EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:079:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 079, 2023. gada 17. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 17. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/588 (2023. gada 15. marts), ar ko izveido Savienības drošas savienojamības programmu 2023.–2027. gadam

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/589 (2023. gada 10. janvāris), ar ko attiecībā uz prasībām, ko olbaltumvielu sakarā izvirza tādiem maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem, kuri ražoti no olbaltumvielu hidrolizātiem, groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127 ( 1 )

40

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/590 (2023. gada 12. janvāris), ar kuru labo Deleģētās Regulas (ES) 2019/2035, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, latviešu valodas versiju ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/591 (2023. gada 16. marts), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes elektrisko velosipēdu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/73

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/592 (2023. gada 16. marts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/244, ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/593 (2023. gada 16. marts), ar ko attiecībā uz Hansol Group atkārtoti nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrēta Korejas Republikas izcelsmes vieglā termopapīra importam un groza atlikušo maksājumu

54

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/594 (2023. gada 16. marts), ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/595 (2023. gada 16. marts), ar ko saskaņā ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2021/770 izveido veidlapu pašu resursa, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, pārskatam

151

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/596 (2023. gada 13. marts), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Beļģijas Karaliste

161

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/597 (2023. gada 13. marts), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Portugāles Republika

163

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/598 (2023. gada 14. marts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2021/698, lai tajā iekļautu Savienības drošas savienojamības programmu

165

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/599 (2023. gada 16. marts) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā stiprināt Ziemeļmaķedonijas armijas spējas

167

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/600 (2023. gada 13. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1956 groza attiecībā uz telpu sildītāju, akvāriju gaismekļu, jaudas slēdžu un veļas žāvētāju saskaņotajiem standartiem ( 1 )

171

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/601 (2023. gada 13. marts), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1668 groza attiecībā uz potenciāli sprādzienbīstamās vidēs lietojamu putekļsūcēju konstruēšanas un testēšanas saskaņotajiem standartiem un uzliesmojošu gāzu detektoru veiktspējas prasībām ( 1 )

176

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/602 (2023. gada 16. marts), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/245, ar ko pēc galīgo kompensācijas maksājumu noteikšanas Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas importam pieņem saistību piedāvājumus

179

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienotās komitejas, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu Starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 15. decembris) par tās reglamenta pieņemšanu [2023/603]

181

 

*

Apvienotās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Moldovas Republiku par kravu autopārvadājumiem, Lēmums Nr. 2/2022 (2022. gada 15. decembris) par nolīguma darbības turpināšanu [2023/604]

185

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top