EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:279:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 279, 31 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 279

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
31 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/1819 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp vinäger som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1820 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp Saccharomyces cerevisiae som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

4

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1821 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp äggpulver som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1822 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp honung som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1823 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp D-fruktos som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

13

 

*

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/1824 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp ost som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

16

 

*

Kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2019/1825 av den 8 augusti 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp koncentrerad äppelsaft som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1826 av den 25 oktober 2019 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Kaimiškas Jovarų alus” [SGB])

22

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner ( 1 )

23

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar ( 1 )

25

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar ( 1 )

27

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten ( 1 )

29

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG ( 1 )

31

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1832 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets direktiv 89/656/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

35

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1833 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna I, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad gäller rent tekniska ändringar

54

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1834 av den 24 oktober 2019 om ändring av bilagorna 2 och 4 till rådets direktiv 92/29/EEG vad gäller rent tekniska justeringar

80

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1835 av den 30 oktober 2019 om undantagande från unionsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) [delgivet med nr C(2019) 7815]

98

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 78/2019 av den 29 mars 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet 2019/1836

143

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 85/2019 av den 29 mars 2019 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet 2019/1837

149

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top