EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1756

Direktiva Vijeća (EU) 2020/1756 od 20. studenoga 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj

OJ L 396, 25.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

25.11.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/1


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2020/1756

od 20. studenoga 2020.

o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu identifikacije poreznih obveznika u Sjevernoj Irskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 31. siječnja 2020. na temelju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”). U Sporazumu o povlačenju predviđeno je prijelazno razdoblje koje završava 31. prosinca 2020. Do tog datuma odredbe prava Unije o porezu na dodanu vrijednost („PDV”) trebaju se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini. Nakon tog prijelaznog razdoblja odredbe prava Unije o PDV-u više se neće primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ni u Ujedinjenoj Kraljevini.

(2)

Međutim, u skladu s člankom 8. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj („Protokol”), koji je sastavni dio Sporazuma o povlačenju, odredbe prava Unije o PDV-u navedene u Prilogu 3. Protokolu u pogledu robe trebaju se nastaviti primjenjivati u Sjevernoj Irskoj (3) nakon prijelaznog razdoblja kako bi se izbjegla „tvrda” granica između Irske i Sjeverne Irske.

(3)

Stoga će porezni obveznici i određene pravne osobe koje nisu porezni obveznici podlijegati odredbama prava Unije o PDV-u za transakcije robom u Sjevernoj Irskoj, dok će za sve ostale transakcije u Ujedinjenoj Kraljevini, među ostalim u vezi sa Sjevernom Irskom, oni podlijegati odredbama zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine o PDV-u.

(4)

Za pravilno funkcioniranje sustava PDV-a u Uniji nužno je da se poseban identifikacijski broj za PDV dodijeli svakom poreznom obvezniku koji isporučuje robu u Sjevernoj Irskoj i svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik koji stječu robu unutar Zajednice, kako je navedeno u članku 214. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (4), ili poreznom obvezniku u vezi s primjenom neobveznih posebnih odredaba za porezne obveznike koji prodaju robu na daljinu.

(5)

Stoga bi u Sjevernoj Irskoj trebalo uvesti posebne identifikacijske brojeve za PDV s posebnim prefiksom kako bi se porezni obveznici i pravne osobe koje nisu porezni obveznici čije transakcije robom koja je smještena u Sjevernoj Irskoj podliježu odredbama prava Unije o PDV-u razlikovali od osoba koje obavljaju druge transakcije za koje su identificirane za potrebe PDV-a u Ujedinjenoj Kraljevini.

(6)

U pravilu se prefiksi identifikacijskih brojeva za PDV u Uniji temelje na ISO kodu 3166 – alfa 2 – po kojem je moguće identificirati pojedinu državu članicu. Sjeverna Irska nema poseban kod u tom sustavu, ali ISO predviđa mogućnost uporabe kodova X za područja koja nemaju posebne kodove. Stoga je primjereno predložiti kod „XI” za Sjevernu Irsku.

(7)

Direktivu 2006/112/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 215. Direktive 2006/112/EZ dodaje se sljedeći stavak:

„Prefiks ,XI՚ koristi se za Sjevernu Irsku”.

Članak 2.

1.   Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 31. prosinca 2020. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  Mišljenje od 11. studenoga 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 29. listopada 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Podložno demokratskoj suglasnosti u Sjevernoj Irskoj s daljnjom primjenom članaka od 5. do 10., navedenoj u članku 18. stavku 1. Protokola.

(4)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).


Top