Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2016/2102 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Države članice EU morajo zagotoviti, da so spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja „dostopnejša“, zlasti za invalide, in sicer tako, da so „zaznavni, delujoči, razumljivi in robustnejši“. Standard dostopnosti je določen v usklajenem evropskem standardu EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Deli tega standarda, ki so pomembni za to direktivo, so navedeni v Prilogi A standarda.

Organi javnega sektorja morajo redno zagotavljati podrobno, izčrpno in jasno izjavo o dostopnosti o tem, kako so njihova spletišča in mobilne aplikacije usklajene s to direktivo in ki mora vsebovati:

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1523, izvedbeni akt, ki ga je sprejela Evropska komisija, vzpostavlja vzorec izjave o dostopnosti.

Države članice morajo tudi:

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo zakonodajo, ki presega minimalne zahteve te direktive.

Izvzetja

Ta direktiva se ne uporablja za javne radiotelevizije ali nevladne organizacije, ki ne zagotavljajo storitev, bistvenih za javnost oziroma zlasti za invalide. Poleg tega se ne uporablja za naslednje vsebinske elemente:

Države članice lahko izključijo spletišča in mobilne aplikacije šol, vrtcev ali jasli, razen vsebine, ki se nanaša na bistvene spletne upravne funkcije.

Spremljanje

Države članice morajo spremljati skladnost z uporabo metodologije, ki jo je Komisija sprejela 11. oktobra 2018. Metodologija, vzpostavljena z Izvedbenim sklepom (EU) 2018/1524, vključuje:

Poročanje

Države članice do 23. decembra 2021 in nato vsaka tri leta predložijo Komisiji poročilo o rezultatih spremljanja in informacije o uporabi izvršilnega postopka. Prvo poročilo zajema tudi:

Vsebina vseh poročil se objavi v dostopni obliki. Komisija pregleda uporabo Direktive pred 23. junijem 2022.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. decembra 2016, države članice pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 23. septembra 2018. Države članice so morale te ukrepe uporabiti na naslednji način:

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1–15).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1339 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2048 glede harmoniziranega standarda za spletišča in mobilne aplikacije (UL L 289, 12.8.2021, str. 53–55).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 327, 21.12.2018, str. 84–86).

Nadaljnje spremembe Sklepa (EU) 2018/2048 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 256, 12.10.2018, str. 103–107).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 256, 12.10.2018, str. 108–116).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 27.10.2021