EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0827

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 оd 13. ožujka 2019. o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeni

C/2019/1882

SL L 137, 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/10


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/827

оd 13. ožujka 2019.

o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeni

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 89., stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/2031 utvrđeno je da se biljne putovnice izdaju za premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar područja Unije te za njihov unos u zaštićeno područje ili premještanja unutar njega.

(2)

Kako bi se osiguralo da se informacije sadržane u biljnoj putovnici i pregledi koji su potrebni za izdavanje biljnih putovnica temelje na pouzdanom znanstvenom i tehničkom stručnom znanju, smiju ih izdavati samo ovlašteni subjekti pod nadzorom nadležnih tijela.

(3)

Kako bi se osiguralo da specijalizirani subjekti posjeduju potrebno znanje o pravilima u pogledu organizama štetnih za određene biljke, biljne proizvode i druge predmete i mjerama za sprečavanje prisutnosti i širenja tih štetnih organizama, potrebno je utvrditi određene kriterije.

(4)

Kako bi se osiguralo da su ispunjeni svi kriteriji iz članka 89. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/2031, potreban je postupak da bi se osiguralo da su svi ovlašteni subjekti svjesni informacija potrebnih za izdavanje biljnih putovnica. Nadležna tijela bi stoga trebala staviti na raspolaganje tehničke smjernice koje sadržavaju informacije o biologiji štetnih organizama i pripadajućih vektora te o relevantnim aspektima biologije biljaka, biljnih proizvoda i drugih predmeta kao njihovih domaćina te o obavljanju provjera, sprečavanju prisutnosti i širenja štetnih organizama i izradi interventnog plana.

(5)

Kako bi nadležna tijela i specijalizirani subjekti imali dovoljno vremena pripremiti se za provedbu navedenih odredbi, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 14. prosinca 2020.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kriteriji koje moraju ispunjavati specijalizirani subjekti ovlašteni za izdavanje biljnih putovnica

Da bi mogli dobiti ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica, specijalizirani subjekti moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

(a)

dokazali su nadležnom tijelu da imaju potrebno znanje o primjenjivim propisima relevantnima za preglede koji se obavljaju u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) 2016/2031, a koji se odnose na karantenske štetne organizme Unije, štetne organizme na koje se primjenjuju mjere donesene na temelju članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031, karantenske štetne organizme zaštićenih područja i regulirane nekarantenske štetne organizme Unije koji bi mogli utjecati na dotično bilje, biljne proizvode i druge predmete;

(b)

dokazali su nadležnom tijelu da imaju potrebno znanje o najboljoj praksi, mjerama i drugim aktivnostima potrebnima za sprečavanje prisutnosti i širenja štetnih organizama iz točke (a);

(c)

imaju učinkovit plan po kojem se mora postupati u svakom slučaju sumnje ili pronalaska štetnih organizama iz točke (a) koji utječu ili bi mogli utjecati na njihovo bilje, biljne proizvode ili druge predmete;

(d)

dokazali su nadležnom tijelu da imaju potrebno znanje i kompetencije za obavljanje potrebnih pregleda bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta na relevantne štetne organizme i za poduzimanje mjera iz točke (b);

(e)

dokazali su nadležnom tijelu da posjeduju ili imaju pristup svoj potrebnoj opremi i objektima za obavljanje potrebnih pregleda bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta te da imaju kapacitete za poduzimanje mjera iz točke (b);

(f)

imenovali su osobu za kontakt odgovornu za komunikaciju s nadležnim tijelom u skladu s odredbama ove Uredbe te su nadležnom tijelu priopćili njezine podatke za kontakt.

Članak 2.

Postupci kojima se osigurava ispunjenje kriterija za specijalizirane subjekte

1.   Nadležno tijelo osigurava da su specijaliziranim subjektima dostupne tehničke smjernice o kriterijima koje trebaju ispuniti tijekom pregleda povezanih s izdavanjem biljnih putovnica.

Takve tehničke smjernice dostupne su na službenoj internetskoj stranici svakog nadležnog tijela i sadržavaju sve sljedeće elemente:

(a)

informacije o biologiji štetnih organizama i pripadajućih vektora te o relevantnim aspektima biologije odgovarajućih domaćina;

(b)

informacije o znakovima prisutnosti tih štetnih organizama i simptomima zaraženosti bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta odgovarajućim štetnim organizmima, o načinima obavljanja vizualnih pregleda te o uzorkovanju i provođenju testova;

(c)

informacije o najboljoj praksi, mjerama i drugim aktivnostima koje treba poduzimati u svrhu sprečavanja prisutnosti i širenja štetnih organizama iz članka 1. točke (a).

(d)

informacije o izradi i sadržaju plana iz članka 1. točke (c).

2.   Nadležna tijela poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi provjerila ispunjavaju li specijalizirani subjekti sve kriterije iz stavka 1.

Članak 3.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba primjenjuje se od 14. prosinca 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.


Top