EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1756

A Tanács (EU) 2020/1756 irányelve (2020. november 20.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról

HL L 396., 2020.11.25, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

2020.11.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 396/1


A TANÁCS (EU) 2020/1756 IRÁNYELVE

(2020. november 20.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) alapján kilépett az Európai Unióból. A kilépésről rendelkező megállapodás 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakot ír elő. Az említett időpontig a hozzáadottérték-adóra (a továbbiakban: héa) vonatkozó uniós jogi rendelkezések alkalmazandók az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Az említett átmeneti időszakot követően a héára vonatkozó uniós jogi rendelkezések többé nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságra vagy az Egyesült Királyságban.

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás szerves részét képező, Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) 8. cikkével összhangban azonban a jegyzőkönyv 3. mellékletében felsorolt, héára vonatkozó uniós jogi rendelkezések a termékek tekintetében az átmeneti időszakot követően továbbra is alkalmazandók lesznek Észak-Írországban (3) annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az Írország és Észak-Írország közötti ellenőrzött határ létrejötte.

(3)

Ezért az adóalanyok és egyes nem adóalany jogi személyek az Észak-Írországban végzett termékértékesítések tekintetében a héára vonatkozó uniós jogi rendelkezések hatálya alá fognak tartozni, míg az Egyesült Királyságban – beleértve Észak-Írországot is – végzett minden egyéb ügylet tekintetében az Egyesült Királyság héajogszabályai rendelkezéseinek hatálya alá fognak tartozni.

(4)

Az uniós héarendszer megfelelő működése érdekében alapvető fontosságú, hogy külön héaazonosító számot kapjon minden olyan adóalany, aki Észak-Írországban termékértékesítést végez,, valamint a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4) 214. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt minden adóalany, illetve nem adóalany jogi személy, aki Közösségen belüli termékbeszerzést végez, továbbá azon adóalany, aki a termékek távértékesítését végző adóalanyokra vonatkozó választható különös szabályozásokat alkalmazza.

(5)

Ezért Észak-Írországban külön héaazonosító számokat kell bevezetni külön előtaggal annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni egyrészt azokat az adóalanyokat és nem adóalany jogi személyeket, akiknek az Észak-Írországban található termékekkel kapcsolatos ügyletei a héára vonatkozó uniós jogi rendelkezések hatálya alá tartoznak, másrészt azokat a személyeket, akik más olyan ügyleteket végeznek, amelyek tekintetében héaazonosító számmal rendelkeznek az Egyesült Királyságban.

(6)

Főszabályként az Unióban a héaazonosító számok előtagjai az ISO 3166 alpha-2 kódon alapulnak, amely alapján a kibocsátó tagállamot azonosítani lehet. Észak-Írország e rendszer keretében nem rendelkezik egyedi kóddal, de az ISO lehetővé teszi az X-kódok használatát olyan területek esetében, amelyek nem rendelkeznek egyedi kóddal. Ezért Észak-Írország esetében helyénvaló az „XI” kódot javasolni.

(7)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 215. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„Észak-Írország esetében az »XI« előtagot kell használni.”

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2020. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


(1)  A 2020. november 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2020. október 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  Észak-Írországnak az 5–10. cikk további alkalmazásához való, a jegyzőkönyv 18. cikkének (1) bekezdésében említett demokratikus egyetértésétől függően.

(4)  A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).


Top