EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1870

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1870 оd 16. listopada 2017. o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/6835

SL L 266, 17.10.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj

17.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/19


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/1870

оd 16. listopada 2017.

o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa o javnoj nabavi (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2. i članak 11. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Cilj je Direktive 2014/55/EU promicati primjenu elektroničkog izdavanja računa u javnoj nabavi osiguravanjem semantičke interoperabilnosti i poboljšanjem pravne jasnoće. Prednosti elektroničkog izdavanja računa najveće su kada su izrada, slanje, prijenos, primitak i obrada računa u cijelosti automatizirani. Primjenom zajedničke europske norme o elektroničkom izdavanju računa i utvrđivanjem ograničenog popisa sintaksi jamči se ostvarivanje tih prednosti u kontekstu unutarnjeg tržišta.

(2)

U skladu s člankom 3. Direktive 2014/55/EU Komisija je zatražila da europske organizacije za normizaciju razviju europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i povezane dokumente, među kojima je glavni dokument popis sintaksi, na temelju zahtjeva za normizaciju od 10. prosinca 2014., C(2014) 7912 final (2).

(3)

Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. izdao je europsku normu EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja.

(4)

Povezani dokumenti koje je CEN izradio radi potpore provedbi europske norme o elektroničkom izdavanju računa dostupni su na stranicama CEN-a.

(5)

Komisija je provela ispitivanje praktične primjene europske norme o elektroničkom izdavanju računa za krajnjeg korisnika, u skladu s člankom 3. stavkom 1. petim podstavkom Direktive 2014/55/EU. Ispitivanje je pokazalo da je europska norma EN 16931-1:2017 primjerena svrsi te da ispunjava kriterije iz članka 3. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/55/EU, osobito kriterije o praktičnosti, jednostavnosti za korištenje i mogućim troškovima provedbe. Izvješće o rezultatima ispitivanja dostavljeno je Europskom parlamentu i Vijeću 11. listopada 2017.

(6)

Kako bi se osiguralo da se elektronički računi što prije primaju i obrađuju u skladu s europskom normom o elektroničkom izdavanju računa i povezanim sintaksama, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu prvog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Upućivanje na EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio stoga bi trebalo objaviti u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Objavljuju se upućivanje na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa „EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa” i popis sintaksi uz upućivanje na „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1”, kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Mjere iz članka 11. stavka 2. prvog podstavka Direktive 2014/55/EU stupaju na snagu najkasnije 18. travnja 2019.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 133, 6.5.2014., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije C(2014) 7912 final od 10. prosinca 2014. o zahtjevu za normizaciju upućenom europskim organizacijama za normizaciju u pogledu europske norme o elektroničkom izdavanju računa i skupa popratnih normizacijskih dokumenata u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (M/528).


PRILOG

POPIS SINTAKSI

Popis sintaksi iz članka 3. stavka 2. Direktive 2014/55/EU utvrdio je CEN u klauzuli 7 norme CEN/TS 16931-2:2017, objavljenoj 28. lipnja 2017.

Riječ je o sljedeće dvije sintakse:

1.

XML poruka UN/CEFACT-a o međusektorskom računu kako je navedeno u XML shemama 16B (SCRDM – CII) (1);

2.

UBL poruke o računu i potvrdi o knjižnom odobrenju kako je definirano u normi ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Dokumenti su dostupni na stranicama UNECE-a (Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu) na http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index

(2)  Dokumenti su dostupni na stranicama Oasisa posvećenima UBL-u (Universal Business Language) na http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf


Top