EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0602

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/602, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2023, sitoumustarjousten hyväksymisestä sen jälkeen, kun Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset tasoitustullit, annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/245 muuttamisesta

C/2023/1655

EUVL L 79, 17.3.2023, p. 179–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/602/oj

17.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/179


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/602,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 2023,

sitoumustarjousten hyväksymisestä sen jälkeen, kun Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset tasoitustullit, annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/245 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 (1) ja erityisesti sen 13, 15 ja 24 artiklan,

on kuullut polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (2) 15 artiklan 1 kohdalla perustettua komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio otti komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2019/244 (3) käyttöön lopullisen tasoitustullin Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’.

(2)

Kahdeksan vientiä harjoittavan tuottajan yhdessä Argentiinan biopolttoainekamarin (CARBIO) kanssa tarjoamat sitoumukset hyväksyttiin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/245 (4).

(3)

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A. (Taric-lisäkoodi C497), yritys, johon sovelletaan 25,0 prosentin suuruista yksilöllistä tasoitustullia ja sitoumusta, ilmoitti komissiolle 23 päivänä toukokuuta 2022 muuttaneensa nimensä muotoon Viterra Argentina SA.

(4)

Komissio totesi toimitettuja tietoja tarkasteltuaan, että nimenmuutos oli asiaankuuluvien viranomaisten asianmukaisesti rekisteröimä eikä aiheuttanut uutta suhdetta muihin yritysryhmiin, joita komissio ei ollut tutkinut alkuperäisessä tutkimuksessa.

(5)

Komissio muutti täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/592 (5) täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/244 ottaakseen huomioon Taric-lisäkoodin C497 aiemmin saaneen yrityksen nimenmuutoksen 1 päivästä heinäkuuta 2022.

(6)

Kun otetaan huomioon, että nimenmuutos on tullut voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022, kaikki täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/244 2 artiklan mukaisesti vapaaseen liikkeeseen luovutetut, tasoitustullista vapautetut tavarat, joiden tulli-ilmoituksen mukana oli sitoumuslasku, jonka yritys oli laatinut ennen nimenmuutoksen päivämäärää yrityksen aiemmalla nimellä, pysyvät voimassa ja vapautetaan tasoitustullien kantamisesta.

(7)

Komissio katsoo, että nimenmuutos ei vaikuta komission hyväksymään sitoumukseen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/245 1 artikla seuraavasti:

”Argentiina

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

Tuottaja ja myyjä Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A: myynti tuojana toimivalle ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa

C497”

korvataan seuraavasti:

”Argentiina

Viterra Argentina SA.

Tuottaja ja myyjä Viterra Argentina SA: myynti tuojana toimivalle ensimmäiselle riippumattomalle asiakkaalle unionissa

C497”

2.   Yritykselle Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A aiemmin annettua Taric-lisäkoodia C497 sovelletaan yritykseen Viterra Argentina SA 1 päivästä heinäkuuta 2022. Yrityksen Viterra Argentina SA valmistamien ja myymien tuotteiden tuonnissa mahdollisesti maksetut lopulliset tullit on palautettava tai peruutettava sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti, kun on kyse yrityksen tarjoamasta ja täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/245 hyväksytystä sitoumuksesta, joka koskee yritystä Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/244, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa (EUVL L 40, 12.2.2019, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/245, annettu 11 päivänä helmikuuta 2019, sitoumustarjousten hyväksymisestä sen jälkeen, kun Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa otettiin käyttöön lopulliset tasoitustullit (EUVL L 40, 12.2.2019, s. 71).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/592, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2023, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/244 muuttamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 51).


Top