Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:137:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 137, 23 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 137

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
23 май 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2019/825 на Съвета от 14 май 2019 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/826 на Комисията от 4 март 2019 година за изменение на приложения VIII и IX към Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съдържанието на всеобхватните оценки на потенциала за ефективно отопление и охлаждане

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/827 на Комисията от 13 март 2019 година относно критериите, на които да отговарят професионалните оператори, за да съответстват на условията на член 89, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, и процедурите за гарантиране на спазването на тези критерии

10

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/828 на Комисията от 14 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по отношение на изискванията за витамин D в храните за кърмачета и изискванията за ерукова киселина в храните за кърмачета и преходните храни ( 1 )

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/829 на Комисията от 14 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията с цел да се разреши на държавите членки да предвиждат временни дерогации с оглед на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/830 на Комисията от 15 май 2019 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

26

 

*

Регламент (ЕС) 2019/831 на Комисията от 22 май 2019 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/832 на Съвета от 22 май 2019 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top