EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1870

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1870, annettu 16 päivänä lokakuuta 2017, sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin viitetietojen sekä syntaksien luettelon julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/55/EU mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/6835

EUVL L 266, 17.10.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj

17.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/1870,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2017,

sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin viitetietojen sekä syntaksien luettelon julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/55/EU mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/55/EU (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2014/55/EU pyritään edistämään sähköisen laskutuksen käyttöönottoa julkisissa hankinnoissa varmistamalla semanttinen yhteentoimivuus ja parantamalla oikeusvarmuutta. Sähköisestä laskutuksesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, kun laskun tuottaminen, lähettäminen, siirtäminen, vastaanottaminen ja käsittely voidaan automatisoida kaikilta osin. Sisämarkkinoilla hyötyjen maksimointi voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön sähköisen laskutuksen yhteinen eurooppalainen standardi ja laatimalla luettelo rajoitetusta määrästä syntakseja.

(2)

Direktiivin 2014/55/EU 3 artiklan mukaisesti komissio pyysi eurooppalaisia standardointiorganisaatioita laatimaan sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin ja siihen liittyvät tuotteet, joista tärkein on syntaksien luettelo, 10 päivänä joulukuuta 2014 esitetyn standardointipyynnön (C(2014) 7912 final (2)) pohjalta.

(3)

Euroopan standardointikomitea (CEN) antoi 28 päivänä kesäkuuta 2017 eurooppalaisen standardin EN 16931-1:2017, Sähköinen laskutus – Osa 1: Sähköisen laskun ydinelementtien semanttinen tietomalli ja syntaksien luettelon CEN/TS 16931-2:2017, Sähköinen laskutus – Osa 2: Luettelo syntakseista, jotka ovat yhteensopivia standardin EN 16931-1 kanssa, CENin luokitusjärjestelmän mukaisesti.

(4)

CENin kehittämät asiaan liittyvät standardointituotteet, jotka tukevat sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin täytäntöönpanoa, ovat saatavilla CENin verkkosivustolla.

(5)

Komissio on testannut sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin käytännön soveltuvuuden loppukäyttäjän kannalta direktiivin 2014/55/EU 3 artiklan 1 kohdan viidennen alakohdan mukaisesti. Testissä kävi ilmi, että eurooppalainen standardi EN 16931-1:2017 on tarkoituksenmukainen ja täyttää direktiivin 2014/55/EU 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan edellytykset ja erityisesti käytännöllisyyttä, käyttäjäystävällisyyttä ja mahdollisia täytäntöönpanokustannuksia koskevat vaatimukset. Kertomus testin tuloksista esitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 11 päivänä lokakuuta 2017.

(6)

Jotta sähköisiä laskuja voidaan vastaanottaa ja käsitellä sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin ja asiaan liittyvien syntaksien mukaisesti mahdollisimman nopeasti, tämän päätöksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Sen vuoksi standardin EN 16931-1:2017, Sähköinen laskutus – Osa 1: Sähköisen laskun ydinelementtien semanttinen tietomalli, viitetiedot ja syntaksien luettelo CEN/TS 16931-2:2017, Sähköinen laskutus – Osa 2, olisi julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Julkaistaan sähköisen laskutuksen eurooppalaisen standardin ”EN 16931-1:2017, Sähköinen laskutus – Osa 1: Sähköisen laskun ydinelementtien semanttinen tietomalli” viitetiedot ja syntaksien luettelo ”CEN/TS 16931-2:2017, Sähköinen laskutus – Osa 2: Luettelo syntakseista, jotka ovat yhteensopivia standardin EN 16931-1 kanssa” tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Direktiivin 2014/55/EU 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet on saatettava voimaan viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2019.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 133, 6.5.2014, s. 1.

(2)  Commission Implementing Decision C(2014) 7912 final of 10 December 2014 on a standardisation request to the European standardisation organisations as regards a European standard on electronic invoicing and a set of ancillary standardisation deliverables pursuant to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council (M/528) (ei saatavilla suomeksi).


LIITE

LUETTELO SYNTAKSEISTA

CEN on laatinut direktiivin 2014/55/EU 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun syntaksien luettelon, joka esitetään 28. kesäkuuta 2017 julkaistun standardin CEN/TS 16931-2:2017 lausekkeessa 7.

Syntakseja on kaksi:

1.

UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML message asiakirjan XML Schemas 16B (SCRDM – CII) (1) mukaisesti.

2.

UBL-laskut ja -hyvityslaskut standardin ISO/IEC 19845:2015 (2) mukaisesti.


(1)  Asiakirjat ovat saatavilla UNECE:n (YK:n Euroopan talouskomission) sivustolla osoitteessa http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index

(2)  Asiakirjat ovat saatavilla Oasis UBL:n (Universal Business Language) sivustolla osoitteessa http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf


Top