23.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 137/10


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/827 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαρτίου 2019

σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες ώστε να συμμορφώνονται με τους όρους που παρατίθενται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 89 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 προβλέπει ότι θα πρέπει να εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης και προς ή μέσα σε προστατευόμενη ζώνη.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, καθώς και οι απαιτούμενες εξετάσεις για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, βασίζονται σε έγκυρη επιστημονική και τεχνική εμπειρογνωσία, τα εν λόγω διαβατήρια μπορούν να εκδοθούν μόνο από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες, υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα κριτήρια για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες διαθέτουν την αναγκαία γνώση των κανόνων σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που μπορούν να επηρεάσουν ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα και των μέτρων για την πρόληψη της παρουσίας και διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών.

(4)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες γνωρίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταστήσουν διαθέσιμες τεχνικές κατευθύνσεις που να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών και των αντίστοιχων διαβιβαστών και σχετικά με τις συναφείς πτυχές της βιολογίας φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως ξενιστών τους, καθώς και σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων, την πρόληψη της παρουσίας και της διασποράς των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών και την κατάρτιση σχεδίου.

(5)

Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους επαγγελματίες, ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις 14 Δεκεμβρίου 2020.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επαγγελματίες που έχουν την εξουσιοδότηση να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια

Οι επαγγελματίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για εξουσιοδότηση σε σχέση με την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων:

α)

έχουν καταδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με τις εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε μέτρα ληφθέντα σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας που θα μπορούσαν να προσβάλουν τα οικεία φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα·

β)

έχουν καταδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα μέτρα και τις άλλες ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη της παρουσίας και της διασποράς των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

διαθέτουν αποτελεσματικό σχέδιο το οποίο πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση ύποπτης παρουσίας ή ευρημάτων των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο α) που προσβάλλουν ή είναι πιθανόν να προσβάλουν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα·

δ)

έχουν καταδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων του φυτού, του φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου για τους οικείους επιβλαβείς οργανισμούς και για τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

ε)

έχουν καταδείξει στην αρμόδια αρχή ότι διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων του φυτού, του φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου και την ικανότητα να λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

στ)

έχουν διορίσει έναν αρμόδιο επαφών για την επικοινωνία με την αρμόδια αρχή σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και έχουν κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου αυτού.

Άρθρο 2

Διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των κριτηρίων για επαγγελματίες

1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε τεχνικές κατευθύνσεις όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται στις εξετάσεις για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων.

Στις εν λόγω τεχνικές κατευθύνσεις παρέχεται πρόσβαση μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου της εκάστοτε αρμόδιας αρχής, οι δε κατευθύνσεις περιέχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία των επιβλαβών οργανισμών και των αντίστοιχων διαβιβαστών, καθώς και σχετικά με τις συναφείς πτυχές της βιολογίας των οικείων ξενιστών·

β)

πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις της παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών και τα συμπτώματα μόλυνσης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς, τις λεπτομέρειες για τη διενέργεια μακροσκοπικών ελέγχων, καθώς και δειγματοληψίας και δοκιμών·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τα μέτρα και τις άλλες ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη της παρουσίας και της διασποράς των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α)·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τη συγκρότηση και το περιεχόμενο του σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο γ).

2.   Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να επαληθεύουν ότι οι επαγγελματίες πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.