EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:137:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 137, 23. mája 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 137

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
23. mája 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/825 zo 14. mája 2019 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/826 zo 4. marca 2019, ktorým sa menia prílohy VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o obsahu komplexných posúdení potenciálu efektívneho vykurovania a chladenia

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 z 13. marca 2019 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/828 zo 14. marca 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/127, pokiaľ ide o požiadavky na vitamín D v počiatočnej dojčenskej výžive a požiadavky na kyselinu erukovú v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive ( 1 )

12

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/829 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa členským štátom povoľuje udeliť dočasné výnimky na účely úradného testovania, na vedecké alebo vzdelávacie účely, na pokusy alebo šľachtenie

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/830 z 15. mája 2019 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/831 z 22. mája 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/832 z 22. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top