EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:279:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 279, 31. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 279

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
31. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1819 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage eddike som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

1

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1820 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage Saccharomyces cerevisiae som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1821 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage æggepulver som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1822 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage honning som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

10

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1823 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage fruktose som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

13

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1824 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage ost som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

16

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1825 af 8. august 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage koncentreret æblesaft som et aktivstof i bilag I hertil ( 1 )

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1826 af 25. oktober 2019 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Kaimiškas Jovarų alus« (BGB))

22

 

*

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/1827 af 30. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærsklen for koncessioner ( 1 )

23

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1828 af 30. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for koncessioner for offentlige vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer ( 1 )

25

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1829 af 30. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, bygge- og anlægs- og tjenesteydelseskontrakter samt projektkonkurrencer ( 1 )

27

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1830 af 30. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF for så vidt angår tærskelværdierne for vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter ( 1 )

29

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 af 24. oktober 2019 om den femte liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF ( 1 )

31

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag I, II og III til Rådets direktiv 89/656/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

35

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag I, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

54

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1834 af 24. oktober 2019 om ændring af bilag II og IV til Rådets direktiv 92/29/EØF så vidt angår rent tekniske tilpasninger

80

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1835 af 30. oktober 2019 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2019) 7815)

98

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede Eøs-Udvalgs Afgørelse nr. 78/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen 2019/1836

143

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 85/2019 af 29. marts 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen 2019/1837

149

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top