EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1828

A Bizottság (EU) 2019/1828 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. október 30.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2019/7693

OJ L 279, 31.10.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1828/oj

31.10.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 279/25


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1828 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. október 30.)

a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (3) (a továbbiakban: megállapodás) módosításáról szóló jegyzőkönyvet. A megállapodás olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja a megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/24/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. A 2014/24/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottságnak kétévente meg kell vizsgálnia, hogy az említett irányelv 4. cikkének a), b) és c) pontjában foglalt értékhatárok megfelelnek-e a megállapodásban megállapított értékhatároknak. Mivel a 2014/24/EU irányelv 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiszámított értékhatárok eltérnek az ugyanazon irányelv 4. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott értékhatárok értékétől, az említett értékhatárokat felül kell vizsgálni. A 2014/24/EU irányelv 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az említett irányelv 13. cikkében megállapított értékhatárt hozzá kell igazítani az említett irányelv 4. cikkének a) és c) pontjában meghatározott értékhatárhoz.

(3)

A 2014/24/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/24/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 548 000 EUR” összeg helyébe „5 350 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „144 000 EUR” összeg helyébe „139 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „221 000 EUR” összeg helyébe „214 000 EUR” lép;

2.

a 13. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 548 000 EUR” összeg helyébe „5 350 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „221 000 EUR” összeg helyébe „214 000 EUR” lép”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)  HL L 68., 2014.3.7., 2. o.


Top