EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L2102

Pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Njome se nastoji poboljšati pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora te uskladiti različite norme u Europskoj uniji (EU) smanjivanjem prepreka za razvojne programere proizvoda i usluga povezanih s pristupačnošću.
 • Tako građani EU-a, posebice osobe s invaliditetom, mogu ostvariti lakši pristup javnim uslugama.

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU-a moraju osigurati da internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora postanu „pristupačnije”, posebno osobama s invaliditetom, tako da ih se učini „mogućima za percepciju, operabilnima, razumljivima i stabilnima”. Norma o pristupačnosti postavljena je u usklađenoj europskoj normi EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Dijelovi ove norme relevantni za ovu direktivu nalaze se u Prilogu A norme.

Tijela javnog sektora moraju redovito davati detaljnu, sveobuhvatnu i jasnu izjavu o pristupačnosti o tome kako su njihove internetske stranice i mobilne aplikacije usklađene s ovom Direktivom, uključujući:

 • objašnjenje o elementima koji nisu pristupačni i informacije o pristupačnim alternativama,
 • opis načina na koji korisnik može prijaviti sve slučajeve neusklađenosti s ovom Direktivom te zatražiti da se informacije isključe iz područja primjene ove Direktive,
 • poveznicu na mehanizam za pritužbe koji se može primijeniti u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora.

Provedbenom odlukom (EU) 2018/1523, provedbenim aktom koji je donijela Europska komisija, utvrđuje se predložak izjave o pristupačnosti.

Države članice također moraju:

 • olakšati primjenu zahtjeva pristupačnosti na druge vrste internetskih stranica i mobilnih aplikacija obuhvaćenih postojećim nacionalnim zakonodavstvom,
 • olakšati programe osposobljavanja o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija,
 • podizati svijest o zahtjevima pristupačnosti,
 • dijeliti najbolje prakse, što omogućava Europska komisija,
 • osigurati dostupnost učinkovitog postupka izvršavanja zakonodavstva.

Države članice mogu zadržati ili donijeti zakonodavstvo koje nadilazi minimalne zahtjeve ove Direktive.

Izuzeća

Ova se Direktiva ne primjenjuje na javne radiotelevizijske kuće ili nevladine organizacije koje ne pružaju usluge koje su ključne za javnost ili usluge koje su konkretno namijenjene osobama s invaliditetom. Osim toga, ne primjenjuje se na sljedeće elemente sadržaja:

 • uredske formate datoteka objavljene prije 23. rujna 2018., osim ako su potrebni za administrativne postupke dotičnog tijela javnog sektora,
 • audiozapise ili videozapise objavljene prije 23. rujna 2020.,
 • audiozapise ili videozapise koji se prenose uživo,
 • internetske usluge kartiranja, tako dugo dok se ključne informacije za navigaciju pružaju na pristupačan način,
 • sadržaje trećih strana koji nisu pod kontrolom dotičnog tijela javnog sektora,
 • reprodukcije predmeta iz zbirki baštine ili rukopisa u određenim okolnostima,
 • sadržaje s ekstraneta i intraneta namijenjene samo zatvorenoj skupini, objavljene prije 23. rujna 2019., tako dugo dok se ne provede veliko ažuriranje,
 • sadržaje internetskih stranica i mobilnih aplikacija koje se ne ažuriraju i ne uređuju nakon 23. rujna 2019. (arhive), ako njihov sadržaj nije potreban za administrativne postupke.

Države članice mogu iz primjene isključiti internetske stranice i mobilne aplikacije škola, dječjih vrtića ili jaslica, osim za sadržaje koji se odnose na ključne internetske administrativne funkcije.

Nadzor

Države članice moraju pratiti usklađenost upotrebom metodologije koju je Komisija donijela 11. listopada 2018. Metodologija, utvrđena Provedbenom odlukom (EU) 2018/1524, uključuje:

 • učestalost praćenja i načine prikupljanja uzoraka s internetskih stranica i mobilnih aplikacija,
 • prikupljanje uzoraka internetskih stranica i sadržaja na tim stranicama te sadržaja mobilnih aplikacija,
 • opis načina za utvrđivanje usklađenosti,
 • ako se utvrde nedostaci, mehanizam koji će pomoći tijelima javnog sektora da ih isprave, i
 • aranžmane za automatska i ručna ispitivanja te ispitivanja upotrebljivosti.

Izvješćivanje

Do 23. prosinca 2021. i svake tri godine nakon toga države članice Komisiji će podnositi izvješće o rezultatima praćenja i informacije o uporabi postupka izvršavanja zakonodavstva. Prvim se izvješćem obuhvaća i sljedeće:

 • postupci savjetovanja s dionicima (organizacije osoba s invaliditetom i starijih osoba, socijalni partneri, industrija i ostali) o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija,
 • postupci za objavljivanje pomaka u politici pristupačnosti,
 • iskustva i nalazi iz provedbe Direktive, i
 • informacije o aktivnostima osposobljavanja i podizanja svijesti.

Sadržaj svih izvješća objavljuje se u pristupačnom formatu. Komisija će preispitati primjenu Direktive prije 23. lipnja 2022.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. prosinca 2016. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 23. rujna 2018. Države članice morale su primijeniti ove mjere kako slijedi:

 • od 23. rujna 2019. za internetske stranice objavljene nakon 22. rujna 2018.;
 • od 23. rujna 2020. za sve ostale internetske stranice tijela javnog sektora;
 • od 23. lipnja 2021. za mobilne aplikacije tijela javnog sektora.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.–15.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1339 od 11. kolovoza 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/2048 u pogledu usklađene norme za internetske stranice i mobilne aplikacije (SL L 289, 12.8.2021., str. 53.–55.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/2048 od 20. prosinca 2018. o usklađenoj normi za internetske stranice i mobilne aplikacije izrađenoj za potrebe Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 327, 21.12.2018., str. 84.–86.).

Sukcesivne izmjene i dopune Odluke (EU) 2018/2048 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018, str. 103.–107.).

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1524 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju metodologije praćenja i načina izvješćivanja država članica o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 256, 12.10.2018, str. 108.–116.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 27.10.2021

Vrh