EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2761

A Tanács (EU) 2023/2761 határozata (2023. december 4.) az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

ST/11666/2023/INIT

OJ L, 2023/2761, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

Sorozat L


2023/2761

2023.12.7.

A TANÁCS (EU) 2023/2761 HATÁROZATA

(2023. december 4.)

az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére, 100. cikke (2) bekezdésére és 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. november 13-án felhatalmazta az Európai Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tárgyalásokat kezdjenek Chilével az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás (1) (a továbbiakban: társulási megállapodás) helyébe lépő korszerűsített megállapodásról.

(2)

Az Unió és Chile közötti tárgyalások 2022. december 9-én sikeresen lezárultak.

(3)

A társulási megállapodás korszerűsítése két párhuzamos jogi eszközt irányoz elő:Az első jogi eszköz az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Chilei Köztársaság közötti magas szintű keretmegállapodás (a továbbiakban: magas szintű keretmegállapodás), amely magában foglalja a politikai és együttműködési pillért és a kereskedelmi és beruházási pillért,amelynek részét kéepezik a beruházásvédelmi rendelkezések is.A második jogi eszköz az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, a kereskedelem és a beruházások liberalizációjára vonatkozó ideiglenes kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás). A megállapodás helyébe a magas szintű keretmegállapodás lép, amelynek hatálybalépésekor a megállapodás hatályát veszti.

(4)

A megállapodást – annak későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel – az Unió nevében alá kell írni, és az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásban foglalt kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló rendelkezésekről szóló, a megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozatot (a továbbiakban: együttes nyilatkozat) az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak (2) az Unió nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel az említett megállapodás megkötésére.

2. cikk

A megállapodáshoz csatolt együttes nyilatkozatot az Unió nevében jóvá kell hagyni.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   HL L 352., 2002.12.30., 3. o.

(2)  A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2761/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)


Top