | |

Cattleya trianae Trispalvė katlėja | | |

Didiciea cunninghamii Taivaninė didicėja | | |

Laelia jongheana Geltonlūpė laišva | | |

Laelia lobata Skiautėtoji laišva | | |

Lycaste virginalis var. alba Spalvingoji likastė | | |

Peristeria elata Aukštoji peristerija | | |

Renanthera imschootiana Didžioji renantera | | |

Vanda coerulea Mėlynoji vanda | | |

PALMAE Palminiai | | Areca ipot Areka | |

| Chrysalidocarpus decipiens Butterfly palm | |

| Chrysalidocarpus lutescens Madagascar palm | |

| Neodypsis decaryi | |

| Phoenix hanceana var. philippinensis | |

| Zalacca clemensiana | |

PINACEAE Pušiniai | Abies guatemalensis Gvatemalinis kėnis | | |

Abies nebrodensis | | |

PODOCARPACEAE Podokarpiniai | Podocarpus costalis Briaunotasis podokarpas | | |

Podocarpus parlatorei Lenktasis podokarpas | | |

PORTULACACEAE Portulakiniai | | A nacampseros spp. Meiluvų rūšys | |

Cyclamen spp. Ciklamenų rūšys | C 1: | Cyclamen graecum Graikinis ciklamenas (Cyclamen mindleri) Cyclamen creticum Šlakuotasis ciklamenas Cyclamen balearicum Balearinis ciklamenas Cyclamen persicum Persinis ciklamenas |

C 2: | Cyclamen hederifolium Gebenlapis ciklamenas (Cyclamen neapohtanum) Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum auct.) Europinis ciklamenas Cyclamen repandum (Cyclamen vernale) Riestasis ciklamenas |

| |

PROTEACEAE Protėjiniai | | Banksia spp. Banksijų rūšys | |

| Conospermum spp. | |

| Dryandra formosa | |

| Dryandra polycephala | |

Orothamnus zeyheri Pelkinis rožėtis | | |

Protea odorata Kvapioji protėja | | |

| Xylomelum spp. | |

RUBIACEAE Raudiniai | Balmea stormae Gvatemalinė balmėja | | |

RVTACEAE Rūtiniai | | Boronia spp. Boronijų rūšys | |

| Crowea spp. Croweas | |

| Geleznowia verrucosa | |

SAXIFRAGACEAE Uolaskėliniai GROSSULARIACEAE Serbentiniai | Ribes sardoum Sardininis serbentas | | |

SOLAN ACEAE Bulviniai | | Solanum sylvestre Miškinė kiauliauogė | |

STANGERIACEAE Stangerijiniai | | STANGERIACEAE spp. (*) Stangerijų rūšys | |

Stangeria eriopus Tikroji stangerija | | |

STERCULIACEAE Sterkulijiniai | | Basiloxylon excelsum > 2 | |

THYMELAEACEAE Timelėjiniai | | Pimelea physodes | |

ULMACEAE Guobiniai | Celtis aetnensis Etninis celtis | | |

VERBENACEAE | | Caryopteris mongolica | |

WELWITSCHIACEAE Velvičijiniai | | WELWITSCHIACEAE spp. (*) Velvičijinių rūšys | |

Welwitschia bainesii Nuostabioji velvičija | | |

ZAMIACEAE Zamijiniai | | ZAMJACEAE spp. (*) Zamijinių rūšys | |

Encephalartos spp. Galvonių rūšys | | |

ZINGIBERACEAE Imbieriniai | Hedychium philippinense Filipininis saldylis | | |

ZYGOPHYLLACEAE Keimerūniniai | | Guaiacum sanctum > 2 Šentasis gvajokas | |

[1] Nuorodos (C 1) ir (C 2) po rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad tos rūšies ar taksono vienas ar keli porūšiai ar rūšys įrašyti į reglamento C priedo 1 ar 2 dalį.

[2] Lotyniškų pavadinimų vertimas pateikiamas tik kaip papildoma informacija.

--------------------------------------------------

III PRIEDĖLIS [1] [2]

Aiškinimas

1. Rūšys, įrašytos į šį priedėlį, nurodomos:

a) rūšies pavadinimu; arba

b) vartojant jų pavadinimą, turima galvoje visos rūšys, įeinančios į aukštesnį taksoną ar tam tikrą nurodytą jo dalį.

2. Sutrumpinimas "spp." reiškia visas rūšis, kurios įeina į aukštesnį taksoną.

3. Nuorodos į aukštesnius taksonus daromos tik informacijos ir klasifikacijos tikslais.

4. Žvaigždutė (*) prie rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į I priedėlį, bet neįrašyti į II priedėlį.

5. Dvi žvaigždutės (**) prie rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad viena ar kelios geografiniu atžvilgiu atskiros tos rūšies ar taksono populiacijos, porūšiai ar rūšys yra įrašyti į II priedėlį, bet neįrašyti į I priedėlį.

6. Šalių pavadinimai prie rūšių ar kitų taksonų pavadinimų yra Šalių, pateikusių šias rūšis arba taksonus įrašyti į šį priedėlį, pavadinimai.

7. Bet kurios šiame priedėlyje įrašytos rūšies ar taksono gyvam ar negyvam gyvūnui ar augalui, taip pat ir jų aiškiai atpažįstamoms dalims arba išvestiniams objektams, taikomos šios konvencijos nuostatos.

| Rūšis | Šalis |

FAUNA GYVŪNAI |

MAMMALIA ŽINDUOLIAI |

CHIROPTERA Šikšnosparniai | | |

Phyttostomatidae Amerikiniai lapanosiniai | Vampyrops lineatus Ekvadorinis baltajuostis lapanosis | Urugvajus |

EDENTATA Nepilnadančiai | | |

Myrmecophagidae Skruzdėdiniai | Tamandua tetradactyla (**) Mažoji skruzdėda | Gvatemala |

Bradypodidae Tinginiai | Bradypus griseus Pilkasis tinginys | Kosta Rika |

Choloepus hoffmanni Hofmano tinginys | Kosta Rika |

Dasypodidae Šarvuotiniai | Cabassous centralis Centrinės Amerikos šarvuotis | Kosta Rika |

Cabassous gymnurus (tatouay) Vienuolikajuostis šarvuotis | Urugvajus |

PHOLIDOTA Skujuočiai | | |

Manidae Skujuotiniai | Manis gigantea Didysis skujuotis | Gana |

Manis longicaudata Ilgauodegis skujuotis | Gana |

Manis tricuspis Baltapilvis skujuotis | Gana |

RODENTIA GRAUŽIKAI | | |

Sciuridae Voveriniai | Epixerus ebii Afrikinė voverė | Gana |

Sciurus deppei Kostarikinė voverė | Kosta Rika |

Anomaluridae Dygiauodegės voverės skraiduolės | Anomalurus spp. Visos dygiauodegės skraiduolės | Gana |

Idiurus spp. Visi idiūrai | Gana |

Hystricidae Dygliatriušiniai | Hystrix spp. Visi dygliatriušiai | Gana |

Erethizontidae Ursoniniai | Coendou spinosus Urugvajinis ursonas | Urugvajus |

CARNIVORA Plėšrieji | | |

Canidae Šuniniai | Fennecus zerda Fenekas | Tunisas |

Procyonidae Meškėniniai | Bassaricyion gabbii Pūkuotauodegis olingas | Kosta Rika |

Bassariscus sumichrasti Centrinės Amerikos basariskas | Kosta Rika |

Nasua nasua solitaria Paprastasis žiedauodegis koatis | Urugvajus |

Mustelidae Kiauniniai | Galictis allamandi Kostarikinis grizonas | Kosta Rika |

Mellivora capensis Bitėdis barsukas | Gana, Botsvana |

Viverridae Viveriniai | Viverra civetta Afrikinė civeta | Botsvana |

Hyaenidae Hieniniai | Proteles cristatus Urvinė hiena | Botsvana |

PINNIPEDIA Irklakojai | | |

Odobenidae Vėpliniai | Odobenus rosmarus Vėplys | Kanada |

ARTIODACTYLA Poranagiai | | |

Tayassuidae Pekariniai | Tayassu tajacu Pekaris | Gvatemala |

Hippopotamus amphibius Didysis hipopotamas | (C2) |

| | Gana |

Tragulidae Elniukiniai | Hyemoschus equations Afrikinis elniukas | Gana |

Cervidae Elniniai | Cervus elaphus barbarus Tauriojo elnio porūšis - barbarus | Tunisas |

Mazama americana cerasina Didžiosios mazamos porūšis - cerasina (Gvatemalinė mazama) | Gvatemala |

Odocoileus virginianus mayensis Baltauodegio elnio porūšis - mayensis (Gvatemalinis elnias) | Gvatemala |

Bovidae Dykaraginiai | Ammotragus lervia Berberinis avinas | Tunisas |

Antilope cervicapra Elniaožė gazelė | Nepalas |

Boocercus (Taurotragus) euryceros Bonga | Gana |

Bubalus bubalis Azijinis buivolas | Nepalas |

Damaliscus lunatus Topi | Gana |

Gazella dorcas Dorkas | Tunisas |

Gazella gazella cuvieri Paprastosios gazelės porūšis – cuvieri (Kiuvjierio gazelė) | Tunisas |

Gazella leptoceros Smėlyninė gazelė | Tunisas |

Tetracerus quadricornis Keturragė antilopė | Nepalas |

Tragelaphus spekei Sitatunga | Gana |

AVES PAUKŠČIAI |

RHEIFORMES Nandiniai paukščiai | | |

Rheidae Nandinia | Rhea americana (**) Paprastasis nandu arba Pietų Amerikos strutis | Urugvajus |

CICONIIFORMES Braidžiojantys paukščiai (garniai ir kiti giminingi paukščiai) | | |

Ardeidae Garniai ir baubliai | Ardea goliath Garnys milžinas | Gana |

Bubulcus ibis Ibiškasis garnys | (C1) |

| | Gana |

Casmerodius albus Common or great egret | (C1) |

| | Gana |

Egretta garzetta Mažasis baltasis garnys | (C1) |

| | Gana |

Ciconiidae Gandrai | Ephippiorhynchus senegalensis Saddle-billed stork | Gana |

Leptoptilos crumeniferus Marabu | Gana |

Threskiornithidae Ibiai ir girnovės | Hagedashia hagedash Hadada ibis | Gana |

Lampribis rara Spotted-breasted ibis | Gana |

Threskiornis aethiopica Šventasis ibis | Gana |

ANSERIFORMES Vandens paukščiai | | |

Anatidae Antys, žąsys ir gulbės | Anatidae spp. (*) (**) Antiniai | Gana |

[C1 | Cygnus colombianus Mažoji gulbė (Cygnus bewickii jankowskii) Visos antys, žąsys ir gulbės Alopochen aegyptiacus Egiptinė žąsis Anas querquedula Dryžgalvė kryklė Aythya nyroca] Rudė |

| |

GALLIFORMES Medžiojamieji paukščiai | | |

Crax rubra Great curassow | (C2) |

| | Kosta Rika |

Ortalis vetula | (C2) |

| | Gvatemala |

Penelopina nigra | (C2) |

| | Gvatemala |

Phasianidae Fazaniniai Fazanai, kurapkos, putpelės ir povai | Agelastes meleagrides White-breasted guineafowl | Gana |

Tragopan satyra Horned tragopan or pheasant | Nepalas |

Meleagrididae Kalakutiniai | Agriocharis ocellata | Gvatemala |

CHARADRIIFORMES | | |

Burhimidae Storkulniai | Burhinus bistriatus | Gvatemala |

COLUMBIFORMES Karveliai, smiltvištės ir drontai | | |

Columbidae spp. (*) (**) Karveliniai | (C1: Columba livia) Uolinis karvelis |

| | Gana |

Nesoenas mayeri | Mauricijus |

PSITTACIFORMES Papūgos ir kiti giminingi paukščiai | | |

Psittacidae Papūgos | Psittacula krameri (*) Kramerio papūga | Gana, Kosta Rika |

CUCULIFORMES Gegutės ir kiti giminingi paukščiai | | |

Musophagidae Turakai | Musophagidae spp. (**) All turacos | Gana |

PICIFORMES | | |

Rhamphastidae Tukaniniai | Ramphastos sulphuratus | Gvatemala |

PASSERIFORMES Paukščiai giesmininkai | | |

Muscicapidae Musinukiniai Senojo Pasaulio musinukės | Bebrornis rodericanus (…) | Mauricijus |

Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis | Mauricijus |

Emberizidae Startiniai Startos | Gubernatrix cristata | Urugvajus |

Icteridae Trupialiniai Trupialai | Xanthopsar flavus | Urugvajus |

Fringillidae Kikiliniai Kikiliai arba Naujojo Pasaulio grūdlesiai | Fringillidae spp. (*) (**) Kikiliniai Visi kikiliai arba Naujojo Pasaulio grūdlesiai | Gana |

Ploceidae Audėjiniai Audėjai | Ploceidae spp. Audėjiniai Visi audėjiniai | Gana |

REPTILIA ROPLIAI |

TESTUDINATA Chelonians (tortoises, terrapins and turtles) | | |

Trionichidae Soft-shelled turtles | Trionyx triunguis Nile soft-shelled turtle | Gana |

Pelomedusidae Side-necked turtles | Pelomedusa subrufa Helmeted turtle | Gana |

Pelusios spp. | Gana |

FLORA AUGALAI |

GNETACEAE Gnetiniai | Gnetum montanwn Kalninis gnetas | Nepalas |

MAGNIOLIACEAE Magnolijiniai | Talauma hodgsonii Safan | Nepalas |

PAPAVERACEAE Podokarpiniai | Meconopsis regia Karališkasis aguonaitis | Nepalas |

PODOCARPACEAE Podocarpus family | Podocarpus nerifolius Siauralapis podokarpas | Nepalas |

TETRA CENTRA CEAE Pentinmediniai | Tetracentron spp. | Nepalas |

[1] Nuorodos (C 1) ir (C 2) po rūšies ar aukštesnio taksono pavadinimo rodo, kad tos rūšies ar taksono vienas ar keli porūšiai ar rūšys įrašyti į reglamento C priedo 1 ar 2 dalį.

[2] Lotyniškų pavadinimų vertimas pateikiamas tik kaip papildoma informacija.

--------------------------------------------------

Top