EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:279:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 279, 2019. gada 31. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 279

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 31. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1819 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu etiķi ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1820 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu Saccharomyces cerevisiae  ( 1 )

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1821 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu olu pulveri ( 1 )

7

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1822 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu medu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1823 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu d-fruktozi ( 1 )

13

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1824 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu sieru ( 1 )

16

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1825 (2019. gada 8. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu koncentrētu ābolu sulu ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1826 (2019. gada 25. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Kaimiškas Jovarų alus” (AĢIN))

22

 

*

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2019/1827 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES groza attiecībā uz koncesiju robežvērtībām ( 1 )

23

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1828 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām ( 1 )

25

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1829 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām ( 1 )

27

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1830 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām ( 1 )

29

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK ( 1 )

31

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2019/1832 (2019. gada 24. oktobris), ar ko Padomes Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumā izdara tehniska rakstura pielāgojumus

35

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2019/1833 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/54/EK I, III, V un VI pielikumu, veicot tikai tehniska rakstura pielāgojumus

54

 

*

Komisijas Direktiva (ES) 2019/1834 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Padomes Direktivas 92/29/EEK II un IV pielikumu attieciba uz tehniskiem pielagojumiem

80

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1835 (2019. gada 30. oktobris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7815)

98

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 78/2019 (2019. gada 29. marts), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) 2019/1836

143

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 85/2019 (2019. gada 29. marts), ar ko groza EEZ līguma IX pielikumu (Finanšu pakalpojumi) 2019/1837

149

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top