EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1870

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1870 a Comisiei din 16 octombrie 2017 privind publicarea referinței standardului european referitor la facturarea electronică și lista sintaxelor sale în conformitate cu Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/6835

OJ L 266, 17.10.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj

17.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 266/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1870 A COMISIEI

din 16 octombrie 2017

privind publicarea referinței standardului european referitor la facturarea electronică și lista sintaxelor sale în conformitate cu Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Directiva 2014/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (1), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2014/55/UE are obiectivul de a promova utilizarea facturării electronice în domeniul achizițiilor publice prin asigurarea interoperabilității semantice și prin îmbunătățirea securității juridice. Beneficiile facturării electronice sunt maximizate atunci când generarea, trimiterea, transmiterea, primirea și prelucrarea unei facturi pot fi automatizate integral. Utilizarea unui standard european privind facturarea electronică și identificarea unui număr limitat de sintaxe sunt o garanție că aceste beneficii sunt dobândite în contextul pieței interne.

(2)

În conformitate cu articolul 3 din Directiva 2014/55/UE, Comisia a solicitat organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standardul european privind facturarea electronică și documentele sale conexe, dintre care cel mai important este lista sintaxelor, pe baza cererii de standardizare din 10 decembrie 2014, C(2014) 7912 final (2).

(3)

La 28 iunie 2017, Comitetul European de Standardizare (CEN) a publicat standardul european EN 16931-1: 2017, Facturarea electronică – Partea 1: Modelul de date semantice pentru elementele principale ale facturii electronice și lista sintaxelor CEN/TS 16931-2: 2017, Facturarea electronică – Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu standardul CEN EN 16931-1, în conformitate cu sistemul de clasificare CEN.

(4)

Documentele conexe elaborate de CEN și care vizează sprijinirea punerii în aplicare a standardului european privind facturarea electronică sunt disponibile pe site-ul web al CEN.

(5)

Comisia a efectuat un test privind aplicarea concretă, pentru un utilizator final, a standardului european privind facturarea electronică, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) al cincilea paragraf din Directiva 2014/55/UE. Testul a demonstrat că standardul european EN 16931-1: 2017 este adecvat scopului și că acesta îndeplinește criteriile enumerate la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/55/UE, în special criteriile privind caracterul practic, facilitatea utilizării și eventualele costuri de punere în aplicare. Raportul în care sunt prezentate rezultatele acestui test a fost transmis Parlamentului European și Consiliului la 11 octombrie 2017.

(6)

Pentru a se garanta că facturile electronice sunt primite și prelucrate în conformitate cu standardul european privind facturarea electronică și sintaxele aferente cât mai rapid posibil, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Referința standardului EN 16931-1: 2017, Facturarea electronică – Partea 1: Modelul de date semantice pentru elementele principale ale facturii electronice, precum și lista sintaxelor CEN/TS 16931-2: 2017, Facturarea electronică – Partea 2 ar trebui să se publice, prin urmare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se publică referința standardului european privind facturarea electronică „EN 16931-1: 2017, Facturarea electronică – Partea 1: Modelul de date semantice pentru elementele principale ale facturii electronice” și lista sintaxelor cu referința „CEN/TS 16931-2: 2017, Facturarea electronică – Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1”, astfel cum sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

18 aprilie 2019 este termenul de intrare în vigoare a măsurilor menționate la articolul 11 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2014/55/UE.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 133, 6.5.2014, p. 1.

(2)  Decizie de punere în aplicare a Comisiei C(2014) 7912 final din 10 decembrie 2014 privind o cerere de standardizare adresată organizațiilor de standardizare europene cu privire la un standard european privind facturarea electronică și la un set de documente de standardizare conexe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (M/528).


ANEXĂ

LISTA SINTAXELOR

Lista sintaxelor menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2014/55/UE este furnizată de CEN în clauza 7 din standardul CEN/TS 16931-2:2017, publicat la 28 iunie 2017.

Cele două sintaxe sunt următoarele:

1.

UN/CEFACT mesaje XML pentru facturi intersectoriale, astfel cum este specificat în schemele XML 16B (SCRDM – CII) (1).

2.

Mesaje UBL pentru facturi și note de credit, astfel cum sunt definite în ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Aceste documente sunt puse la dispoziție de CEE-ONU (Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite) la următoarea adresă: http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index.

(2)  Aceste documente sunt puse la dispoziție de Oasis UBL (Universal Business Language) la următoarea adresă: http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf.


Top