EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:279:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 279, 31 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 279

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
31 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1819 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на оцет като активно вещество ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1820 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на Saccharomyces cerevisiae като активно вещество ( 1 )

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1821 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на яйца на прах като активно вещество ( 1 )

7

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1822 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на мед като активно вещество ( 1 )

10

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1823 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на D-фруктоза като активно вещество ( 1 )

13

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1824 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на сирене като активно вещество ( 1 )

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1825 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към него на концентриран ябълков сок като активно вещество ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1826 на Комисията от 25 октомври 2019 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Kaimiškas Jovarų alus“ (ЗГУ)

22

 

*

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1827 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии ( 1 )

23

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1828 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект ( 1 )

25

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1829 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект ( 1 )

27

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1830 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство ( 1 )

29

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията ( 1 )

31

 

*

Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации

35

 

*

Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество

54

 

*

Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество

80

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1835 на Комисията от 30 октомври 2019 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2019) 7815)

98

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП 2019/1836

143

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 85/2019 от 29 март 2019 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП 2019/1837

149

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top