EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:279:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 279, 31 października 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 279

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
31 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1819 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia octu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1820 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia Saccharomyces cerevisiae jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1821 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sproszkowanego jaja jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

7

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1822 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia miodu jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1823 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia D-fruktozy jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

13

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1824 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/1825 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia zagęszczonego soku jabłkowego jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia ( 1 )

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1826 z dnia 25 października 2019 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Kaimiškas Jovarų alus” (ChOG)]

22

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji ( 1 )

23

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów ( 1 )

27

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane ( 1 )

29

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE ( 1 )

31

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1832 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, II i III do dyrektywy Rady 89/656/EWG w odniesieniu do dostosowań o charakterze czysto technicznym

35

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych

54

 

*

Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1834 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki II i IV do dyrektywy Rady 92/29/EWG w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych

80

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1835 z dnia 30 października 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7815)

98

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG 2019/1836

143

 

*

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG 2019/1837

149

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top